Specyfikacje i ograniczenia dodatku Power Query

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Funkcja

Ograniczenie

Długość nazwy zapytania

80 znaków

Nieprawidłowe znaki w nazwie zapytania

Podwójny cudzysłów ("), kropki (.), spacje wiodące lub końcowe

Liczba komórek w podglądzie danych Edytora zapytań

3000 komórek

Elementy w okienku nawigacji wyświetlane według poziomów: bazy danych na serwer i tabele na bazę danych

Pierwszych 1000 elementów w kolejności alfabetycznej. Można ręcznie dodać niewidoczny element przez zmodyfikowanie formuły dotyczącej tego kroku

Rozmiar danych przetwarzanych przez aparat

Ograniczenie do rozmiaru dostępnej pamięci wirtualnej (dla wersji 64-bitowej) lub około 1 GB dla wersji 32-bitowej, jeśli danych nie można przesłać w pełni strumieniowo, na przykład w przypadku lokalnego sortowania zestawu danych przed wypełnieniem

Liczba kolumn w tabeli

16 384

Maksymalny rozmiar tekstu w komórce podglądu

1 mln znaków

Maksymalny rozmiar tekstu wypełnianego w programie Excel lub modelu danych

Brak ograniczenia w dodatku Power Query

Maksymalna liczba wierszy wypełnianych w arkuszu

1 048 576

Limit wstępny trwałej pamięci podręcznej. Limit wstępny może zostać przekroczony na określony czas.

4 GB

Poszczególne wpisy w pamięci podręcznej

1 GB

Skompresowane zapytanie i zależności przechowywane w parametrach połączenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyświetlania informacji o połączeniu, zobacz Wyświetlanie informacji o połączeniu.

64 000 znaków

Importowanie z xls i xlsb skoroszytów.

255 kolumn

Importowanie z skoroszytów xlsx.

Bez limitu

Wyświetlanie informacji o połączeniu

  1. Na karcie wstążki DANE kliknij pozycję Połączenia.

  2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu wybierz połączenie i kliknij pozycję Właściwości, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwości połączenia.              

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×