Sortowanie lub filtrowanie tabeli w skoroszycie w aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w skoroszycie w aplikacji Excel Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Przy użyciu klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, możesz sortować i filtrować dane w tabelach w aplikacji Excel Online. Sortowanie i filtrowanie może ułatwić szybsze odnajdowanie i analizowanie danych.

Uwagi : 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Sortowanie danych w tabeli

 1. Jeśli dane znajdują się tylko w zakresie komórek, zacznij od umieszczenia ich w tabeli.

  • Zaznacz pierwszą komórkę danych.

  • Aby utworzyć tabelę, naciśnij klawisze Ctrl+L, a następnie klawisz Enter.

  Uwagi : 

 2. Zaznacz komórkę nagłówka tabeli kolumny, którą chcesz posortować.

 3. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Zostanie otwarte menu kontekstowe filtrowania i sortowania i usłyszysz „Menu kontekstowe, Sortuj rosnąco”. (W Narratorze usłyszysz "Sortuj rosnąco, element menu”).

 4. W menu kontekstowym wybierz odpowiedni rodzaj sortowania (na przykład Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco) za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby posortować dane.

Filtrowanie danych w tabeli

 1. W tabeli zaznacz komórkę nagłówka tabeli kolumny, według której ma zostać wykonane filtrowanie.

 2. Naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół. Zostanie otwarte menu kontekstowe filtrowania i sortowania i usłyszysz „Menu kontekstowe, Sortuj rosnąco”. (W Narratorze usłyszysz "Sortuj rosnąco, element menu”).

 3. W menu kontekstowym wybierz jeden z poniższych filtrów za pomocą przycisków Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Filtry tekstu. Ta opcja pozwala określić kryteria filtrowania i jest dostępna, gdy kolumna zawiera tekst lub tekst i liczby.

  • Filtry liczb. Ta opcja pozwala określić kryteria filtrowania i jest dostępna, gdy kolumna zawiera tylko liczby.

  • Filtr. Ta opcja umożliwia zaznaczenie wszystkich komórek lub tylko tych, w których znajduje się określona zawartość.

  • Wyczyść filtr z „Kolumna”. Ta opcja jest dostępna po wybraniu opcji Filtr. Aby wyczyścić filtr, naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli wybierzesz pozycję Filtry tekstu lub Filtry liczb, wykonaj następujące czynności:

  1. Gdy usłyszysz odpowiedni filtr, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte wybrane podmenu i usłyszysz „Równa się...”. (W Narratorze usłyszysz „Równa się, element menu”).

  2. W podmenu wybierz odpowiednią opcję za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  3. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy utwórz własne kryteria filtrowania lub wybierz wartości, według których ma zostać wykonane filtrowanie.

  4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeśli wybierzesz pozycję Filtr:

  1. Zostanie otwarte okno dialogowe Filtr z zaznaczonym polem wyboru (Zaznacz wszystko).

  2. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego pola wyboru i zaznacz je lub wyczyść.

  3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie tabeli w aplikacji Excel Online w przypadku korzystania z czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Podstawowe zadania w aplikacji Excel Online z użyciem czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×