Sortowanie i filtrowanie danych dla korespondencji seryjnej

Sortowanie i filtrowanie danych dla korespondencji seryjnej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą korespondencji seryjnej do tworzenia i wysyłania poczty masowej i, aby utworzyć koperty i etykiety. Listy adresowej jest źródło danych dla korespondencji seryjnej. Word pobiera informacje z listy adresowej i wstawia go w dokumencie korespondencji seryjnej.

Edytowanie listy adresowej

Za pomocą korespondencji seryjnej można sortować i filtrować dane na liście adresowej, aby tylko te rekordy, które chcesz zaznaczyć.

 1. W razie potrzeby otwórz dokument korespondencji seryjnej.

 2. Na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Edytuj listę adresatów.

  W ramach korespondencji seryjnej w programie Word na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej kliknij przycisk Edytuj listę adresatów.

  Porada: Jeśli Edytuj listę adresatów jest niedostępna, wybierz pozycję Wybierz adresatów i łączenie dokumentu z listy adresowej, którego chcesz użyć.

 3. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej zaznacz pole wyboru obok każdego adresata, których rekordy ma zostać uwzględniony w korespondencji seryjnej.

  Dla każdego wiersza zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić adresata.

  Porada: Aby pogrupować wiersze lub ograniczyć widoku niektóre wiersze sortować lub filtrować listy adresowej.

Więcej opcji

W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej dostępne są opcje Dopracowywanie listy adresatów. Aby sortować i filtrować listę, aby ułatwić znajdowanie nazw i adresów są dwie opcje najczęściej używane. Aby uzyskać szczegółowe informacje przejdź do "listy adresatów sortowanie" lub "filtrowanie listy adresatów" poniżej.

W programie Word dokument korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Edytuj adresatów i w oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej w obszarze Dopracowywanie listy adresatów, wybierz odpowiednią opcję.

Sortowanie listy adresatów

Istnieje wiele sposobów, aby posortować listę adresatów. Poniższe czynności umożliwiają z tylko jeden przykład co należy zrobić aby posortować rekordy.

 1. W obszarze Dopracowywanie listy adresatów wybierz Sortowanie i Filtrowanie i sortowanie otworzy się okno dialogowe.

 2. Na karcie Sortowanie rekordów wybierz pole Sortowanie rekordów ze strzałką w dół, wybierz nazwę kolumny na liście adresowej Excel, który chcesz sortować, a następnie wybierz Rosnąco lub Malejąco jako kolejność sortowania.

  Jako część korespondencji seryjnej programu Word wybierz pozycję Edytuj listę adresatów, a następnie w obszarze Dopracowywanie listy adresatów, wybierz polecenie Sortuj.

 3. (Opcjonalnie) Wybierz polu następnie według, Strzałka w dół, wybierz nazwę drugiej kolumny, którą chcesz posortować dane według, a następnie wybierz pozycję Rosnąco lub Malejąco jako kolejność sortowania.

 4. (Opcjonalnie) Powtórz krok 3, jeśli chcesz dodać inną nazwę kolumny, aby posortować dane według.

 5. Kliknij przycisk OK i zobacz sortowanie wyników.

  Jako część korespondencji seryjnej programu Word, wyniki sortowania listy adresatów.

  Uwaga: Lista adresatów jest teraz rosnąco w kolejności alfabetycznej.

Filtrowanie listy adresatów

Można filtrować listy adresowej, aby wyświetlić tylko adresatów, których chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej. Filtr, na przykład może zwrócić rekordów dla osób w określonym mieście oraz zapasów po konkretnej cenie.

W następującej procedurze definiowania warunków używany do filtrowania listy adresowej. Filtrowanie używa prostych kryteriów (wyrażenia) na podstawie opcji wprowadzone do oceny istniejących danych, które zostały zdefiniowane.

 1. W obszarze Dopracowywanie listy adresatów wybierz Filtr i otwiera okno dialogowe Filtrowanie i sortowanie.

 2. Na karcie Filtrowanie rekordów wybierz pole ze strzałką w dół, a następnie wybierz nazwę kolumny na liście adresowej Excel, który ma być używany jako filtr pierwszego poziomu.

  Uwaga: Na karcie Filtrowanie rekordów jest sformatowany, takich jak formularz z czterema kolumnami. Od lewej do prawej kolumny są warunku, pola, operator porównania i kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika.

 3. Wybierz pole Porównanie ze strzałką w dół, a następnie wybierz równa lub inną opcję porównania.

 4. W oknie dialogowym Porównaj z wpisz dane mają zaznaczenia z listy pole odpowiadające.

 5. (Opcjonalnie) Aby dodać filtr drugiego poziomu, w kolumnie daleko od lewej, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz i upewnij się, że są spełnione oba warunki filtru, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.

   lub

  • Wybierz lub do upewnienia się którykolwiek warunek filtru zostały spełnione, a następnie powtórz kroki od 2 do 4.

  Jako część korespondencji seryjnej programu Word wybierz pozycję Edytuj listę adresatów, a następnie w obszarze Dopracowywanie listy adresatów, wybierz pozycję Filtruj.

 6. Powtórz krok 5, stosownie do potrzeb.

 7. Wybierz przycisk OK, gdy, a następnie wyświetlać wyniki odfiltrowane rekordy.

  Jako część korespondencji seryjnej programu Word, wyniki filtr zastosowany do listy adresatów.

Znajdź adresata

Można przeszukiwać listy adresowej i znaleźć określonego odbiorcy lub grupy odbiorców współużytkujących typowych atrybut, na przykład nazwisko, kod pocztowy lub numer członkostwa.

 1. W oknie dialogowym Adresaci korespondencji seryjnej w obszarze Dopracowywanie listy adresatów wybierz pozycję Znajdź adresata.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie pozycji w polu Znajdź wpisz Nazwa atrybutu , który chcesz wyszukać na liście adresowej.

  Wpisz nazwę w oknie dialogowym Znajdowanie pozycji, aby znaleźć adresata.

 3. Szukaj w wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaakceptuj opcję wszystkie pola domyślne.

   lub

  • Wybierz To pole, a następnie na liście rozwijanej wybierz nazwę kolumny, które chcesz przeszukać.

 4. Wybierz pozycję Znajdź następny.

  Uwaga: Jeśli zostanie znaleziony pasuje do wpisu wyszukiwania, wpis na liście adresowej jest wyróżniona. Ponownie kliknij pozycję Znajdź następny, a jeśli istnieje inny dopasowania, go również zostaną wyróżnione.

Zobacz też

Obejrzyj trudniejsze zagadnienia dotyczące korespondencji seryjnej — bezpłatnej szkolenie wideo objaśniający sortowania i filtrowania pól korespondencji seryjnej, Dostosowywanie korespondencji seryjnej przy użyciu spersonalizowanych wiadomości i wstawianie niestandardowych pól korespondencji seryjnej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×