Tworzenie tabeli przestawnej i analizowanie danych

Sortowanie, filtrowanie i obliczanie

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Dane w tabeli przestawnej można analizować na wiele sposobów, w tym sortować je, aby szybko zauważyć trendy. Przedstawiono również sposób filtrowania, podsumowywania i obliczania danych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych zewnętrznych

Tworzenie tabeli przestawnej do analizowania danych w wielu tabelach

Wyświetlanie różnych obliczeń w polach wartości tabeli przestawnej

Tworzenie wykresu przestawnego

Dostępne typy wykresów

Dane w tabeli przestawnej można analizować na wiele sposobów.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów jest sortowanie, które pomaga szybko zauważyć trendy w danych.

Klikam prawym przyciskiem myszy wartość, na przykład Suma końcowa dla gatunku Sztuka i fotografia, wskazuję polecenie Sortuj,

klikam pozycję Sortuj od największych do najmniejszych, a gatunki zostaną posortowane od największej do najmniejszej sumy końcowej kwoty sprzedaży.

Na pasku narzędzi Szybki dostęp klikam polecenie Cofnij, aby cofnąć sortowanie.

Tabelę przestawną można też filtrować — pozwala to skupić się na danych, które mają być analizowane.

Klikam strzałkę w dół obok komórki Etykiety wierszy. Po kliknięciu strzałki w dół w kolumnie etykiet wskazuję pozycję Filtry etykiet.

Klikam odpowiednią opcję, na przykład Zaczyna się od.

Wprowadzam kryteria, na przykład literę „c”, i klikam przycisk OK. Zostaną wyświetlone tylko gatunki książek, których nazwa zaczyna się od litery „c”.

Aby usunąć filtr, klikam ponownie strzałkę w dół — teraz ikona wygląda jak lejek ponieważ został zastosowany filtr.

Następnie klikam polecenie Wyczyść filtr z „Gatunek”.

Fragmentatory to jeden z najlepszych sposobów filtrowania danych w tabeli przestawnej.

Informacje na temat fragmentatorów zawiera czwarty klip wideo w tym kursie —

Analizowanie danych w tabeli przestawnej przy użyciu fragmentatorów, osi czasu i wykresów przestawnych.

Aby wyświetlić tylko wybrane elementy w tabeli przestawnej, można zaznaczyć komórki zawierające te elementy.

Może to być tekst lub daty w obszarze Etykiety wierszy. Nie można używać liczb.

Klikam je prawym przyciskiem myszy (w tym przykładzie nazwy gatunków), wskazuję polecenie Filtruj, a następnie klikam pozycję Zachowaj tylko zaznaczone elementy.

Zostaną wyświetlone tylko zaznaczone gatunki.

Aby wyświetlić tylko 3 gatunki o najwyższej sumie końcowej, klikam prawym przyciskiem myszy gatunek, wskazuję polecenie Filtruj i klikam pozycję 10 pierwszych.

Kliknięcie pozycji 10 pierwszych, aby wyświetlić 3 pierwsze pozycje, może wydawać się nielogiczne.

Jednak wystarczy zmienić wartość z 10 na 3, a zostaną wyświetlone trzy pierwsze gatunki.

Do tej pory wartości w tabeli przestawnej były wyświetlane jako suma pól Kwota sprzedaży,

ale można użyć innych funkcji.

Na przykład klikam prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Suma końcowa, wskazuję polecenie Podsumuj wartości według

(jest dostępnych wiele opcji, takich jak Minimum i Maksimum) i klikam odpowiednią opcję (na przykład Średnia).

Teraz wartości w tabeli przestawnej będą sumowane jako średnie.

Widać, że średnia wartość sprzedaży dla gatunku Sztuka i fotografia wynosi 1400 zł.

Poza podsumowywaniem wyników sprzedaży można wyświetlić je w formie obliczeń.

Na przykład klikam prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Suma końcowa, wskazuję polecenie Pokaż wartości jako

(jest dostępnych wiele opcji, takich jak % sumy wiersza i % sumy kolumny) i klikam odpowiednią opcję (na przykład % sumy końcowej).

Można zauważyć, że gatunek Sztuka i fotografia stanowi nieco ponad 10% sprzedaży,

a także sprawdzić udział poszczególnych sklepów w tej wartości.

Więcej informacji o obliczeniach w tabelach przestawnych jest dostępnych po kliknięciu łącza w podsumowaniu kursu.

W następnej części: analizowanie danych w tabeli przestawnej przy użyciu fragmentatorów, osi czasu i wykresów przestawnych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×