Sortowanie danych według listy niestandardowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dzięki wbudowanym listom niestandardowym możesz sortować dane według dni tygodnia lub miesięcy w roku. Możesz również tworzyć własne listy niestandardowe, aby sortować według innego kryterium, które trudno posortować alfabetycznie, na przykład ciągu „wysoki”, „średni” lub „niski” albo rozmiaru S, M, L lub XL.

Dzięki listom niestandardowym można posortować ten arkusz według miesiąca dostawy lub priorytetu.

Przykładowa tabela

Na przykład, aby sortować według dni tygodnia lub miesięcy w roku, korzystając z wbudowanej listy niestandardowej, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolumny, które chcesz posortować. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, kolumny powinny mieć nagłówki.

  2. Kliknij pozycję Dane > Sortuj.

Przycisk Sortuj

  1. W obszarze Kolumna w poluSortuj według wybierz kolumnę, według której chcesz sortować. Jeśli chcesz ponownie posortować poprzedni przykład według daty dostarczenia, w polu Sortuj według wybierz pozycjęDostarczenie.

Sortowanie według kolumny Dostarczenie

  1. W obszarze Kolejność wybierz opcję Lista niestandardowa.

Okno dialogowe Sortowanie

  1. W oknie dialogowym Listy niestandardowe wybierz odpowiednią listę, a następnie kliknij przycisk OK, aby posortować arkusz.

Okno dialogowe Listy niestandardowe

Tworzenie własnej listy niestandardowej

  1. W kolumnie arkusza wpisz wartości, według których chcesz sortować w odpowiedniej kolejności, od góry do dołu. Na przykład:

Przykład listy niestandardowej

  1. Zaznacz komórki w tej kolumnie list, a następnie kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  2. W obszarze Ogólne kliknij pozycję Edytuj listy niestandardowe.

  3. W oknie dialogowym Listy niestandardowe kliknij przycisk Importuj.

Importowanie listy niestandardowej

Porada : W przypadku krótkiej listy, na przykład z uwzględnieniem ciągów „wysoki”, „średni” i „niski”, szybszym sposobem może być wpisanie jej bezpośrednio w polu Lista wpisów w oknie dialogowym Listy niestandardowe.

Więcej informacji na temat sposobów sortowania danych

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×