Sortowanie danych w usługach programu Excel

Sortowanie danych jest integralną częścią analizy danych. Pozwala na przykład zorganizować listę nazwisk w kolejności alfabetycznej lub sporządzić listę poziomów zapasów produktu od najwyższego do najniższego. Sortowanie pomaga w zrozumieniu danych, organizowaniu i odnajdywaniu potrzebnych danych oraz podejmowaniu bardziej efektywnych decyzji.

Uwaga: Aby wyszukać najwyższe lub najniższe wartości w kolumnie, na przykład 10 najlepszych ocen lub 5 najniższych wielkości sprzedaży, należy użyć filtru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie danych w usługach programu Excel.

Co chcesz zrobić?

Sortowanie tekstu

Sortowanie liczb

Sortowanie dat lub godzin

Dowiedz się więcej o domyślnych kolejnościach sortowania

Sortowanie tekstu

Uwaga: Sortowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Microsoft Office Excel z posortowanymi danymi i zastosowanym filtrem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi alfanumerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować dane rosnąco w kolejności alfanumerycznej, kliknij polecenie Sortuj rosnąco.

  • Aby posortować dane malejąco w kolejności alfanumerycznej, kliknij polecenie Sortuj malejąco.

Uwaga: W sortowaniu nie jest uwzględniana wielkość liter. Sortowanie według wielkości liter jest niemożliwe.

Problem: sortowanie danych jest niezgodne z oczekiwaniami

Poniżej wymieniono potencjalne przyczyny tego problemu:

 • Jeśli kolumna, do której ma zostać zastosowane sortowanie, zawiera liczby przechowywane jako liczby oraz liczby przechowywane jako tekst, to sortowanie umieści liczby przechowywane jako liczby przed liczbami przechowywanymi jako tekst. W takim przypadku autor skoroszytu musi sformatować wszystkie wartości jako tekst przed zapisaniem skoroszytu.

 • W niektórych przypadkach dane zaimportowane z innej aplikacji mogą zawierać spacje wiodące wstawione przed danymi. Autor skoroszytu musi usunąć spacje wiodące przed zapisaniem skoroszytu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007.

Początek strony

Sortowanie liczb

Uwaga: Sortowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Excel z posortowanymi danymi i zastosowanym autofiltrem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z danymi numerycznymi.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować liczby od najmniejszych do największych, kliknij polecenie Sortuj rosnąco.

  • Aby posortować liczby od największych do najmniejszych, kliknij polecenie Sortuj malejąco.

Problem: sortowanie danych jest niezgodne z oczekiwaniami

Kolumna może zawierać liczby przechowywane jako tekst, a nie jako wartości liczbowe. Na przykład liczby ujemne zaimportowane z niektórych systemów księgowych lub liczby wprowadzone z apostrofem (') na początku są przechowywane jako tekst. Autor skoroszytu musi się upewnić, że wszystkie liczby przechowywane jako tekst zostały przekonwertowane na liczby. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007.

Początek strony

Sortowanie dat lub godzin

Uwaga: Sortowanie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy autor skoroszytu zapisał skoroszyt programu Excel z posortowanymi danymi i zastosowanym autofiltrem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Zlokalizuj kolumnę z datami lub godzinami.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w nagłówku kolumny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby posortować daty lub godziny od najwcześniejszej do najpóźniejszej, kliknij polecenie Sortuj rosnąco.

  • Aby posortować daty lub godziny od najpóźniejszej do najwcześniejszej, kliknij polecenie Sortuj malejąco.

Problem: sortowanie danych jest niezgodne z oczekiwaniami

Kolumna może zawierać daty i godziny przechowywane jako tekst, a nie jako wartości dat lub godzin. Aby program Usługi programu Excel poprawnie sortował daty i godziny, wszystkie daty i godziny w kolumnie muszą być przechowywane jako liczby kolejne dat lub godzin, a nie jako tekst. Przed zapisaniem skoroszytu autor musi się upewnić, że wszystkie daty i godziny zostały przekonwertowane na wartości dat lub godzin. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel 2007

Początek strony

Dowiedz się więcej o domyślnych kolejnościach sortowania

Podczas sortowania rosnącego usługi programu Excel używają kolejności podanej poniżej. W przypadku sortowania malejącego kolejność jest odwrotna.

Wartość

Komentarz

Liczby    

Liczby są sortowane od najmniejszej wartości ujemnej do największej wartości dodatniej.

Daty    

Daty są sortowane od najwcześniejszej do najpóźniejszej.

Tekst    

Tekst alfanumeryczny jest sortowany od lewej do prawej, znak po znaku. Jeśli na przykład komórka zawiera wpis „A100”, znajdzie się ona za komórką zawierająca wpis „A1”, ale przed komórką zawierającą wpis „A11”.

Tekst oraz tekst zawierający liczby przechowywane jako tekst jest sortowany w następującej kolejności:

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spacja) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • Apostrofy (') i dywizy (-) są ignorowane. Istnieje jednak jeden wyjątek: jeżeli dwa ciągi tekstowe różnią się tylko dywizem, dywiz jest sortowany jako ostatni.

Uwaga: Jeśli w programie Microsoft Office Excel 2007w oknie dialogowym Opcje sortowania domyślna kolejność sortowania zostanie zmieniona tak, aby uwzględniała wielkość liter, kolejność dla liter alfabetu będzie następująca: a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z.

Logiczne    

W przypadku sortowania wartości logicznych wartość FAŁSZ jest umieszczana przed wartością PRAWDA.

Błąd    

Wszystkie wartości błędów, takie jak #NUM! i #REF! są równe.

Puste komórki    

W przypadku sortowania zarówno rosnącego, jak i malejącego, puste komórki zawsze są umieszczane na końcu.

Uwaga: Pusta komórka to komórka niezawierająca żadnego znaku. Komórka zawierająca co najmniej jeden znak spacji nie jest traktowana jak pusta komórka.

Uwaga: Kolejność sortowania zależy od ustawień regionalnych. Usługi programu Excel sortują według ustawień regionalnych serwera, które mogą być inne niż ustawienia regionalne komputera użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem lub zobacz Pomoc administracji centralnej programu Microsoft Office SharePoint Server.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×