Sortowanie danych w tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zlokalizować dane, które chcesz analizować łatwiej w tabeli przestawnej, możesz sortować wpisów tekstowych (od A do Z lub od Z do A), cyfr (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz daty i godziny (od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych).

Podczas sortowania danych w tabeli przestawnej, należy pamiętać o następujących czynności:

 • Kolejność sortowania zależy od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia regionalne prawidłowy język i tekst w Oknie Preferencje systemowe na komputerze. Uzyskać informacji na temat zmieniania ustawień regionalnych zobacz Pomoc systemu Mac. system.

 • Dane takie jak wpisów tekstowych może być spacje wiodące, które mają wpływ na wyniki sortowania. Sortowanie optymalne wyniki możesz usunąć spacje, przed rozpoczęciem sortowania danych.

 • W odróżnieniu od sortowania danych w zakresie komórek w arkuszu lub w programie Excel dla komputerów Mac tabeli, nie możesz sortować wpisów tekstowych uwzględniana wielkość liter.

 • Nie możesz sortować danych według określonego formatu, na przykład koloru komórki lub czcionki, lub według wskaźników formatowania warunkowego, takich jak zestawy ikon.

Sortowanie danych etykiety wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij dowolne pole w kolumnie, która zawiera elementy, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane kliknij przycisk Sortuj, a następnie kliknij odpowiednią kolejność sortowania. Sortowanie dodatkowych opcji kliknij pozycję Opcje.

  Wybierz kolejność sortowania

  Wpisy tekstowe zostaną posortowane w kolejności alfabetycznej, liczby — od najmniejszych do największych (lub odwrotnie), a daty i godziny — od najstarszych do najnowszych (lub odwrotnie).

  Uwaga : Można też szybko posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając pozycję od A do Z lub od Z do A. Gdy to zrobisz, wpisów tekstowych są sortowane od A do Z lub od Z do A, liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych i dat lub godzin są posortowane od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych.

Sortowanie według poszczególnych wartości

Klikając prawym przyciskiem myszy komórkę, klikając pozycję Sortuj i wybierając sposób sortowania można sortować na poszczególnych wartości lub sum częściowych. Porządek sortowania jest stosowana do wszystkich komórek na tym samym poziomie w kolumnie, która zawiera komórki.

Sortuj od najmniejszych do największych

W poniższym przykładzie dane w kolumnie transportu są sortowane najmniejszej do największej.

Zaznaczanie komórki

Aby wyświetlić sumy końcowe posortowane od największych do najmniejszych, wybierz dowolną liczbę w Suma końcowa wiersza lub kolumny, a następnie kliknij sortowania > Malejąco.

Wybierz pozycję sumy

Ustawianie niestandardowych opcji sortowania

Aby ręcznie posortować określone elementy lub zmienić kolejność sortowania, możesz ustawić własne opcje sortowania.

 1. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru obok Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn.

  Wybierz pozycję niestandardowych kryteriów

 3. W obszarze Sortowanie wybierz opcję Rosnąco lub Malejąco, a następnie wybierz jedną z opcji na liście Sortuj według. (Te opcje różnią się w zależności od ustawień kroki 1 i 2.)

 4. W obszarze Filtr wybierz inne kryteria, które może być. Na przykład aby wyświetlić dane dla marca, na liście przez etykietę wybierz pozycję równa się, a następnie wpisz marca w polu tekstowym, które zostanie wyświetlone. Aby uwzględnić tylko niektóre dane w obliczeniach, zaznacz lub wyczyść pola wyboru w polu Filtr. Aby cofnąć zaznaczenie, kliknij przycisk Wyczyść filtr.

  Ogranicz wyniki na jeden miesiąc < sort6 Wstaw & sort7 >

  Sortowanie wyników z ograniczenie na jeden miesiąc

 5. Kliknij poza okno dialogowe Sortowanie niestandardowe, aby go zamknąć.

Sortowanie danych etykiety wierszy lub kolumn w tabeli przestawnej

 1. W tabeli przestawnej kliknij dowolne pole w kolumnie, która zawiera elementy, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij odpowiednią kolejność sortowania.

  Uwaga : Można też szybko posortować dane w kolejności rosnącej lub malejącej, klikając pozycję od A do Z lub od Z do A. Gdy to zrobisz, wpisów tekstowych są sortowane od A do Z lub od Z do A, liczby są sortowane od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych i dat lub godzin są posortowane od najstarszych do najnowszych lub od najnowszych do najstarszych.

Dostosowywanie operacji sortowania

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, którą chcesz sortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

 3. Typ sortowania, który chcesz skonfigurować.

Sortowanie przy użyciu listy niestandardowej

Przy użyciu listy niestandardowej można sortować w porządku sortowania zdefiniowane przez użytkownika.

 1. Zaznacz komórkę w kolumnie, którą chcesz sortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

 3. Kliknij przycisk Opcje.

 4. W obszarze kolejność sortowania pierwszego klucza wybierz listę niestandardową, którą chcesz sortować.

  Program Excel zawiera wbudowane dzień tygodnia i miesiąca z roku listy niestandardowe. Można także tworzyć własne listy niestandardowe. Kolejność sortowania listy niestandardowej nie jest zachowywana po odświeżeniu tabeli przestawnej.

  Uwaga : Listy niestandardowe są domyślnie włączone. Wyłączanie listy niestandardowe może zwiększyć wydajność podczas sortowania dużych ilości danych. Aby wyłączyć list niestandardowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Tabela przestawna kliknij pozycję Opcje, kliknij pozycję Opcje tabeli przestawnej, a następnie kliknij Układ.

  2. W obszarze Sortowanie wyczyść pole wyboru Użyj niestandardowe listy podczas sortowania.

Sortowanie danych w obszarze wartości

 1. W tabeli przestawnej zaznacz pole wartość.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • Aby szybko posortować w kolejności rosnącej lub malejącej, kliknij pozycję od A do Z lub od Z do A. Liczby są sortowane najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych.

  • Aby dostosować operacje sortowania, kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe, a następnie skonfiguruj typ sortowania, który ma.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×