Sortowanie danych w tabeli

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po wstawieniu tabeli do notatek możesz posortować zawarte w niej informacje w porządku alfabetycznym lub według numerów — zarówno rosnąco, jak i malejąco. 

  1. Kliknij dowolną komórkę w tabeli.

  2. Kliknij pozycję Układ > Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

    Uwagi : 

    • Aby posortować dwa lub więcej wierszy w tabeli, a nie całą tabelę od razu, zaznacz wiersze, które chcesz posortować, i kliknij pozycję Układ > Sortuj > Sortuj zaznaczone wiersze.

    • Aby ustawić określony wiersz w tabeli jako punkt początkowy sortowania, zaznacz ten wiersz, a następnie kliknij pozycję Układ > Sortuj > Wiersz nagłówka

Jeśli na komputerze, na którym używasz programu OneNote 2013, jest również zainstalowany program Microsoft Excel 2013, możesz przekonwertować dowolną tabelę w notatkach na arkusz kalkulacyjny programu Excel 2013. Kliknij tabelę, a następnie kliknij pozycję Układ > Konwertuj na arkusz kalkulacyjny. Jeśli teraz klikniesz dwukrotnie przycisk Edytuj w osadzonym arkuszu kalkulacyjnym, zostanie on otwarty w programie Excel 2013. 

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×