Sortowanie danych na liście

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Excel można sortować liczby, tekst, dni tygodnia, miesiące lub elementy z utworzonych list niestandardowych. Możesz również filtrować według koloru czcionki, koloru komórki lub zestawów ikon. W sortowaniu może być uwzględniana wielkość liter.

Podczas sortowania kolumny zmieniasz kolejność wierszy kolumny. Podczas sortowania tabeli lub wielu kolumn zazwyczaj zmieniana jest kolejność wszystkich wierszy na podstawie zawartości określonej kolumny.

Ważne : 

 • Jeśli kolumny, które chcesz posortować, zawierają zarówno liczby przechowywane jako liczby, jak i liczby przechowywane jako tekst, te liczby nie zostaną posortowane poprawnie. Liczby zapisane jako tekst są wyświetlane z wyrównaniem do lewej zamiast do prawej. Aby sformatować wybrane liczby w jednolity sposób, na karcie Narzędzia główne w polu Format liczb zaznacz pozycję Tekst lub Liczba.

 • Pole Format liczby

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

  Dane w sąsiednich kolumnach są sortowane na podstawie danych w kolumnie, która została wybrana.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Rosnąco Ikona Sortuj rosnąco lub Malejąco Ikona Sortuj malejąco .

  Aby posortować

  Kliknij pozycję

  U góry kolumny najniższe wartości

  Od A do Z

  U góry kolumny najwyższe wartości

  Od Z do A

Uwaga : Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, należy sprawdzić, czy wszystkie liczby są zapisane jako liczby. Na przykład liczby ujemne zaimportowane z niektórych systemów księgowych są przechowywane jako tekst.

Można sortować według wielu kolumn, dodając poziomy kryteriów sortowania. Na przykład można sortować raport sprzedaży według regionów, następnie według dat, a potem według sprzedawców. Każdy poziom sortowania jest reprezentowany przez jeden wiersz w oknie dialogowym Sortowanie.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W wierszu obok pozycji Sortuj według w obszarze Kolumna kliknij puste miejsce, a następnie kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Możesz także wybrać sortowanie na podstawie koloru komórki lub czcionki albo ikony w komórce.

 6. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Porada : Jeśli nie ma odpowiednią kolejność sortowania, wybierz pozycję Lista niestandardowa. Jeśli nie ma na liście odpowiednią kolejność sortowania niestandardowego, zobacz sekcję "Tworzenie listy niestandardowej do posortowania."

 7. W przypadku wybrania pozycji Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki w kroku 5 w obszarze Kolor/ikona kliknij wiersz, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. Dla każdej dodatkowej kolumny, według której chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Kolumna, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Uwaga : Tej procedury nie można wykonać w tabeli. Aby usunąć formatowanie tabeli, dzięki czemu będzie można sortować według wierszy, na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.

 1. Kliknij komórkę w wierszu, który chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. Kliknij pozycję Opcje.

 5. W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od lewej do prawej, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W pierwszym wierszu w obszarze Wiersz kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij wiersz, który chcesz następnie posortować.

 7. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Porada : Jeśli nie ma odpowiednią kolejność sortowania, wybierz pozycję Lista niestandardowa. Jeśli nie ma na liście odpowiednią kolejność sortowania niestandardowego, zobacz sekcję "Tworzenie listy niestandardowej do posortowania."

 9. Dla każdego dodatkowego wiersza, według którego chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Wiersz, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa. Po utworzeniu listy niestandardowej, aby użyć tej funkcji, w polu Sortowanie w obszarze Kolejność wybierz pozycję Lista niestandardowa.

 1. W menu Excel kliknij pozycję Preferencje, a następnie w obszarze Formuły i listy kliknij pozycję Listy niestandardowe.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wpisz wartości na liście w kolejności, w jakiej chcesz je sortować, rozdzielając je przecinkami.

 4. Gdy skończysz, kliknij przycisk Dodaj, a następnie zamknij okno Listy niestandardowe.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo w poprzedniej procedurze wyjaśniono, jak można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolejność kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Zaznacz listę, według której chcesz sortować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub w tabeli.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Rosnąco Ikona Sortuj rosnąco lub Malejąco Ikona Sortuj malejąco .

  Uwaga : Jeśli wyniki są inne, niż oczekiwano, dane mogą zawierać daty lub godziny, które są przechowywane jako tekst lub liczby, a nie jako daty lub godziny. Aby zapisać liczby w formacie daty lub godziny, zaznacz kolumnę i na karcie Narzędzia główne wybierz opcję Data lub Godzina w polu Format liczb.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. W oknie Sortowanie wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz pozycję Uwzględnij wielkość liter.

Jeśli w sortowanej kolumnie istnieją komórki sformatowane za pomocą koloru komórki lub koloru czcionki, można sortować według tych kolorów. Możesz też sortować według zestawu ikon utworzonego za pomocą formatowania warunkowego. Ponieważ nie istnieje domyślna kolejność sortowania dla koloru komórki, koloru czcionki lub ikon, należy zdefiniować kolejność dla każdej operacji sortowania.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

 6. W obszarze Kolor/ikona wybierz kolor lub ikonę.

 7. W obszarze Kolejność określ, czy wybrany kolor lub ikona powinna znajdować się u góry, czy u dołu listy.

 8. Dla każdej dodatkowej kolumny, według której chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Kolumna, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Ważne : Podczas używania tej funkcji należy zachować ostrożność. Sortowanie według jednej kolumny w zakresie może spowodować niechciane efekty, takie jak przenoszenie komórek w tej kolumnie względem innych komórek w tym samym wierszu.

 1. Zaznacz kolumnę w zakresie komórek zawierającym co najmniej dwie kolumny.

  Uwaga : Tej procedury nie można wykonać w tabeli. Aby usunąć formatowanie tabeli, dzięki czemu będzie można sortować jedną kolumnę, na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.

 2. Zaznacz dane kolumny do posortowania.

 3. Na karcie Dane kliknij pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 4. W komunikacie Ostrzeżenie sortowania, który zostanie wyświetlony, wybierz pozycję Pozostawić obecnie zaznaczony obszar, a następnie kliknij przycisk Sortuj.

  Jeśli wyniki są nieodpowiednie, kliknij pozycję Cofnij  Ikona Cofnij .

Analiza danych zaczyna się od sortowania. Możesz sortować tekst (od A do Z lub od Z do A), cyfr (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz daty i godziny (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub wielu kolumn. Możesz również sortować według listy niestandardowej utworzonej (na przykład duży, średnie i małych). Lub można sortować według formatu, w tym kolor komórki, kolor czcionki lub zestawu ikon. Najczęściej będzie można sortować według kolumny, ale możesz również sortować według wierszy.

Podczas sortowania, możesz dane do niektórych zamówienia. Z drugiej strony filtrując, możesz ukryć danych zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania zobacz Filtrowanie danych na liście.

Podczas sortowania w zakresie komórek, kryteria sortowania nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, dzięki czemu można ponownie przy następnym otwarciu skoroszytu, możesz zapisać je jako tabela programu Excel. Zapisz dane w tabeli, gdy jest wykonywane sortowanie wielu kolumn lub tworzenie złożonych kryteriów sortowania, które trwa długo, aby utworzyć.

Po zastosowaniu kryteriów sortowania, można zobaczyć różne wyniki. Może to występować, jeśli zmieniły się wartości zwracane przez formułę i arkusza jest obliczana ponownie. Może również wystąpić, jeśli zakres komórek lub kolumnie tabeli miał danych dodane, zmianie lub usunięciu.

Excel sortuje danych przy użyciu następujące dane w kolejności rosnącej kolejność sortowania: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spacja)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FAŁSZ PRAWDA (błędy arkusza) (pustych komórek).

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

  Dane w sąsiednich kolumnach są sortowane w zależności od kolumny, którą możesz sortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj, kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby posortować

  Kliknij pozycję

  U góry kolumny najniższe wartości

  Rosnąco

  U góry kolumny najwyższe wartości

  Malejąco

 4. Uwaga : Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, należy sprawdzić, czy wszystkie liczby są zapisane jako liczby. Na przykład liczby ujemne zaimportowane z niektórych systemów księgowych są przechowywane jako tekst.

Można sortować według wielu kolumn, dodając poziomy kryteriów sortowania. Na przykład można sortować raport sprzedaży według regionów, następnie według dat, a potem według sprzedawców. Każdy poziom sortowania jest reprezentowany przez jeden wiersz w oknie dialogowym Sortowanie.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij przycisk Dodaj poziom   Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli tabela ma wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jednak jeśli tabeli bez wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 6. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  W przypadku wybrania Koloru czcionki, Koloru komórki lub Ikona komórki w kroku 5 w obszarze Kolor/ikona kliknij wiersz, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 7. Dla każdej kolumny, którą chcesz sortować Powtórz kroki od 3 do 6.

 1. Kliknij komórkę w wierszu, który chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij pozycję Opcje.

 4. W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od lewej do prawej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Dodaj poziom   Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

 6. W obszarze Wiersz kliknij puste miejsce obok pozycji następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij wiersz, który chcesz posortować.

 7. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 9. Dla każdego wiersza, który chcesz sortować Powtórz kroki od 5 do 8.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, które można sortować według: dni tygodnia i miesięcy roku. Ponadto można utworzyć swoje własne listy niestandardowe, na przykład klasy poziomy w szkole, takich jak IV rok, v rok, gimnazjum i starszych.

 1. W Excel menu kliknij polecenie Preferencje, a następnie w obszarze formuły i listy, kliknij pozycję Listy niestandardowe   Przycisk preferencji listy niestandardowej .

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wpisz pozycje listy w kolejności, w jakiej chcesz je sortowania. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo w poprzedniej procedurze wyjaśniono, jak można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij przycisk Dodaj poziom   Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli tabela ma wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jednak jeśli tabeli bez wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze kolejność kliknij bieżącej kolejności sortowania, na przykład od A do Z, a następnie kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Zaznacz listę, według której chcesz sortować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub w tabeli.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij pozycję Rosnąco lub Malejąco.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

  Uwaga : Jeśli wyniki są inne niż oczekiwano, kolumna może zawierać dat lub godzin, które są przechowywane jako tekst lub liczby, a nie jako daty lub godziny. Aby zapisać liczby w formacie daty lub godziny, zaznacz kolumnę i na karcie Narzędzia główne w obszarze numer, wskaż Format liczby, a następnie kliknij datę lub godzinę.

Jeśli w sortowanej kolumnie istnieją komórki sformatowane za pomocą koloru komórki lub koloru czcionki, można sortować według tych kolorów. Możesz też sortować według zestawu ikon utworzonego za pomocą formatowania warunkowego. Ponieważ nie istnieje domyślna kolejność sortowania dla koloru komórki, koloru czcionki lub ikon, należy zdefiniować kolejność dla każdej operacji sortowania.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij przycisk Dodaj poziom   Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli tabela ma wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jednak jeśli tabeli bez wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję wartości, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikonę Kolor.

 6. Dla każdej kolumny, którą chcesz sortować Powtórz kroki od 3 do 5.

Ważne : Podczas używania tej funkcji należy zachować ostrożność. Sortowanie według jednej kolumny w zakresie może spowodować niechciane efekty, takie jak przenoszenie komórek w tej kolumnie względem innych komórek w tym samym wierszu.

 1. Zaznacz kolumnę w zakresie komórek zawierającym co najmniej dwie kolumny.

  Uwaga : Ta procedura nie można wykonać w tabeli.

 2. Zaznacz dane kolumny do posortowania.

 3. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj, kliknij przycisk Sortuj.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 4. W komunikacie Ostrzeżenie sortowania, który zostanie wyświetlony, wybierz pozycję Pozostawić obecnie zaznaczony obszar, a następnie kliknij przycisk Sortuj.

  Jeśli wyniki są nieodpowiednie, kliknij przycisk Cofnij   Przycisk Cofnij .

Tekst napisany w języku chińskim można sortować według wymowy znaków lub liczby pociągnięć w znakach.

Ważne : Aby wykonać te czynności, należy najpierw włączyć funkcje języka chińskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie dane w obszarze Sortuj i Filtruj kliknij strzałkę obok przycisku Sortuj, a następnie kliknij polecenie Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Aby dodać inne kryterium sortowania, kliknij przycisk Dodaj poziom   Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli tabela ma wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jednak jeśli tabeli bez wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. Aby zmienić kolejność sortowania, w obszarze kolejność kliknij bieżącej kolejności sortowania, na przykład od A do Z, a następnie kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Kliknij pozycję Opcje, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Sortuj od góry do dołu

  W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od góry do dołu.

  Sortuj od lewej do prawej

  W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od lewej do prawej.

  Sortowanie według porządkowanie według naciśnięć

  W obszarze Metoda kliknij Pociągnięcie kolejnością.

  Sortowanie według sylabiczne

  W obszarze Metoda kliknij Sylabiczne.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

Analiza danych zaczyna się od sortowania. Możesz sortować tekst (od A do Z lub od Z do A), cyfr (od najmniejszych do największych lub od największych do najmniejszych) oraz daty i godziny (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych) w jednej lub wielu kolumn. Możesz również sortować według listy niestandardowej utworzonej (na przykład duży, średnie i małych). Lub można sortować według formatu, w tym kolor komórki, kolor czcionki lub zestawu ikon. Najczęściej będzie można sortować według kolumny, ale możesz również sortować według wierszy.

Podczas sortowania, możesz dane do niektórych zamówienia. Z drugiej strony filtrując, możesz ukryć danych zewnętrznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania zobacz Filtrowanie danych na liście.

Podczas sortowania w zakresie komórek, kryteria sortowania nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, dzięki czemu można ponownie przy następnym otwarciu skoroszytu, możesz zapisać je jako tabela programu Excel. Zapisz dane w tabeli, gdy jest wykonywane sortowanie wielu kolumn lub tworzenie złożonych kryteriów sortowania, które trwa długo, aby utworzyć.

Po zastosowaniu kryteriów sortowania, można zobaczyć różne wyniki. Może to występować, jeśli zmieniły się wartości zwracane przez formułę i arkusza jest obliczana ponownie. Może również wystąpić, jeśli zakres komórek lub kolumnie tabeli miał danych dodane, zmianie lub usunięciu.

Excel sortuje danych przy użyciu następujące dane w kolejności rosnącej kolejność sortowania: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (spacja)! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FAŁSZ PRAWDA (błędy arkusza) (pustych komórek).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Filtrowanie danych na liście

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×