Skrzynki pocztowe witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skrzynka pocztowa witryny umożliwia i zespołu zapisywanie i uzyskać dostęp do całej zawartości z udostępnionego projektu w jednym miejscu, które są dostępne tylko dla członków witryny. Po jednym projektu członka plików w wiadomości e-mail lub dokumentów za pomocą skrzynki pocztowej witryny każdy uczestnik projektu można uzyskać dostęp do zawartości. Skrzynki pocztowe witryn są dostępne za pośrednictwem programu Outlook 2013, a także programu SharePoint i ich umożliwiają łatwy dostęp do poczty e-mail i dokumentów dla projektów zespołu. Jeśli nie masz programu Outlook 2013, możesz wyświetlić tę samą zawartość bezpośrednio z witryny programu SharePoint.

Skrzynek pocztowych witryn nie można wyświetlać w aplikacji Outlook Web App. Aplikacji Outlook Web App można jednak użyć do wykonywania następujących czynności:

  • Uzyskiwanie dostępu do witryny programu SharePoint hostującej Twoją skrzynkę pocztową witryny.

  • Wyświetlanie właścicieli skrzynki pocztowej witryny.

  • Pokazywanie lub ukrywanie skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook 2013.

Aby zarządzać skrzynkami pocztowymi witryn, kliknij pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Opcje > Skrzynki pocztowe witryn.

W tym artykule

Karta Moje skrzynki pocztowe witryn

Okienko informacji

Pokazywanie lub ukrywanie skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook

Upewnianie się, że wiadomość e-mail jest wysyłana do skrzynki pocztowej witryny

Przesyłanie dalej dokumentu skrzynki pocztowej witryny

Karta Moje skrzynki pocztowe witryn

Na karcie Moje skrzynki pocztowe witryn jest wyświetlany przegląd skrzynek pocztowych witryn, których jest się członkiem lub właścicielem.

Element

Opis

edytuj edytuj

Zaznacz regułę, a następnie kliknij pozycję Edytuj edytuj , aby wyświetlić lub edytować szczegóły skrzynki pocztowej witryny.

odświeżanie odśwież

Umożliwia odświeżenie listy skrzynek pocztowych witryn.

Pokaż w programie Outlook

Zaznacz pole wyboru obok skrzynki pocztowej witryny, aby pokazać tę skrzynkę w programie Outlook 2013, lub wyczyść pole wyboru, aby ukryć skrzynkę pocztową witryny. Wybór zostanie zastosowany do programu Outlook 2013 na wszystkich komputerach lub urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail. Możesz wybrać maksymalnie 10 skrzynek pocztowych witryn do pokazania w programie Outlook.

Nazwa

Nazwa skrzynki pocztowej witryny.

Twoja rola

Poziom posiadanych uprawnień w skrzynce pocztowej witryny. Rola to Członek lub Właściciel. Własnością i członkostwem skrzynki pocztowej witryny można zarządzać w witrynie programu SharePoint.

Stan

Stan skrzynki pocztowej witryny. Stan może mieć wartość Aktywne lub Zamknięte. Stanem skrzynki pocztowej witryny można zarządzać w witrynie programu SharePoint.

Okienko informacji

Po wybraniu z listy jednej ze skrzynek pocztowych witryn w okienku informacji zostaną wyświetlone dodatkowe informacje dotyczące skrzynki pocztowej witryny.

Element

Opis

Adres e-mail

Adres e-mail skrzynki pocztowej witryny. Możesz kliknąć adres e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail do skrzynki pocztowej witryny przy użyciu programu Outlook. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail przy użyciu aplikacji Outlook Web App, skopiuj i wklej adres e-mail do wiersza Do w nowej wiadomości e-mail.

Witryna programu SharePoint

Adres URL witryny programu SharePoint hostującej skrzynkę pocztową witryny. Kliknij to łącze, aby przejść do skrzynki pocztowej witryny w programie SharePoint.

Właściciele

Właściciele skrzynki pocztowej witryny.

Członkowie

Liczba członków skrzynki pocztowej witryny.

Stan

Stan skrzynki pocztowej witryny. Stan może mieć wartość Aktywne lub Zamknięte. Stanem skrzynki pocztowej witryny można zarządzać w witrynie programu SharePoint.

Zarządzanie skrzynką pocztową witryny

W sekcji Zarządzanie skrzynką pocztową witryny opisano sposób zarządzania skrzynkami pocztowymi witryn.

Pokazywanie lub ukrywanie skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook

Skrzynkę pocztową witryny można pokazać w programie Outlook, zaznaczając pole wyboru Pokaż w programie Outlook obok nazwy skrzynki pocztowej witryny, lub ukryć, czyszcząc to pole wyboru.

W programie Outlook 2013 można pokazać do 10 skrzynek pocztowych witryn. Gdy staniesz się członkiem lub właścicielem 10 skrzynek pocztowych witryn, nowe skrzynki pocztowe witryn nie będą pokazywane w programie Outlook. Jeśli jesteś członkiem więcej niż 10 aktywnych skrzynek pocztowych witryn, musisz ukryć część z nich. W programie Outlook będą pokazywane tylko skrzynki pocztowe witryn o stanie Aktywne.

Upewnianie się, że wiadomość e-mail jest wysyłana do skrzynki pocztowej witryny

Aby zapewnić, że kopia ważnej dyskusji e-mail zostanie zachowana w skrzynce pocztowej witryny, dodaj adres e-mail skrzynki pocztowej witryny do wiersza Do lub DW w wiadomości e-mail.

Przesyłanie dalej dokumentu skrzynki pocztowej witryny

Gdy dokument jest przechowywany w witrynie programu SharePoint, ważne jest wprowadzanie kolejnych zmian edycyjnych w kopii oficjalnej. Skrzynka pocztowa witryny zapewnia łatwy sposób udostępniania łącza do dokumentu przy użyciu gestu przesyłania dalej.

  1. W witrynie programu SharePoint wybierz dokument, który chcesz przesłać dalej.

  2. Jeśli używasz myszy, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Prześlij dalej. Jeśli używasz urządzenia dotykowego, zaznacz dokument i naciśnij pozycję Prześlij dalej. Program Outlook 2013 utworzy nową wiadomość e-mail z łączem do dokumentu.

Jeśli nie chcesz przechodzić do programu SharePoint w celu użycia gestu przesyłania dalej, możesz przeciągnąć i upuścić dokumenty z folderu dokumentów skrzynki pocztowej witryny w programie Outlook 2013 do wiadomości e-mail.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×