Skracanie czasu pobierania przez dodawanie miniatur obrazów do strony sieci Web

Czas pobierania witryny sieci Web można skrócić, zmniejszając rozmiary plików graficznych i umieszczając większe obrazy na osobnych stronach sieci Web, do których prowadzą łącza utworzone z miniatur oryginalnych obrazów.

Tworzenie miniatury

 1. Na stronie sieci Web kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który chcesz skopiować w celu utworzenia miniatury, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wklej.

  W ten sposób na obrazie zostanie utworzona jego kopia.

 3. Umieść wskaźnik nad jednym z narożnych uchwytów obrazu znajdującego się na górze, aż zostanie wyświetlony wskaźnik zmiany rozmiaru.

  Dwukierunkowa strzałka

  Domyślnie program Microsoft Office Publisher 2007 zachowuje proporcje obrazu podczas zmiany jego rozmiaru przy użyciu dojście narożnych.

  Jak sprawdzić, czy proporcje obrazu są zablokowane?

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz znajdujący się na wierzchu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Formatuj obraz.

  2. Kliknij kartę Rozmiar.

  3. W obszarze Skala zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  4. Kliknij przycisk OK.

 4. Przeciągnij uchwyt, aby zmienić rozmiar obrazu na około 2,5 x 2,5 cm.

  Obraz ten jest miniaturą.

 5. Aby jeszcze bardziej skrócić czas pobierania, skompresuj obraz.

  Jak

  1. Na pasku narzędzi Obraz kliknij przycisk Kompresuj obrazy Obraz przycisku .

   Uwaga: Jeśli zaznaczony obraz jest obiektem OLE, pasek narzędzi Obraz nie zostanie wyświetlony automatycznie. Aby wyświetlić pasek narzędzi Obraz, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Obraz.

  2. W oknie dialogowym Kompresowanie obrazów w obszarze Docelowy format wyjściowy kliknij opcję Sieć Web. W obszarze Stosowanie ustawień kompresji teraz kliknij opcję Zastosuj tylko do wybranych obrazów.

   Uwaga: Można także wybrać inne opcje kompresji w zależności od wymagań publikacji. Dodatkowe informacje zawiera sekcja Okno dialogowe Kompresowanie obrazów.

  3. Kliknij przycisk Kompresuj.

  4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy ma zostać zastosowana optymalizacja obrazów, kliknij przycisk Tak.

Łączenie miniatury obrazu z oryginalnym obrazem

 1. Umieść miniaturę obrazu na stronie.

 2. Kliknij oryginalny obraz.

 3. Na standardowym pasku narzędzi kliknij przycisk Wytnij Button image .

 4. W publikacji przejdź do strony, w której chcesz umieścić oryginalny obraz, lub utwórz nową stronę.

 5. Na standardowym pasku narzędzi kliknij przycisk Wklej Obraz przycisku .

 6. Powróć do strony z miniaturą i kliknij miniaturę.

 7. Na standardowym pasku narzędzi kliknij przycisk Wstaw hiperłącze Obraz przycisku .

 8. W oknie dialogowym Edytowanie hiperłącza kliknij przycisk Miejsce w tym dokumencie, kliknij stronę zawierającą obraz w pełnym rozmiarze, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×