Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia łącza Pokaż wszystko u góry tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Office Outlook

Podstawowa nawigacja

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przełącza do folderu Poczta.

CTRL+1

Przełącza do folderu Kalendarz.

CTRL+2

Przełącza do folderu Kontakty.

CTRL+3

Przełącza do folderu Zadania.

CTRL+4

Przełącza do folderu Notatki.

CTRL+5

Przełącza do listy folderów w okienku nawigacji.

CTRL+6

Przełącza do skrótów.

CTRL+7

Przełączanie do następnej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+KROPKA

Przełączanie do poprzedniej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+PRZECINEK

Przechodzenie między okienkiem nawigacji, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania.

F6 lub CTRL+SHIFT+TAB

Przechodzenie między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania.

TAB

Przenoszą w obrębie okienka nawigacji.

Klawisze strzałek

Przechodzi do innego folderu.

CTRL+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

F3 lub CTRL+E

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+PRZECINEK lub ALT+PAGE UP

Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu.

SPACJA

Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu.

SHIFT+SPACJA

Rozwijanie lub zwijanie grupy (jeśli grupa jest zaznaczona) w okienku nawigacji.

SHIFT+ZNAK PLUS lub ZNAK MINUS

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego pola w okienku odczytu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola w okienku odczytu.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+B, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+BACKSPACE

Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne.

CTRL+SHIFT+W

Wyszukaj...

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Znajdowanie wiadomości lub innego elementu.

CTRL+E

Czyszczenie wyników wyszukiwania.

ESC

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu.

CTRL+ALT+A

Rozwijanie Konstruktora kwerend wyszukujących.

CTRL+ALT+W

Wyświetla okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

Tworzy nowy folder wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Znajdowanie tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

F4

Znajdowanie następnego wystąpienia podczas wyszukiwania tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

SHIFT+F4

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w obrębie otwartych elementów. Działa w Okienku odczytu z otwartym elementem.

CTRL+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o pulpit.

CTRL+ALT+K

Flagi

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi.

CTRL+SHIFT+G

Kategorie oznaczone kolorem

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem.

ALT+D

Tworzenie elementu lub pliku

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Tworzenie terminu.

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Tworzenie listy dystrybucyjnej

CTRL+SHIFT+L

Tworzenie faksu.

CTRL+SHIFT+X

Tworzenie folderu

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie pozycji dziennika.

CTRL+SHIFT+J

Tworzenie wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Utwórz wiadomość.

CTRL+SHIFT+M

Tworzenie notatki

CTRL+SHIFT+N

Tworzenie nowego dokumentu pakietu Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Ogłaszanie w tym folderze.

CTRL+SHIFT+S

Ogłaszanie odpowiedzi w tym folderze.

CTRL+T

Tworzenie folderu wyszukiwania

CTRL+SHIFT+P

Tworzenie zadania

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Wszystkie elementy

W tym celu

Naciśnij klawisze:

zapisać go,

CTRL+S lub SHIFT+F12

Zapisz i zamknij

ALT+S

Zapisz jako...

F12

Cofnij

CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Usuwanie elementu

CTRL+D

Drukowanie.

CTRL+P

Kopiowanie elementu

CTRL+SHIFT+Y

Przenoszenie elementu.

CTRL+SHIFT+V

Sprawdzanie nazw

ALT+CTRL+H

Sprawdzanie pisowni.

F7

Uruchamia polecenie Flaga monitująca.

CTRL+SHIFT+G

Prześlij dalej

CTRL+F

Wysyłanie, ogłaszanie lub zapraszanie wszystkich.

ALT+S

Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem widoku ikony).

F2

Wyrównywanie tekstu do lewej.

CTRL+L

Wyśrodkowanie tekstu

CTRL+E

Wyrównywanie tekstu do prawej.

CTRL+R

[adres e-mail]

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przełącza do folderu Skrzynka odbiorcza.

CTRL+SHIFT+I

Przełącza do folderu Skrzynka nadawcza.

CTRL+SHIFT+O

Wybiera konto, z którego będzie wysłana wiadomość.

CTRL+TAB (z fokusem w polu Do), a następnie TAB w celu przejścia do przycisku Konta

Sprawdzanie nazw

ALT+CTRL+H

Wyślij

ALT+S

Odpowiadanie na wiadomość

CTRL+R

Odpowiada wszystkim na wiadomość.

CTRL+SHIFT+R

Przesyłanie wiadomości dalej

CTRL+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem.

CTRL+ ALT+J

Wyświetla blokowaną zawartość zewnętrzną (w wiadomości).

CTRL+SHIFT+I

Ogłasza w folderze.

CTRL+ SHIFT+S

Stosowanie stylu normalnego.

CTRL+SHIFT+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

CTRL+M lub F9

Przechodzi do poprzedniej wiadomości.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzi do następnej wiadomości.

STRZAŁKA W DÓŁ

Tworzenie nowej wiadomości (w folderze Poczta).

CTRL+N

Tworzenie nowej wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otwiera otrzymaną wiadomość.

CTRL+O

Otwiera książkę adresową.

CTRL+SHIFT+B

Konwertuje wiadomość w formacie HTML lub RTF na zwykły tekst.

CTRL+SHIFT+O

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto.

INSERT

Wyświetla okno dialogowe Flaga monitująca.

CTRL+SHIFT+G

Oznacza wiadomości jako przeczytane.

CTRL+Q

Oznaczanie wiadomooci jako nieprzeczytanych

CTRL+U

Wyświetla menu umożliwiające pobieranie obrazów, zmienianie ustawień automatycznego pobierania lub dodanie nadawcy do listy bezpiecznych nadawców.

CTRL+SHIFT+W

Znajdowanie lub zamiana

F4

Znajdź następny

SHIFT+F4

Wyślij

CTRL+ENTER

Drukowanie.

CTRL+P

Prześlij dalej

CTRL+F

Przesyłanie dalej jako załącznik.

CTRL+ALT+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+ENTER

Oznaczanie do pobrania.

CTRL+ALT+M

Czyszczenie oznaczenia do pobrania.

CTRL+ALT+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania.

CTRL+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Kalendarz.

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Tworzenie nowego terminu (w folderze Kalendarz).

CTRL+N

Tworzenie nowego terminu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie nowego wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania.

CTRL+F

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+SHIFT+R

Pokazywanie 10 dni w kalendarzu.

ALT+O

Pokazywanie 1 dnia w kalendarzu.

ALT+1

Pokazywanie 2 dni w kalendarzu.

ALT+2

Pokazywanie 3 dni w kalendarzu.

ALT+3

Pokazywanie 4 dni w kalendarzu.

ALT+4

Pokazywanie 5 dni w kalendarzu.

ALT+5

Pokazywanie 6 dni w kalendarzu.

ALT+6

Pokazywanie 7 dni w kalendarzu.

ALT+7

Pokazywanie 8 dni w kalendarzu.

ALT+8

Pokazywanie 9 dni w kalendarzu.

ALT+9

Przechodzenie do daty.

CTRL+G

Przełączanie do widoku Miesiąc.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI lub CTRL+ALT+4

Przechodzi do następnego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego miesiąca.

ALT+PAGE DOWN

Przechodzi do poprzedniego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia.

ALT+strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do początku tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do końca tygodnia.

ALT+END

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

CTRL+ZNAK MINUS lub CTRL+ALT+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

CTRL+ALT+2

Przechodzenie do poprzedniego terminu.

CTRL+PRZECINEK lub CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Przechodzenie do następnego terminu.

CTRL+KROPKA lub CTRL+SHIFT+KROPKA

Konfigurowanie cyklu terminu lub zadania.

CTRL+G

Dodatkowe informacje dotyczące widoków, kalendarza, widoku dnia/tygodnia/miesiąca i Nawigatora daty

Kontakty:

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Wybieranie nowej rozmowy.

CTRL+SHIFT+D

Znajdowanie kontaktu lub innego elementu.

F3 lub CTRL+E

Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr.

F11

W widoku tabeli lub widoku listy w Kontaktach przechodzenie do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery.

SHIFT+litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

CTRL+A

Tworzenie nowej wiadomości zaadresowanej do zaznaczonego kontaktu.

CTRL+F

Tworzenie pozycji dziennika dla zaznaczonego kontaktu.

CTRL+J

Tworzenie nowego kontaktu (w folderze Kontakty).

CTRL+N

Tworzenie nowego kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu.

CTRL+O lub CTRL+SHIFT+ENTER

Tworzenie nowej listy dystrybucyjnej.

CTRL+SHIFT+L

Drukowanie.

CTRL+P

Aktualizacja listy członków listy dystrybucyjnej.

F5

Przechodzi do innego folderu.

CTRL+Y

Otwiera książkę adresową.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetla okno dialogowe Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Zamykanie kontaktu.

ESC

Otwieranie strony sieci Web dla zaznaczonego kontaktu (jeśli jest dołączona).

CTRL+SHIFT+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu.

ALT+D

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1.

ALT+SHIFT+1

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2.

ALT+SHIFT+2

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3.

ALT+SHIFT+3

W oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Otwieranie listy Dodaj.

ALT+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą.

ALT+W

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki.

ALT+C

Umieszczanie kursora na początku pola Edycja.

ALT+E

Zaznaczanie pola Pola.

ALT+F

Zaznaczanie listy rozwijanej Wyrównanie obrazu.

ALT+G

Wybieranie palety kolorów tła.

ALT+K, a następnie klawisz ENTER

Zaznaczanie listy rozwijanej Układ.

ALT+D

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola.

ALT+R

zadania

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Pokazywanie lub ukrywanie paska zadań do wykonania.

ALT+F2

Akceptacja zlecenia zadania.

ALT+C

Odrzucanie zlecenia zadania.

ALT+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu.

CTRL+E

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu.

CTRL+Y

Tworzenie nowego zadania (w folderze Zadania).

CTRL+N

Tworzenie nowego zadania (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie nowego zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Otwieranie zaznaczonego elementu.

CTRL+O

Drukowanie zaznaczonego elementu.

CTRL+P

Zaznacza wszystkie elementy.

CTRL+A

Usuwanie zaznaczonego elementu.

CTRL+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika.

CTRL+F

Przełączanie między okienkiem nawigacyjnym, listą zadań i paskiem zadań do wykonania.

SHIFT+TAB

Otwieranie zaznaczonego elementu jako elementu Dziennika.

CTRL+J

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane.

INSERT

Formatowanie tekstu

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Wyświetla menu Format.

ALT+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

CTRL+SHIFT+P

Zmienia wielkość tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony).

SHIFT+F3

Formatuje tekst jako kapitaliki.

CTRL+SHIFT+K

Nadaje literom pogrubienie.

CTRL+B

Dodaje punktory.

CTRL+SHIFT+L

Nadaje literom kursywę.

CTRL+I

Zwiększenie wcięcia.

CTRL+T

Zmniejszenie wcięcia.

CTRL+SHIFT+T

Wyrównaj do lewej

CTRL+L

center

CTRL+E

Podkreślenie

CTRL+U

Zwiększenie rozmiaru czcionki.

CTRL+] lub CTRL+SHIFT+>

Zmniejszenie rozmiaru czcionki.

CTRL+[ lub CTRL+SHIFT+<

"Cut"

CTRL+X lub SHIFT+DELETE

Kopiuj...

CTRL+C lub CTRL+INSERT

Uwaga   Kombinacja klawiszy CTRL+INSERT jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklej...

CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Czyści formatowanie.

CTRL+SHIFT+Z lub CTRL+SPACJA

Usuwanie następnego wyrazu.

CTRL+SHIFT+H

Rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami.

CTRL+SHIFT+J

Stosowanie stylów

CTRL+SHIFT+S

Tworzy wysunięcie.

CTRL+T

Wstawia hiperłącze

CTRL+K

Wyrównuje akapit do lewej.

CTRL+L

Wyrównuje akapit do prawej.

CTRL+R

Zmniejsza wysunięcie.

CTRL+SHIFT+T

Usuwa formatowanie akapitu.

CTRL+Q

Dodawanie informacji sieci Web do elementów

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Umożliwia edycję adresu URL w treści elementu.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie przyciskiem myszy

Określa przeglądarkę sieci Web.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza SHIFT i kliknięcie przyciskiem myszy

Wstawia hiperłącze

CTRL+K

Podgląd wydruku

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Otwiera podgląd wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, a następnie klawisza V

W celu wydrukowania elementu w otwartym oknie naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza W, a następnie naciśnięcie klawisza V

Drukuje podgląd wydruku.

ALT+P

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Podgląd wydruku.

ALT+S lub ALT+U

ZOOM

ALT+Z

Zamknij podgląd wydruku.

ALT+C

Wysyłanie/Odbieranie

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji.

F9

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

SHIFT+F9

Rozpoczynanie wysyłania/odbierania.

CTRL+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz.

CTRL+ALT+S

Edytor Visual Basic

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Otwieranie Edytora Visual Basic.

ALT+F11

makra,

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Odtwarzanie makra.

ALT+F8

formularze

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Zapisywanie projektu formularza.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Zapisywanie danych formularza.

CTRL+SHIFT+F11

Tworzenie nowego formularza programu Microsoft Office InfoPath.

Kliknięcie w folderze programu InfoPath i naciśnięcie klawiszy CTRL+N

Początek strony

Widoki

Widok Tabela

Zastosowania ogólne

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Otwieranie elementu

ENTER

Zaznacza wszystkie elementy.

CTRL+A

Przechodzi do elementu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Przechodzi do elementu u góry ekranu.

PAGE UP

Rozszerza lub redukuje zaznaczenie elementów o jeden element.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzi do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu.

CTRL+SPACJA

Odświeżanie widoku.

F5

Jeśli zaznaczona jest grupa

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwija grupę.

CTRL+ZNAK MINUS

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy.

SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy.

Znak minus.

Zaznacza poprzednią grupę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacza następną grupę.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznacza pierwszą grupę.

HOME

Zaznacza ostatnią grupę.

END

Zaznacza pierwszy element na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszy element na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Wszystkie grupy

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Zwijanie wszystkich grup.

CTRL+ZNAK MINUS

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Widok dnia/tygodnia/miesiąca w Kalendarzu

Wszystkie trzy

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Wyświetla widok od 1 do 9 dnia.

ALT+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetla widok 10 dni.

ALT+ 0 (ZERO)

Przełącza do tygodni.

ALT+ZNAK MINUS

Przełącza do miesięcy.

ALT.

Przenosi między Kalendarzem, Blokiem zadań i listą folderów.

CTRL+TAB lub F6

Zaznacza poprzedni termin.

SHIFT+TAB

Przechodzi do poprzedniego dnia.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzi do następnego dnia.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzi do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzi do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+strzałka w górę

Widok dnia

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Zaznacza godzinę rozpoczęcia dnia roboczego.

HOME

Zaznacza godzinę zakończenia dnia roboczego.

END

Zaznacza poprzedni przedział czasu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacza następny przedział czasu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznacza przedział czasu u góry ekranu.

PAGE UP

Zaznacza przedział czasu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Rozszerza lub redukuje zaznaczony czas.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie terminu w górę lub w dół.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Zmienianie czasu rozpoczęcia lub zakończenia terminu.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Przenosi zaznaczony element do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenosi zaznaczony element do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+strzałka w górę

Widok tygodnia

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia.

HOME

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia.

END

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu.

PAGE DOWN

Przenosi termin w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zmienia czas trwania zaznaczonego przedziału czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO, SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO, SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ albo SHIFT+HOME lub SHIFT+END

Widok miesiąca

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przechodzi do pierwszego dnia tygodnia.

HOME

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie.

PAGE UP

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie.

PAGE DOWN

Nawigator dat.

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przechodzi do pierwszego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzi do ostatniego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+END

Przechodzi do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+strzałka w górę

Przechodzi do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Widok wizytówek lub widok kart adresów

Zastosowania ogólne

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Zaznacza określoną kartę na liście.

Jedna lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub z nazwy pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznacza poprzednią kartę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacza następną kartę.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznacza pierwszą kartę na liście.

HOME

Zaznacza ostatnią kartę na liście.

END

Zaznacza pierwszą kartę na bieżącej stronie.

PAGE UP

Zaznacza pierwszą kartę na następnej stronie.

PAGE DOWN

Zaznacza najbliższą kartę w następnej kolumnie.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza najbliższą kartę w poprzedniej kolumnie.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia.

CTRL+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerza zaznaczenie na poprzednią kartę, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerza zaznaczenie na następną kartę, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerza zaznaczenie do pierwszej karty na liście.

SHIFT+HOME

Rozszerza zaznaczenie do ostatniej karty na liście.

SHIFT+END

Rozszerza zaznaczenie do pierwszej karty na poprzedniej stronie.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerza zaznaczenie do ostatniej karty na ostatniej stronie.

SHIFT+PAGE DOWN

Przechodzenie między polami w otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przechodzi do następnego pola, a z ostatniego pola na karcie przechodzi do pierwszego pola na następnej karcie.

TAB

Przechodzi do poprzedniego pola, a z pierwszego pola na karcie przechodzi do ostatniego pola na poprzedniej karcie.

SHIFT+TAB

Przechodzi do następnego pola lub dodaje wiersz do pola wielowierszowego.

ENTER

Przechodzi do poprzedniego pola bez opuszczania aktywnej karty.

SHIFT+ENTER

Wyświetla punkt wstawiania w aktywnym polu, umożliwiając edycję tekstu.

F2

Przechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Dodaje wiersz w polu wielowierszowym.

ENTER

Przenosi na początek wiersza.

HOME

Przenosi na koniec wiersza.

END

Przenosi na początek pola wielowierszowego.

PAGE UP

Przenosi na koniec pola wielowierszowego.

PAGE DOWN

Przenosi do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przenosi do następnego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przenosi do poprzedniego znaku w polu.

STRZAŁKA W LEWO

Przenosi do następnego znaku w polu.

STRZAŁKA W PRAWO

Widok osi czasu (Zadania lub Dziennik)

Jeśli jest zaznaczony jakiś element

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Zaznacza poprzedni element.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznacza następny element.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza kilka sąsiadujących elementów.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznacza kilka niesąsiadujących elementów.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO+SPACJA lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO+SPACJA

Otwiera zaznaczone elementy.

ENTER

Wyświetla elementy o jeden ekran powyżej elementów na ekranie.

PAGE UP

Wyświetla elementy o jeden ekran poniżej elementów na ekranie.

PAGE DOWN

Zaznacza pierwszy element na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszy element w grupie.

HOME

Zaznacza ostatni element na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatni element w grupie.

END

Wyświetla (bez zaznaczania) pierwszy element na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszy element w grupie.

CTRL+HOME

Wyświetla (bez zaznaczania) ostatni element na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatni element w grupie.

CTRL+END

Jeśli jakaś grupa jest zaznaczona

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Rozwija grupę.

ENTER lub STRZAŁKA W PRAWO

Zwija grupę.

ENTER lub STRZAŁKA W LEWO

Zaznacza poprzednią grupę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznacza następną grupę.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznacza pierwszą grupę na osi czasu.

HOME

Zaznacza ostatnią grupę na osi czasu.

END

Zaznacza pierwszy element na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszy element na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli na skali czasu dla dni zaznaczona jest jednostka czasu

W tym celu

Naciśnij klawisze:

Przechodzi wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzi do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli zaznaczono niższą skalę czasu, zaznacza wyższą skalę czasu.

SHIFT+TAB

Jeśli zaznaczono wyższą skalę czasu, zaznacza niższą skalę czasu.

TAB

Jeśli zaznaczono niższą skalę czasu, zaznacza pierwszy element na ekranie lub pierwszą grupę, jeśli elementy są zgrupowane.

TAB

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język