Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia łącza Pokaż wszystko u góry tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Office Outlook

Podstawowa nawigacja

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przełączanie do folderu Poczta.

CTRL+1

Przełączanie do folderu Kalendarz.

CTRL+2

Przełączanie do folderu Kontakty.

CTRL+3

Przełączanie do folderu Zadania.

CTRL+4

Przełączanie do folderu Notatki.

CTRL+5

Przełączanie do listy folderów w okienku nawigacji.

CTRL+6

Przełączanie do skrótów.

CTRL+7

Przełączanie do następnej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+KROPKA

Przełączanie do poprzedniej wiadomości (jeśli wiadomość jest otwarta).

CTRL+PRZECINEK

Przechodzenie między okienkiem nawigacji, oknem głównym programu Outlook, okienkiem odczytu oraz paskiem zadań do wykonania.

F6 lub CTRL+SHIFT+TAB

Przenosi między oknem programu Outlook, mniejszymi okienkami w okienku nawigacji, okienkiem odczytu oraz sekcjami na pasku zadań do wykonania.

TAB

Poruszanie się w obrębie okienka nawigacji.

Klawisze strzałek

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Przechodzenie do pola wyszukiwania.

F3 lub CTRL+E

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości w okienku odczytu.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+PRZECINEK lub ALT+PAGE UP

Przewijanie w dół tekstu o stronę w okienku odczytu.

SPACJA

Przewijanie w górę tekstu o stronę w okienku odczytu.

SHIFT+SPACJA

Rozwijanie lub zwijanie grupy (jeśli grupa jest zaznaczona) w okienku nawigacji.

SHIFT+ZNAK PLUS lub ZNAK MINUS

Zwijanie lub rozwijanie grupy na liście wiadomości e-mail.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego pola w okienku odczytu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola w okienku odczytu.

CTRL+TAB

Przechodzenie do poprzedniego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+B, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+BACKSPACE

Przechodzenie do następnego widoku w głównym oknie programu Outlook.

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie paska informacyjnego i wyświetlanie menu poleceń, jeśli jest dostępne.

CTRL+SHIFT+W

Wyszukiwanie

Funkcja

Naciśnij klawisze

Znajdowanie wiadomości lub innego elementu.

CTRL+E

Czyszczenie wyników wyszukiwania.

ESC

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania, uwzględniając Wszystkie elementy poczty, Wszystkie elementy kalendarza lub Wszystkie elementy kontaktów, w zależności od bieżącego modułu.

CTRL+ALT+A

Rozwijanie Konstruktora kwerend wyszukujących.

CTRL+ALT+W

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

Tworzenie nowego folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Znajdowanie tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

F4

Znajdowanie następnego wystąpienia podczas wyszukiwania tekstu w obrębie wiadomości lub innego elementu.

SHIFT+F4

Znajdowanie i zastępowanie tekstu, symboli lub niektórych poleceń formatowania w obrębie otwartych elementów. Działa w Okienku odczytu z otwartym elementem.

CTRL+H

Rozszerzanie zakresu wyszukiwania o pulpit.

CTRL+ALT+K

Flagi

Funkcja

Naciśnij klawisze

Otwieranie okna dialogowego Flaga monitująca w celu przypisania flagi.

CTRL+SHIFT+G

Kategorie oznaczone kolorem

Funkcja

Naciśnij klawisze

Usuwanie zaznaczonej kategorii z listy w oknie dialogowym Kategorie oznaczone kolorem.

ALT+D

Tworzenie elementu lub pliku

Funkcja

Naciśnij klawisze

Tworzenie terminu.

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie kontaktu.

CTRL+SHIFT+C

Tworzenie listy dystrybucyjnej.

CTRL+SHIFT+L

Tworzenie faksu.

CTRL+SHIFT+X

Tworzenie folderu.

CTRL+SHIFT+E

Tworzenie pozycji dziennika.

CTRL+SHIFT+J

Tworzenie wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Tworzenie wiadomości.

CTRL+SHIFT+M

Tworzenie notatki.

CTRL+SHIFT+N

Tworzenie nowego dokumentu pakietu Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

Ogłaszanie w tym folderze.

CTRL+SHIFT+S

Ogłaszanie odpowiedzi w tym folderze.

CTRL+T

Tworzenie folderu wyszukiwania.

CTRL+SHIFT+P

Tworzenie zadanie.

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Wszystkie elementy

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zapisywanie.

CTRL+S lub SHIFT+F12

Zapisywanie i zamykanie.

ALT+S

Zapisywanie jako.

F12

Cofanie.

CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Usuwanie elementu.

CTRL+D

Drukowanie.

CTRL+P

Kopiowanie elementu.

CTRL+SHIFT+Y

Przenoszenie elementu.

CTRL+SHIFT+V

Sprawdzanie nazw.

ALT+CTRL+H

Sprawdzanie pisowni.

F7

Flagowanie flagą monitującą.

CTRL+SHIFT+G

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Wysyłanie, ogłaszanie lub zapraszanie wszystkich.

ALT+S

Włączanie edytowania w polu (z wyjątkiem widoku ikony).

F2

Wyrównywanie tekstu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie tekstu do środka.

CTRL+E

Wyrównywanie tekstu do prawej.

CTRL+R

E-mail

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przełączanie do folderu Skrzynka odbiorcza.

CTRL+SHIFT+I

Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza.

CTRL+SHIFT+O

Wybieranie konta, z którego zostanie wysłana wiadomość.

CTRL+TAB (z fokusem w polu Do), a następnie TAB w celu przejścia do przycisku Konta

Sprawdzanie nazw.

ALT+CTRL+H

Wysyłanie.

ALT+S

Odpowiadanie na wiadomość.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość.

CTRL+SHIFT+R

Przesyłanie wiadomości dalej.

CTRL+F

Oznaczanie wiadomości jako wiadomości niebędącej śmieciem.

CTRL+ ALT+J

Wyświetlanie blokowanej zawartości zewnętrznej (w wiadomości).

CTRL+SHIFT+I

Ogłaszanie w folderze.

CTRL+ SHIFT+S

Stosowanie stylu normalnego.

CTRL+SHIFT+N

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości.

CTRL+M lub F9

Przechodzenie do poprzedniej wiadomości.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnej wiadomości.

STRZAŁKA W DÓŁ

Tworzenie nowej wiadomości (w folderze Poczta).

CTRL+N

Tworzenie nowej wiadomości (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+M

Otwieranie otrzymanej wiadomości.

CTRL+O

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Konwertowanie wiadomości w formacie HTML lub RTF na zwykły tekst.

CTRL+SHIFT+O

Dodawanie szybkiej flagi do wiadomości, której nie otwarto.

INSERT

Wyświetlanie okna dialogowego Flaga monitująca.

CTRL+SHIFT+G

Oznaczanie jako przeczytane.

CTRL+Q

Oznaczanie jako nieprzeczytane.

CTRL+U

Wyświetla menu umożliwiające pobieranie obrazów, zmienianie ustawień automatycznego pobierania lub dodanie nadawcy do listy bezpiecznych nadawców.

CTRL+SHIFT+W

Znajdowanie lub zamienianie.

F4

Znajdowanie następnego elementu.

SHIFT+F4

Wysyłanie.

CTRL+ENTER

Drukowanie.

CTRL+P

Przesyłanie dalej.

CTRL+F

Przesyłanie dalej jako załącznik.

CTRL+ALT+F

Wyświetlanie właściwości zaznaczonego elementu.

ALT+ENTER

Oznaczanie do pobrania.

CTRL+ALT+M

Czyszczenie oznaczenia do pobrania.

CTRL+ALT+U

Wyświetlanie postępu wysyłania/odbierania.

CTRL+B (w trakcie wysyłania/odbierania)

Kalendarz

Funkcja

Naciśnij klawisze

Tworzenie nowego terminu (w folderze Kalendarz).

CTRL+N

Tworzenie nowego terminu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+A

Tworzenie nowego wezwania na spotkanie.

CTRL+SHIFT+Q

Przesyłanie dalej terminu lub spotkania.

CTRL+F

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+R

Odpowiadanie wszystkim na wezwanie na spotkanie w formie wiadomości.

CTRL+SHIFT+R

Pokazywanie 10 dni w kalendarzu.

ALT+O

Pokazywanie 1 dnia w kalendarzu.

ALT+1

Pokazywanie 2 dni w kalendarzu.

ALT+2

Pokazywanie 3 dni w kalendarzu.

ALT+3

Pokazywanie 4 dni w kalendarzu.

ALT+4

Pokazywanie 5 dni w kalendarzu.

ALT+5

Pokazywanie 6 dni w kalendarzu.

ALT+6

Pokazywanie 7 dni w kalendarzu.

ALT+7

Pokazywanie 8 dni w kalendarzu.

ALT+8

Pokazywanie 9 dni w kalendarzu.

ALT+9

Przechodzenie do daty.

CTRL+G

Przełączanie do widoku Miesiąc.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI lub CTRL+ALT+4

Przechodzenie do następnego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do następnego tygodnia.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego miesiąca.

ALT+PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia.

ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca.

ALT+PAGE UP

Przechodzenie do początku tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do końca tygodnia.

ALT+END

Przełączanie do widoku całego tygodnia.

CTRL+ZNAK MINUS lub CTRL+ALT+3

Przełączanie do widoku tygodnia roboczego.

CTRL+ALT+2

Przechodzenie do poprzedniego terminu.

CTRL+PRZECINEK lub CTRL+SHIFT+PRZECINEK

Przechodzenie do następnego terminu.

CTRL+KROPKA lub CTRL+SHIFT+KROPKA

Konfigurowanie cyklu terminu lub zadania.

CTRL+G

Dodatkowe informacje dotyczące widoków, kalendarza, widoku dnia/tygodnia/miesiąca i Nawigatora daty

Kontakty

Funkcja

Naciśnij klawisze

Wybieranie nowej rozmowy.

CTRL+SHIFT+D

Znajdowanie kontaktu lub innego elementu.

F3 lub CTRL+E

Wprowadzanie nazwy w polu Wysz. w książkach adr.

F11

W widoku tabeli lub widoku listy w Kontaktach przechodzenie do pierwszego kontaktu, który zaczyna się od określonej litery.

SHIFT+litera

Zaznaczanie wszystkich kontaktów.

CTRL+A

Tworzenie nowej wiadomości zaadresowanej do zaznaczonego kontaktu.

CTRL+F

Tworzenie pozycji dziennika dla zaznaczonego kontaktu.

CTRL+J

Tworzenie nowego kontaktu (w folderze Kontakty).

CTRL+N

Tworzenie nowego kontaktu (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+C

Otwieranie formularza kontaktu dla wybranego kontaktu.

CTRL+O lub CTRL+SHIFT+ENTER

Tworzenie nowej listy dystrybucyjnej.

CTRL+SHIFT+L

Drukowanie.

CTRL+P

Aktualizacja listy członków listy dystrybucyjnej.

F5

Przechodzenie do innego folderu.

CTRL+Y

Otwieranie książki adresowej.

CTRL+SHIFT+B

Wyświetlanie okna dialogowego Znajdowanie zaawansowane.

CTRL+SHIFT+F

W otwartym kontakcie otwieranie następnego kontaktu z listy.

CTRL+SHIFT+KROPKA

Zamykanie kontaktu.

ESC

Otwieranie strony sieci Web dla zaznaczonego kontaktu (jeśli jest dołączona).

CTRL+SHIFT+X

Otwieranie okna dialogowego Sprawdzanie adresu.

ALT+D

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 1.

ALT+SHIFT+1

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 2.

ALT+SHIFT+2

W formularzu kontaktów w obszarze Internet wyświetlanie informacji E-mail 3.

ALT+SHIFT+3

W oknie dialogowym Wizytówki elektroniczne

Funkcja

Naciśnij klawisze

Otwieranie listy Dodaj.

ALT+A

Zaznaczanie tekstu w polu Etykieta, jeśli jest zaznaczone pole z przypisaną etykietą.

ALT+W

Otwieranie okna dialogowego Dodawanie obrazu do wizytówki.

ALT+C

Umieszczanie kursora na początku pola Edycja.

ALT+E

Zaznaczanie pola Pola.

ALT+F

Zaznaczanie listy rozwijanej Wyrównanie obrazu.

ALT+G

Wybieranie palety kolorów tła.

ALT+K, a następnie klawisz ENTER

Zaznaczanie listy rozwijanej Układ.

ALT+D

Usuwanie zaznaczonego pola z pola Pola.

ALT+R

Zadania

Funkcja

Naciśnij klawisze

Pokazywanie lub ukrywanie paska zadań do wykonania.

ALT+F2

Akceptacja zlecenia zadania.

ALT+C

Odrzucanie zlecenia zadania.

ALT+D

Znajdowanie zadania lub innego elementu.

CTRL+E

Otwieranie okna dialogowego Przechodzenie do folderu.

CTRL+Y

Tworzenie nowego zadania (w folderze Zadania).

CTRL+N

Tworzenie nowego zadania (w dowolnym widoku programu Outlook).

CTRL+SHIFT+K

Tworzenie nowego zlecenia zadania.

CTRL+SHIFT+U

Otwieranie zaznaczonego elementu.

CTRL+O

Drukowanie zaznaczonego elementu.

CTRL+P

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Usuwanie zaznaczonego elementu.

CTRL+D

Przesyłanie zadania dalej w formie załącznika.

CTRL+F

Przełączanie między okienkiem nawigacyjnym, listą zadań i paskiem zadań do wykonania.

SHIFT+TAB

Otwieranie zaznaczonego elementu jako elementu Dziennika.

CTRL+J

Cofanie ostatniej akcji.

CTRL+Z

Flagowanie zadania lub oznaczanie jako wykonane.

INSERT

Formatowanie tekstu

Funkcja

Naciśnij klawisze

Wyświetlanie menu Format.

ALT+O

Wyświetlanie okna dialogowego Czcionka.

CTRL+SHIFT+P

Zmienianie wielkości tekstu (jeżeli tekst jest zaznaczony).

SHIFT+F3

Formatowanie liter jako kapitalików.

CTRL+SHIFT+K

Formatowanie liter jako pogrubione.

CTRL+B

Dodawanie punktorów.

CTRL+SHIFT+L

Formatowanie liter jako kursywy.

CTRL+I

Zwiększanie wcięcia.

CTRL+T

Zmniejszanie wcięcia.

CTRL+SHIFT+T

Wyrównywanie do lewej.

CTRL+L

Wyśrodkowywanie.

CTRL+E

Podkreślanie.

CTRL+U

Zwiększanie rozmiaru czcionki.

CTRL+] lub CTRL+SHIFT+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki.

CTRL+[ lub CTRL+SHIFT+<

Wycinanie.

CTRL+X lub SHIFT+DELETE

Kopiowanie.

CTRL+C lub CTRL+INSERT

Uwaga   Kombinacja klawiszy CTRL+INSERT jest niedostępna w okienku odczytu.

Wklejanie.

CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Czyszczenie formatowania.

CTRL+SHIFT+Z lub CTRL+SPACJA

Usuwanie następnego wyrazu.

CTRL+SHIFT+H

Rozciąganie akapitu tak, aby zmieścił się między marginesami.

CTRL+SHIFT+J

Stosowanie stylów.

CTRL+SHIFT+S

Tworzenie wysunięcia.

CTRL+T

Wstawianie hiperłącza.

ALT+CTRL+H

Wyrównywanie akapitu do lewej.

CTRL+L

Wyrównywanie akapitu do prawej.

CTRL+R

Zmniejszanie wysunięcia.

CTRL+SHIFT+T

Usuwanie formatowania akapitu.

CTRL+Q

Dodawanie informacji sieci Web do elementów

Funkcja

Naciśnij klawisze

Edytowanie adresu URL w treści elementu.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza CTRL i kliknięcie przyciskiem myszy

Określanie przeglądarki sieci Web.

Przytrzymanie wciśniętego klawisza SHIFT i kliknięcie przyciskiem myszy

Wstawianie hiperłącza.

ALT+CTRL+H

Podgląd wydruku

Funkcja

Naciśnij klawisze

Otwieranie widoku Podgląd wydruku.

Naciśnięcie klawiszy ALT+F, a następnie klawisza V

W celu wydrukowania elementu w otwartym oknie naciśnięcie klawiszy ALT+F, naciśnięcie klawisza W, a następnie naciśnięcie klawisza V

Drukowanie podglądu wydruku.

ALT+P

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu widoku Podgląd wydruku.

ALT+S lub ALT+U

Powiększanie.

ALT+Z

Zamykanie widoku Podgląd wydruku.

ALT+C

Wysyłanie/Odbieranie

Funkcja

Naciśnij klawisze

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla wszystkich grup Wyślij/Odbierz zdefiniowanych przy zaznaczonym polu wyboru Dołącz tę grupę do grupy Wyślij/Odbierz (F9). Może to dotyczyć nagłówków, pełnych elementów, określonych folderów, elementów mniejszych od określonego rozmiaru albo dowolnej zdefiniowanej kombinacji.

F9

Uruchamianie wysyłania/odbierania dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

SHIFT+F9

Rozpoczynanie wysyłania/odbierania.

CTRL+M

Definiowanie grup Wyślij/Odbierz.

CTRL+ALT+S

Edytor Visual Basic

Funkcja

Naciśnij klawisze

Otwieranie Edytora Visual Basic.

ALT+F11

Makra

Funkcja

Naciśnij klawisze

Odtwarzanie makra.

ALT+F8

Formularze

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zapisywanie projektu formularza.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Zapisywanie danych formularza.

CTRL+SHIFT+F11

Tworzenie nowego formularza programu Microsoft Office InfoPath.

Kliknięcie w folderze programu InfoPath i naciśnięcie klawiszy CTRL+N

Początek strony

Widoki

Widok tabeli

Zastosowania ogólne

Funkcja

Naciśnij klawisze

Otwieranie elementu.

ENTER

Zaznaczanie wszystkich elementów.

CTRL+A

Przechodzenie do elementu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Przechodzenie do elementu u góry ekranu.

PAGE UP

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczenia o jeden element.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu bez rozszerzania zaznaczenia.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ lub CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia aktywnego elementu.

CTRL+SPACJA

Odświeżanie widoku.

F5

Jeśli zaznaczona jest grupa

Funkcja

Naciśnij klawisze

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie grupy.

CTRL+ZNAK MINUS

Rozwijanie jednej zaznaczonej grupy.

SHIFT+ZNAK PLUS

Zwijanie jednej zaznaczonej grupy.

ZNAK MINUS

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Wszystkie grupy

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zwijanie wszystkich grup.

CTRL+ZNAK MINUS

Rozwijanie wszystkich grup.

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Widok dnia/tygodnia/miesiąca w Kalendarzu

Wszystkie trzy

Funkcja

Naciśnij klawisze

Wyświetlanie od 1 do 9 dni.

ALT+klawisz wskazujący liczbę dni

Wyświetlanie 10 dni.

ALT+ 0 (ZERO)

Przełączanie na tygodnie.

ALT+ZNAK MINUS

Przełączanie na miesiące.

ALT+=

Przechodzenie między Kalendarzem, Blokiem zadań i listą folderów.

CTRL+TAB lub F6

Zaznaczanie poprzedniego terminu.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do poprzedniego dnia.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego dnia.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok dnia

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zaznaczanie godziny rozpoczęcia dnia roboczego.

HOME

Zaznaczanie godziny zakończenia dnia roboczego.

END

Zaznaczanie poprzedniego przedziału czasu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnego przedziału czasu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie przedziału czasu u góry ekranu.

PAGE UP

Zaznaczanie przedziału czasu u dołu ekranu.

PAGE DOWN

Rozszerzanie lub redukowanie zaznaczonego czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie terminu w górę lub w dół.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Zmienianie czasu rozpoczęcia lub zakończenia terminu.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub ALT+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ (jeśli kursor znajduje się w obszarze terminu)

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Widok tygodnia

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przechodzenie do początku godzin pracy zaznaczonego dnia.

HOME

Przechodzenie do końca godzin pracy zaznaczonego dnia.

END

Przechodzenie o jedną stronę w górę w zaznaczonym dniu.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół w zaznaczonym dniu.

PAGE DOWN

Przenoszenie terminu w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ, ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, ALT+STRZAŁKA W LEWO lub ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Zmienianie czasu trwania zaznaczonego przedziału czasu.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO, SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO, SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ albo SHIFT+HOME lub SHIFT+END

Widok miesiąca

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przechodzenie do pierwszego dnia tygodnia.

HOME

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na poprzedniej stronie.

PAGE UP

Przechodzenie do tego samego dnia tygodnia na następnej stronie.

PAGE DOWN

Nawigator daty

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przechodzenie do pierwszego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniego dnia bieżącego tygodnia.

ALT+END

Przechodzenie do tego samego dnia w poprzednim tygodniu.

ALT+ STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do tego samego dnia w następnym tygodniu.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Widok wizytówek lub widok kart adresów

Zastosowania ogólne

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zaznaczanie określonej karty na liście.

Jedna lub więcej liter z nazwy, pod którą jest zapisana karta, lub z nazwy pola, według którego jest wykonywane sortowanie

Zaznaczanie poprzedniej karty.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej karty.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej karty na liście.

HOME

Zaznaczanie ostatniej karty na liście.

END

Zaznaczanie pierwszej karty na bieżącej stronie.

PAGE UP

Zaznaczanie pierwszej karty na następnej stronie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie najbliższej karty w następnej kolumnie.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie najbliższej karty w poprzedniej kolumnie.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie aktywnej karty lub anulowanie jej zaznaczenia.

CTRL+SPACJA

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty i anulowanie zaznaczenia kart za punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty i anulowanie zaznaczenia kart przed punktem początkowym.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do poprzedniej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do następnej karty, niezależnie od punktu początkowego.

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na liście.

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na liście.

SHIFT+END

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszej karty na poprzedniej stronie.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej karty na ostatniej stronie.

SHIFT+PAGE DOWN

Przechodzenie między polami w otwartej karcie

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przechodzenie do następnego pola, a z ostatniego pola na karcie — do pierwszego pola na następnej karcie.

TAB

Przechodzenie do poprzedniego pola, a z pierwszego pola na karcie — do ostatniego pola na poprzedniej karcie.

SHIFT+TAB

Przechodzenie do następnego pola lub dodawanie wiersza do pola wielowierszowego.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego pola bez opuszczania aktywnej karty.

SHIFT+ENTER

Wyświetlanie punktu wstawiania w aktywnym polu w celu umożliwienia edycji tekstu.

F2

Przechodzenie między znakami w polu

Przed użyciem poniższych klawiszy upewnij się, że pole na karcie jest zaznaczone. Aby zaznaczyć pole, gdy zaznaczona jest karta, kliknij je lub naciśnij klawisz F2.

Funkcja

Naciśnij klawisze

Dodawanie wiersza w polu wielowierszowym.

ENTER

Przechodzenie na początek wiersza.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza.

END

Przechodzenie na początek pola wielowierszowego.

PAGE UP

Przechodzenie na koniec pola wielowierszowego.

PAGE DOWN

Przechodzenie do poprzedniego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do następnego wiersza w polu wielowierszowym.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie do poprzedniego znaku w polu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego znaku w polu.

STRZAŁKA W PRAWO

Widok osi czasu (Zadania lub Dziennik)

Jeśli jest zaznaczony jakiś element

Funkcja

Naciśnij klawisze

Zaznaczanie poprzedniego elementu.

STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie następnego elementu.

STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku sąsiadujących elementów.

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zaznaczanie kilku niesąsiadujących elementów.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO+SPACJA lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO+SPACJA

Otwieranie zaznaczonych elementów.

ENTER

Wyświetlanie elementów o jeden ekran powyżej elementów na ekranie.

PAGE UP

Wyświetlanie elementów o jeden ekran poniżej elementów na ekranie.

PAGE DOWN

Zaznaczanie pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

HOME

Zaznaczanie ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

END

Wyświetlanie (bez zaznaczania) pierwszego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub pierwszego elementu w grupie.

CTRL+HOME

Wyświetlanie (bez zaznaczania) ostatniego elementu na osi czasu (jeśli elementy nie są zgrupowane) lub ostatniego elementu w grupie.

CTRL+END

Jeśli jakaś grupa jest zaznaczona

Funkcja

Naciśnij klawisze

Rozwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W PRAWO

Zwijanie grupy.

ENTER lub STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczanie poprzedniej grupy.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Zaznaczanie następnej grupy.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zaznaczanie pierwszej grupy na osi czasu.

HOME

Zaznaczanie ostatniej grupy na osi czasu.

END

Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie w rozwiniętej grupie lub pierwszego elementu na prawo poza ekranem.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli na skali czasu dla dni zaznaczona jest jednostka czasu

Funkcja

Naciśnij klawisze

Przechodzenie wstecz o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do przodu o odstęp czasu równy pokazanemu na skali czasu.

STRZAŁKA W PRAWO

Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie górnej skali czasu.

SHIFT+TAB

Jeśli zaznaczono górną skalę czasu, zaznaczanie dolnej skali czasu.

TAB

Jeśli zaznaczono dolną skalę czasu, zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie lub pierwszej grupy, jeśli elementy są zgrupowane.

TAB

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język