Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Skróty klawiaturowe opisane w tej sekcji Pomocy odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być dokładnie takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze Ctrl+P.

Aby przeszukać ten temat, naciśnij klawisze Ctrl+F, wpisz w polu wyszukiwany tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft OneNote Online

Skróty klawiaturowe stosowane w aplikacji OneNote Online są bardzo podobne do skrótów klawiaturowych programu Microsoft OneNote. Skróty klawiaturowe podane w niniejszym artykule umożliwiają wykonywanie typowych zadań w aplikacji OneNote Online. Listę skrótów klawiaturowych stosowanych w programie Microsoft OneNote 2013 można znaleźć w artykule Skróty klawiaturowe w programie OneNote 2013.

Widok do czytania

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie z nawigacji po notesie do pól przeglądarki

F6

Uaktywnianie innej karty wstążki

Tab, Enter

Przechodzenie między poleceniami wstążki

Tab

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

Enter

Przewijanie strony w górę lub w dół

PgUp lub PgDn

Okienko nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do kolejnej strony w notesie

Ctrl+PgDn

Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie

Ctrl+PgUp

Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji

Alt+PgUp

Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji

Alt+PgDn

Zwijanie lub rozwijanie sekcji

Enter w wybranej sekcji

Widok do edycji

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnianie innej karty wstążki

Tab, Enter

Przechodzenie między poleceniami wstążki

Tab

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

Enter

Przechodzenie z zawartości notesu do wstążki, a następnie przechodzenie między poleceniami

Ctrl+F6, Enter, Tab

Okienko nawigacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do kolejnej strony w notesie

Ctrl+PgDn

Przechodzenie do poprzedniej strony w notesie

Ctrl+PgUp

Przechodzenie do pierwszej strony w sekcji

Alt+PgUp

Przechodzenie do ostatniej strony w sekcji

Alt+PgDn

Nowa sekcja

Przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół (trzykrotnie w celu przejścia do polecenia Nowa sekcja), Enter

Przenoszenie bieżącej strony w górę lub w dół

Alt+Shift+strzałka w górę, Alt+Shift+strzałka w dół

Usuwanie strony

Przejście klawiszem Tab do strony, Shift+F10, Enter

Usuwanie sekcji

Przejście klawiszem Tab do sekcji, Shift+F10, strzałka w dół (do polecenia Usuń), Enter

Przenoszenie punktu wstawiania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Z obszaru tytułu na stronę

Tab lub Enter

Jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

Początek wiersza

Home

Koniec wiersza

End

Początek strony (bez obszaru tytułu)

Ctrl+Home

Koniec strony

Ctrl+End

Obszar tytułu

PgUp lub Ctrl+A, Ctrl+A, Tab do momentu zaznaczenia tytułu

Zaznaczanie zawartości: rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Shift+strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Shift+strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Shift+strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Shift+strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Do początku akapitu

Shift+Home

Do końca akapitu

Shift+End

Do początku konspektu

Shift+Ctrl+Home

Do końca konspektu

Shift+Ctrl+End

Cały akapit, potem konspekt, potem strona

Ctrl+A dla każdego poziomu rozszerzenia

Edytowanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wstawianie hiperłącza

Ctrl+K

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Alt+F7

Przechodzenie od jednego wyrazu zawierającego błąd pisowni do drugiego

Alt+F7

Nowy konspekt

Ctrl+Shift+Q

Przechodzenie od jednego konspektu do drugiego

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Zapisywanie zmian

Uwaga    Kiedy aplikacja OneNote Online jest uruchomiona, notatki są zapisywane automatycznie po każdej wprowadzonej w nich zmianie. Nie trzeba ręcznie zapisywać notatek

.

Ctrl+S

Tabele

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej komórki (z poziomu ostatniej komórki tabeli)

Tab

Wstawianie wiersza poniżej

Ctrl+Enter

Uwaga    Kiedy jest zaznaczona komórka, kolumna lub wiersz, wyrównywanie dotyczy zawartości zaznaczonych komórek. Kiedy jest zaznaczona tabela, wyrównywanie dotyczy tabeli, ale nie wpływa na wyrównanie wewnątrz komórek.

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Lista punktowana

Ctrl+kropka

Lista numerowana

Ctrl+ukośnik lub Ctrl+Shift+O

Wyrównywanie do lewej

Ctrl+L

Wyrównywanie do prawej

Ctrl+R

Wyrównywanie do środka

Ctrl+E

Zwiększanie wcięcia

Alt+Shift+strzałka w prawo

Zmniejszanie wcięcia

Alt+Shift+strzałka w lewo

Dodawanie znaczników do notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zadanie do wykonania

Ctrl+1

Ważne

Ctrl+2

Pytanie

Ctrl+3

Zapamiętać na przyszłość

Ctrl+4

Definicja

Ctrl+5

Wyróżnienie

Ctrl+6

Kontakt

Ctrl+7

Adres

Ctrl+8

Numer telefonu

Ctrl+9

Odpowiedniki na klawiaturach systemu Windows i komputerów Mac

Klawisz

Modyfikator

System Windows

Komputer Mac

Backspace

Alt

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

End

Alt

Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu

Enter

Alt

W programie Internet Explorer wyświetlanie właściwości strony

Tab

Ctrl+Alt

Przełączanie zadań

Home

Alt

Przechodzenie na stronę główną

Przenoszenie punktu wstawiania na samą górę dokumentu lub konspektu

W lewo

Alt

W programie Internet Explorer przechodzenie do tyłu

Przechodzenie w lewo, po jednym wyrazie naraz

PageDn

Alt

Przechodzenie do następnej strony

Przechodzenie do następnej strony

PageUp

Alt

Przechodzenie do poprzedniej strony

Przechodzenie do poprzedniej strony

W prawo

Alt

W programie Internet Explorer przechodzenie do przodu

Przechodzenie w prawo, po jednym wyrazie naraz

Tab

Alt

Przełączanie między aplikacjami

Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)

W dół

Alt+Shift

Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu

End

Alt+Shift

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji

Enter

Alt+Shift

W programie Internet Explorer przełączanie na pełny ekran

Tab

Ctrl+Alt+Shift

Przełączanie zadań

Home

Alt+Shift

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji

W lewo

Alt+Shift

Usuwanie jednego poziomu wcięcia

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

W prawo

Alt+Shift

Dodawanie wcięcia

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Tab

Alt+Shift

Przełączanie między aplikacjami

Przenoszenie fokusu między przeglądarką i elementami strony (pętlą ułatwień dostępu)

W górę

Alt+Shift

Przenoszenie bieżącej strony o jedną pozycję w dół w okienku nawigacji

Zaznaczanie od punktu wstawiania do końca akapitu

Backspace

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Delete

Usuwanie po jednym wyrazie naraz

W dół

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz

End

Przenoszenie punktu wstawiania na sam dół dokumentu lub konspektu

Home

Przechodzenie na samą górę dokumentu lub konspektu (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)

W lewo

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza (w programie Firefox przechodzenie do poprzedniej strony)

W prawo

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza (w programie Firefox przechodzenie do przodu)

Tab

Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)

W górę

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Esc

⌘+Alt

Otwieranie menedżera zadań (wymuszanie zamykania aplikacji)

Home

⌘+Alt

W programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki

W lewo

⌘+Alt

W programie Chrome przełączanie między kartami przeglądarki

Usuwanie

⌘+Shift

W programie Firefox czyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki

W dół

⌘+Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

End

⌘+Shift

Zaznaczanie do samego dołu dokumentu lub strony

Home

⌘+Shift

Zaznaczanie do samej góry dokumentu lub strony (w programie Safari przechodzenie do strony głównej przeglądarki)

W lewo

⌘+Shift

Zaznaczanie do początku wiersza

W prawo

⌘+Shift

Zaznaczanie do końca wiersza

Tab

⌘+Shift

Przełączanie zadań (jak za pomocą klawiszy Alt+Tab w systemie Windows)

W górę

⌘+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Esc

Ctrl+Shift

Otwieranie menedżera zadań

W prawo

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w prawo, po jednym wyrazie naraz

W dół

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym akapicie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

W lewo

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w lewo, po jednym wyrazie naraz

Esc

Ctrl

Otwieranie menu Start lub ekranu startowego

Delete

Ctrl+Alt

Otwieranie menu ekranu blokowania

W lewo

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz

Wyświetlanie pulpitu nawigacyjnego widżetów

PageDn

Ctrl

W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami

PageUp

Ctrl

W programach Firefox i Chrome przełączanie między otwartymi kartami

End

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec dokumentu lub konspektu

Tab

Ctrl

Przełączenie między otwartymi kartami

Przełączenie między otwartymi kartami

W górę

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza

Backspace

Ctrl+Alt

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Home

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania na początek dokumentu lub konspektu

W dół

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół

End

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu

Home

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry

PageDn

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie w dół

PageUp

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie w górę

W prawo

Ctrl

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednym wyrazie naraz

W górę

Ctrl+Alt

W programie Internet Explorer przewijanie strony w dół

Backspace

Ctrl+Alt+Shift

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

End

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samego dołu

Home

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie strony do samej góry

PageDn

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie w dół

PageUp

Ctrl+Alt+Shift

W programie Internet Explorer przewijanie w górę

Esc

Alt

Minimalizowanie okna

W dół

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do końca wiersza

Esc

Alt+Shift

Minimalizowanie okna

Home

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do początku wiersza

Insert

Brak

Włączanie trybu zastępowania

PageDn

Ctrl+Shift

Przechodzenie do następnej strony

PageUp

Ctrl+Shift

Przechodzenie do poprzedniej strony

Tab

Ctrl+Shift

Przełączenie między otwartymi kartami

Przełączenie między otwartymi kartami

W górę

Ctrl+Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym akapicie naraz

Zaznaczanie do początku wiersza

Backspace

Brak

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Delete

Brak

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

W dół

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym wierszu naraz

End

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

Przenoszenie punktu wstawiania na koniec wiersza

Enter

Brak

Wstawianie nowego wiersza

Wstawianie nowego wiersza

Backspace

Ctrl

Cofanie z usuwaniem po jednym wyrazie naraz

Home

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania na początek wiersza

W programach Safari i Chrome przenoszenie punktu wstawiania na początek akapitu

W lewo

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w lewo, po jednej literze naraz

PageDn

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w dół, po jednym ekranie naraz

PageUp

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym ekranie naraz

W prawo

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w prawo, po jednej literze naraz

Tab

Brak

Wstawianie wcięcia lub przechodzenie do następnej komórki w tabeli

Wstawianie wcięcia, przechodzenie do następnej komórki w tabeli lub wstawianie tabeli

W górę

Brak

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Przenoszenie punktu wstawiania w górę, po jednym akapicie naraz

Backspace

Shift

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

Cofanie z usuwaniem po jednej literze naraz

W dół

Shift

Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz

Zaznaczanie w dół, po jednym wierszu naraz

End

Shift

Zaznaczanie do końca wiersza

Zaznaczanie do końca wiersza

Enter

Shift

Wstawianie łagodnego podziału wiersza

Wstawianie łagodnego podziału wiersza

Home

Shift

Zaznaczanie do początku wiersza

Zaznaczanie do początku wiersza

W lewo

Shift

Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz

Zaznaczanie w lewo, po jednej literze naraz

W prawo

Shift

Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz

Zaznaczanie w prawo, po jednej literze naraz

Tab

Shift

Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli

Usuwanie jednego poziomu wcięcia, przechodzenie do poprzedniej komórki tabeli

W górę

Shift

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Zaznaczanie w górę, po jednym wierszu naraz

Dotyczy: OneNote OnlineCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język