Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne programu Excel

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne, niektóre inne typowe klawisze skrótów w programie Microsoft Excel. Ta opcja uwzględnia skróty umożliwiające uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Czy wiesz, że...?

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Office 365 lub najnowszą wersję pakietu Office, możesz go teraz:

Wypróbuj usługę Office 365 lub najnowszą wersję programu Excel

Kliknij jeden z karty poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące do wersji programu Excel

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne, niektóre inne typowe klawisze skrótów dla programu Excel 2016. Ta opcja uwzględnia skróty umożliwiające uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Porada : Ten temat można wydrukować, aby korzystać z niego podczas pracy. Aby wydrukować ten temat, należy nacisnąć klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli dla często używanej akcji nie jest zdefiniowany klawisz skrótu, można taki skrót utworzyć, rejestrując makro.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe, których nazwy zaczynają się od Ctrl nadal będą działać w Excel 2016. Na przykład Ctrl + C nadal kopiuje do Schowka, a następnie klawisze Ctrl + V nadal wklejenie ze Schowka.

Większość stare skróty menu Alt + nadal będą działać, zbyt. Jednak należy wiedzieć pełny skrótów z pamięci — istnieją nie przypomnienia ekran co litery naciśnij. Na przykład spróbuj nacisnąć klawisz Alt, a następnie naciśnij jeden z stare przycisków menu E (Edytuj), V (Widok), I (Wstaw) i tak dalej. Zostanie wyświetlona etykieta informujący, że używasz klawisz dostępu z wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencja klawiszy wtyczce i zainicjować polecenia. Jeśli nie wiesz, sekwencji, naciśnij klawisz Esc, a zamiast tego użyj etykiety porad dotyczących klawiszy.

Skróty klawiaturowe umożliwiające nawigowanie na Wstążce

Jeśli znasz się na Wstążce, informacje w tej sekcji mogą ułatwić Ci zrozumienie modelu skrótów klawiatury karty wstążki. Wstążka zawiera nowe skróty o nazwie Porady dotyczące klawiszy, które można wprowadzić są wyświetlane po naciśnięciu klawisza Alt. Wstążka z grup polecenia pokrewne na kartach. Na przykład na karcie Narzędzia główne w grupie liczba zawiera polecenia Format liczb.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić karty na Wstążce, naciśnij klawisz karty — na przykład, naciśnij klawisz litery N Wstaw tabulator lub M na karcie formuły. Dzięki temu wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy dla, że są wyświetlane przyciski karty. Naciśnij klawisz przycisku, który ma.

 • Aby dotrzeć do wstążki, naciśnij klawisz Alt, a następnie, aby przechodzić między kartami, użyj klawiszy Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 • Aby ukryć Wstążkę, aby mieć więcej miejsca do pracy, naciśnij klawisze Ctrl + F1. Powtórz te czynności, aby ponownie wyświetlić na Wstążce.

Przejdź do klawiszy dostępu dla wstążki

Aby przejść bezpośrednio do karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Aby

Skrót klawiaturowy

Otwórz Powiedz mi pole na Wstążce i wpisz wyszukiwany termin dla pomocy lub zawartość pomocy.

Alt+Q, a następnie wprowadź szukany termin.

Otwieranie karty Plik umożliwiającej korzystanie z widoku Backstage.

ALT + F

Otwieranie karty Narzędzia główne w celu formatowania tekstu i liczb oraz skorzystania z narzędzia Znajdowanie.

ALT + H

Otwieranie karty Wstawianie umożliwiającej wstawianie tabel przestawnych, wykresów, dodatków, wykresów przebiegu w czasie, obrazów, kształtów, nagłówków lub pól tekstowych.

ALT + N

Otwieranie karty Układ strony umożliwiającej pracę z motywami oraz określanie ustawień strony, skalowania i wyrównania.

ALT + P

Otwieranie karty Formuły umożliwiającej wstawianie, śledzenie i dostosowywanie funkcji i obliczeń.

ALT + M

Otwieranie karty Dane umożliwiającej łączenie się i pracę z danymi, a także ich sortowanie, filtrowanie i analizowanie.

ALT + A

Otwieranie karty Recenzja, umożliwiającej sprawdzanie pisowni, dodawanie komentarzy oraz ochronę arkuszy i skoroszytów.

ALT + R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wyświetlanie podglądu podziałów stron i układów, pokazywanie i ukrywanie nagłówków i linii siatki, określanie powiększenia, zarządzanie oknami i okienkami oraz wyświetlanie makr.

ALT + W

Początek strony

Praca w karty Wstążki i menu przy użyciu klawiatury

Aby

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt lub F10 Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawiszy strzałek.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

TAB lub Shift + Tab

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

Klawisz Strzałka w dół, Strzałka w górę, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

SPACJA lub Enter

Otwieranie listy zaznaczonego polecenia.

Klawisz Strzałka w dół

Otwieranie menu zaznaczonego przycisku.

Alt + Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Klawisz Strzałka w dół

Rozwijanie lub zwijanie Wstążki.

Kombinacja klawiszy CTRL + F1

Otwieranie menu kontekstowego.

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Przechodzenie do podmenu, gdy jest otwarte lub zaznaczone menu główne.

Strzałka w lewo

Początek strony

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Excel 2016.

Aby

Skrót klawiaturowy

Zamykanie arkusza kalkulacyjnego

CTRL + W

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego

CTRL + O

Przechodzenie do karty Narzędzia główne

ALT + H

Zapisywanie arkusza kalkulacyjnego

Kombinacja klawiszy CTRL + S

Kopiuj

Kombinacja klawiszy CTRL + C

Wklej

Kombinacja klawiszy CTRL + V

Cofnij

Klawisze CTRL + Z

Usuwanie zawartości komórki

Klawisz Delete

Wybieranie koloru wypełnienia

Alt+H, H

Wytnij

CTRL + X

Przechodzenie do karty Wstawianie

ALT + N

Pogrubienie

Kombinacja klawiszy CTRL + B

Wyrównanie zawartości komórki do środka

Alt+H, A, C

Przechodzenie do karty Układ strony

ALT + P

Przechodzenie do karty Dane

ALT + A

Przechodzenie do karty Widok

ALT + W

Formatowanie komórki z poziomu menu kontekstowego

Shift+F10 lub

klawisz menu kontekstowego

Dodawanie obramowania

Alt+H, B

Usuwanie kolumny

Alt+H, D, C

Przechodzenie do karty Formuła

ALT + M

Początek strony

Nawigacja w komórkach: skróty klawiaturowe

Aby

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Shift + Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w górę w arkuszu.

Klawisz Strzałka w górę

Przechodzenie o jedną komórkę w dół w arkuszu.

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo w arkuszu.

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Strzałka w prawo

Przechodzenie do granicy bieżącego obszaru danych w arkuszu.

CTRL + klawisz strzałki

Przejście do trybu kończenia, przejście do następnej niepustej komórki w tym samym wierszu lub w tej samej kolumnie co komórka aktywna i opuszczenie trybu kończenia. Jeśli komórki są puste, przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

End, klawisz strzałki

Przechodzenie do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i najdalszej używanej kolumnie.

Kombinacja klawiszy CTRL + End

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy dolny róg).

Ctrl + Shift + End

Przechodzenie do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Home+Scroll Lock

Przechodzenie na początek wiersza w arkuszu. Home Przechodzenie na początek arkusza.

Ctrl + Home

Przechodzenie o jeden ekran w dół w arkuszu.

Strona w dół

Przechodzenie do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w prawo w arkuszu.

ALT + Page Down

Przechodzenie o jeden ekran w górę w arkuszu.

Strona w górę

Przechodzenie o jeden ekran w lewo w arkuszu.

ALT + Page Up

Przechodzenie do poprzedniego arkusza w skoroszycie

Ctrl + Page Up

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Lub, w arkuszu chronionym, przechodzenie między odblokowanymi komórkami.

Karta

Początek strony

Zaznaczanie i wykonywanie akcji: skróty klawiaturowe

Aby

Skrót klawiaturowy

Zaznacza cały arkusz.

CTRL + A lub Ctrl + Shift + spacja

Zaznaczanie bieżącego i następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Down

Zaznaczanie bieżącego i poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Up

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną komórkę.

Shift + Strzałka w klucza

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, do następnej niepustej komórki.

Ctrl + Shift + klawisz strzałki

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie.

Włączanie trybu rozszerzania, umożliwiającego rozszerzanie zaznaczenia przy użyciu klawiszy strzałek. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie. F8

Dodawanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

SHIFT + F8

Rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

ALT + wprowadź

Wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Enter

Kończenie wpisu w komórce i zaznaczanie komórki powyżej

Shift + Enter

Zaznaczanie całej kolumny w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL + SPACJA

Zaznaczanie całego wiersza w arkuszu.

SHIFT + SPACJA

Zaznaczanie wszystkich obiektów w arkuszu, jeśli jest zaznaczony obiekt.

Ctrl + Shift + spacja

Rozszerzanie zaznaczenia komórek do początku arkusza.

Ctrl + Shift + Home

Zaznaczanie bieżącego regionu, jeśli arkusz zawiera dane. Naciśnij drugi raz, aby zaznaczyć bieżący region i jego wiersze podsumowania. Naciśnij po raz trzeci, aby zaznaczyć cały arkusz.

CTRL + A lub Ctrl + Shift + spacja

Zaznaczanie bieżącego regionu wokół aktywnej komórki lub zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Zaznaczenie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Narzędzia główne

Powtarzanie ostatniego polecenia lub akcji, o ile to możliwe.

CTRL + Y

Cofanie ostatniej akcji.

Klawisze CTRL + Z

Początek strony

Formatowanie w komórkach: skróty klawiaturowe

Aby

Skrót klawiaturowy

Formatowanie komórki przy użyciu okna dialogowego Formatowanie komórek.

CTRL + 1

Formatowanie czcionek w oknie dialogowym Formatowanie komórek

Ctrl + Shift + F lub Ctrl + Shift + P

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Dodawanie lub edycja komentarza komórki

SHIFT + F2

Wstawianie pustych komórek przy użyciu okna dialogowego Wstawianie.

Ctrl + Shift + znak Plus (+)

Wyświetlanie okna dialogowego Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Ctrl + znak Minus (-)

Wstawianie bieżącej godziny.

Ctrl + Shift + dwukropek (:)

Wstawianie bieżącej daty.

CTRL + średnikiem (;)

Przełączanie między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

Ctrl+Akcent słaby (`)

Kopiowanie formuły z komórki powyżej komórki aktywnej do komórki lub na pasek formuły.

CTRL + apostrof (')

Przenoszenie zaznaczonych komórek.

CTRL + X

Kopiuje zaznaczone komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL + C

Wklejanie zawartości w punkcie wstawiania i zastąpienie zaznaczonej zawartości.

Kombinacja klawiszy CTRL + V

Wklejanie zawartości przy użyciu okna Wklejanie specjalne.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + V

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I lub Ctrl+3

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B lub Ctrl+2

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U lub Ctrl+4

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia.

CTRL + 5

Przechodzenie między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów a wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

CTRL + 6

Stosowanie obramowania konturowego do zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Handlowe „i” (&)

Usuwa obramowanie z konturem z zaznaczonych komórek.

Ctrl+Shift+Podkreślenie (_)

Wyświetlanie lub ukrywanie symboli konspektu.

CTRL + 8

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL + 9

Ukrywa zaznaczone kolumny.

Klawisze CTRL + 0

Używanie polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Kombinacja klawiszy CTRL + D

Używanie polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL + R

Stosuje format liczbowy Ogólne.

Ctrl+Shift+Tylda (~)

Stosuje format Walutowe z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach).

Ctrl+Shift+Znak dolara ($)

Stosuje format Procentowe bez miejsc po przecinku.

Ctrl+Shift+Procent (%)

Stosowanie formatu naukowego z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl+Shift+Daszek (^)

Stosuje format Data z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl+Shift+Znak numeru (#)

Stosuje format Czas z godzinami i minutami, a także symbolami AM lub PM.

Ctrl+Shift+Znak @

Stosowanie numer format z dwoma miejscami dziesiętnymi, tysięcy separator i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl+Shift+Wykrzyknik (!)

Tworzenie lub edytowanie hiperlinku.

CTRL + K

Sprawdzanie pisowni w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

F7

Wyświetlanie opcji funkcji Szybka analiza dla zaznaczonych komórek zawierających dane.

Klawisze CTRL + Q

Wyświetlanie okna dialogowego Tworzenie tabeli.

Ctrl+L lub Ctrl+T

Początek strony

Praca z danymi, funkcjami i paskiem formuł: skróty klawiaturowe

Aby

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego raportu w formie tabeli przestawnej.

Ctrl+Shift+Gwiazdka (*)

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

F2

Rozwijanie lub zwijanie paska formuły.

Ctrl + Shift + U

Anuluje wpis do komórki lub paska formuły.

Esc

Kończenie wpisu na pasku formuły i zaznaczanie komórki poniżej.

Należy wprowadzić

Przenoszenie kursora na koniec tekstu na pasku formuły.

Kombinacja klawiszy CTRL + End

Zaznaczanie całego tekstu na pasku formuły od położenia kursora do końca.

Ctrl + Shift + End

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

F9

Oblicza aktywny skoroszyt.

SHIFT + F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach, niezależnie od tego, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + F9

Sprawdzanie formuł zależnych, a następnie obliczanie wszystkich komórek we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Wyświetlanie menu lub komunikatu przycisku Sprawdzanie błędów.

Alt + Shift + F10

Wyświetlanie okna dialogowego Argumenty funkcji, gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Klawisze CTRL + A

Wstawianie nazw argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

Ctrl + Shift + A

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Kombinacja klawiszy CTRL + E

Cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych w formule, jeśli zaznaczono odwołanie do komórki lub zakres.

F4

Wstawianie funkcji.

SHIFT + F3

Skopiuj wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl+Shift+Cudzysłów prosty (")

Tworzenie wykresu osadzonego na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT + F1

Tworzenie wykresu na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

F11

Definiowanie nazwy do użycia w odwołaniach.

Alt+M, M, D

Wklejanie nazwy z okna dialogowego Wklejanie nazwy (jeśli w skoroszycie zdefiniowano nazwy).

F3

Przechodzenie do pierwszego pola w następnym rekordzie w formularzu danych.

Wprowadź

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

ALT + F8

Otwieranie edytora języka Microsoft Visual Basic for Applications.

Kombinacja klawiszy ALT + F11

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisze

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy CTRL + F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy ALT + F1 tworzy wykres osadzony danych w bieżącym zakresie.

Alt + Shift + F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Edytowanie komórki aktywnej i umieszczanie punktu wstawiania na końcu jej zawartości. Lub, jeśli edytowanie komórki jest wyłączone, przenoszenie punktu wstawiania na pasek formuły. Podczas edytowania formuły wyłącz lub włącz tryb wskazywania, aby móc użyć klawiszy strzałek do utworzenia odwołania.

SHIFT + F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

CTRL + F2 Wyświetla obszar drukowania na karcie Drukowanie w Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę).

SHIFT + F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

CTRL + F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy ALT + F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

CTRL + F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między arkusza, wstążki, okienka zadań i kontrolkami powiększania. W arkuszu, które zostało podzielone (menuWidok, polecenie Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, polecenie Podziel okno ) F6 są uwzględniane podzielone okienka podczas przełączania między okienkami i obszarem wstążki.

SHIFT + F6 przełącza między arkusza, kontrolkami powiększania, okienka zadań i Wstążki.

CTRL + F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu po otwarciu więcej niż jedno okno skoroszytu.

F7

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

CTRL + F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, gdy nie jest zmaksymalizowany. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Zaznaczanie rozszerzone, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

SHIFT + F8 umożliwia dodawanie nieprzylegające komórki lub zakresu do zaznaczenia komórek przy użyciu klawiszy strzałek.

CTRL + F8 wykonuje polecenie rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu) Jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

ALT + F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego makra do tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

SHIFT + F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach, niezależnie od tego, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + Shift + F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL + F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza porad dotyczących klawiszy lub wyłączone. (Naciśnięcie klawisza Alt nie to samo).

SHIFT + F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Alt + Shift + F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

CTRL + F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

SHIFT + F11 Wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT + F11 otwiera edytora Visual Basic dla aplikacji, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne użyteczne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

ALT

Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty).

Na przykład:

ALT, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

ALT, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

ALT, W, I przełącza arkusz do widoku Podgląd podziału stron.

Klawisze strzałek

Powoduje przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

CTRL + klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

SHIFT + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Klawisze Ctrl + Shift + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie komórek do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna, lub jeśli następnej komórki jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie karty w lewo lub w prawo, po zaznaczeniu wstążki. Gdy podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączać się między menu głównym a podmenu. Gdy jest zaznaczona karta wstążki, te klawisze nawigacji między przyciskami kart.

Strzałka w dół lub Strzałka w górę wybiera następnego lub poprzedniego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu. Gdy jest zaznaczona karta wstążki, klucze Przejdź w górę lub dół grupy kart.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie.

Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w dół Otwiera zaznaczoną listę listy rozwijanej.

Backspace

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

Na końcu

Klawisz End włącza i wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz END zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

CTRL + End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, do najniższego używanych wiersza ostatniej używanej kolumnie. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, Ctrl + End przenosi kursor na końcu tego tekstu.

Ctrl + Shift + End rozszerza zaznaczenie komórek do ostatniej użytej komórki w arkuszu (prawy dolny róg). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + End zaznacza cały tekst na pasku formuły położenia kursora do końca — to nie wpływa na wysokość paska formuły.

Należy wprowadzić

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Alt + Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Shift + Enter kończy wpisu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli w tym trybie zastosowano i przywraca normalny tryb ekranu w celu wyświetlenia Wstążki i paska ponownie stanu.

Strona główna

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Pozwala przejść do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Ctrl + Home powoduje przejście na początek arkusza.

Ctrl + Shift + Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Strona w dół

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

ALT + Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Ctrl + Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Strona w górę

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

ALT + Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Ctrl + Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL + SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

SHIFT + SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza bieżący obszar. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza bieżący obszar i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + spacja innej raz zaznacza cały arkusz.

 • Gdy jest zaznaczony obiekt, Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza wszystkie obiekty w arkuszu.

ALT + SPACJA Wyświetla menu Sterowanie okna programu Microsoft Excel.

Tabulacja

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Ctrl + Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Ctrl + Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne, niektóre inne typowe klawisze skrótów dla programu Excel 2013. Ta opcja uwzględnia skróty umożliwiające uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Porada : Ten temat można wydrukować, aby korzystać z niego podczas pracy. Aby wydrukować ten temat, należy nacisnąć klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli dla często używanej akcji nie jest zdefiniowany klawisz skrótu, można taki skrót utworzyć, rejestrując makro.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Dostęp za pomocą klawiatury do wstążki

Jeśli znasz się na Wstążce, informacje w tej sekcji mogą ułatwić Ci zrozumienie modelu skrótów klawiatury karty wstążki. Wstążka zawiera nowe skróty o nazwie Porady dotyczące klawiszy, które można wprowadzić są wyświetlane po naciśnięciu klawisza Alt.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić karty na Wstążce, naciśnij klawisz karty — na przykład, naciśnij klawisz litery N Wstaw tabulator lub M na karcie formuły. Dzięki temu wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy dla, że są wyświetlane przyciski karty. Naciśnij klawisz przycisku, który ma.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza Ctrl nadal działają w programie Microsoft Excel 2013. Na przykład skrót klawiaturowy Ctrl+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót Ctrl+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość stare skróty menu Alt + nadal będą działać, zbyt. Jednak należy wiedzieć pełny skrótów z pamięci — istnieją nie przypomnienia ekran co litery naciśnij. Na przykład spróbuj nacisnąć klawisz Alt, a następnie naciśnij jeden z stare przycisków menu E (Edytuj), V (Widok), I (Wstaw) i tak dalej. Zostanie wyświetlona etykieta informujący, że używasz klawisz dostępu z wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencja klawiszy wtyczce i zainicjować polecenia. Jeśli nie wiesz, sekwencji, naciśnij klawisz Esc, a zamiast tego użyj etykiety porad dotyczących klawiszy.

Kombinacji klawiszy skrótu CTRL

Klawisze

Opis

Ctrl + PgDn

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

Ctrl + PgUp

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

Ctrl + Shift + &

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL + Shift_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

Ctrl + Shift + ~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

Ctrl + Shift + $

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach).

Ctrl + Shift + %

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

Ctrl + Shift + ^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

Ctrl + Shift + #

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

Ctrl + Shift + znak @.

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

Ctrl + Shift +!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

Ctrl + Shift + *

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

Ctrl + Shift +:

Wstawia bieżącą godzinę.

Ctrl + Shift + "

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

Ctrl + Shift + znak Plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

Ctrl + znak Minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

Klawisze CTRL +;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL +'

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL +'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL + 1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL + 2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL + 3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL + 4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL + 5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL + 6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

CTRL + 8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL + 9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

Klawisze CTRL + 0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

Klawisze CTRL + A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, klawisze Ctrl + A zaznacza bieżący obszar. Naciśnięcie klawiszy Ctrl + A po raz drugi zaznacza cały arkusz.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Ctrl + Shift + A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule.

Kombinacja klawiszy CTRL + B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

Kombinacja klawiszy CTRL + C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL + D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

Kombinacja klawiszy CTRL + E

Wywołaj funkcję Wypełnianie błyskawiczne, aby automatycznie rozpoznać wzorce w sąsiadujących kolumnach i wypełnić bieżącą kolumnę.

Kombinacja klawiszy CTRL + F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

SHIFT + F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja Shift + F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź.

Ctrl + Shift + F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL + G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

Kombinacja klawiszy CTRL + H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL + I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL + K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperłączy lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperłączy.

CTRL + L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Kombinacja klawiszy CTRL + N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL + O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Ctrl + Shift + O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

Kombinacja klawiszy CTRL + P

Wyświetla kartę Drukowanie w widoku Microsoft Office Backstage.

Ctrl + Shift + P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

Klawisze CTRL + Q

Wyświetla opcje funkcji Szybka analiza dla danych, jeśli komórki zawierające dane zostały zaznaczone.

CTRL + R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

Kombinacja klawiszy CTRL + S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL + T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

Kombinacja klawiszy CTRL + U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Przełącza klawisze Ctrl + Shift + U rozwija lub zwija pasek formuły.

Kombinacja klawiszy CTRL + V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + V zostanie wyświetlone okno dialogowe Wklejanie specjalne. Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz wyciętego lub skopiowanego obiektu, tekst lub zawartości komórki w arkuszu lub w innym programie.

CTRL + W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL + X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL + Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Klawisze CTRL + Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada : Kombinacje Ctrl+J i Ctrl+M to obecnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisze

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy CTRL + F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy ALT + F1 tworzy wykres osadzony danych w bieżącym zakresie.

Alt + Shift + F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

SHIFT + F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

CTRL + F2 Wyświetla obszar drukowania na karcie Drukowanie w Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę).

SHIFT + F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

CTRL + F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy ALT + F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

CTRL + F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W arkuszu, który został podzielony (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno), po naciśnięciu klawisza F6 są uwzględniane podzielone okienka podczas przełączania między okienkami i obszarem Wstążki.

SHIFT + F6 przełącza między arkusza, kontrolkami powiększania, okienka zadań i Wstążki.

CTRL + F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu po otwarciu więcej niż jedno okno skoroszytu.

F7

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

CTRL + F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, gdy nie jest zmaksymalizowany. Użyj klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu naciśnij klawisz Enter lub Esc, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Zaznaczanie rozszerzone, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

SHIFT + F8 umożliwia dodawanie nieprzylegające komórki lub zakresu do zaznaczenia komórek przy użyciu klawiszy strzałek.

CTRL + F8 wykonuje polecenie rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu) Jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

ALT + F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego makra do tworzenie, uruchamianie, edytowanie lub usuwanie makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

SHIFT + F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach, niezależnie od tego, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + Shift + F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL + F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza porad dotyczących klawiszy lub wyłączone. (Naciśnięcie klawisza Alt nie to samo).

SHIFT + F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Alt + Shift + F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

CTRL + F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

SHIFT + F11 Wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT + F11 otwiera edytora Visual Basic dla aplikacji, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne użyteczne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

ALT

Zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy (nowe skróty) na Wstążce.

Na przykład:

ALT, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

ALT, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

ALT, W, I przełącza arkusz do widoku Podgląd podziału stron.

Klawisze strzałek

Powoduje przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

CTRL + klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

SHIFT + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Klawisze Ctrl + Shift + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie komórek do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub wierszu co komórka aktywna, lub jeśli następnej komórki jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie karty w lewo lub w prawo, po zaznaczeniu wstążki. Gdy podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączać się między menu głównym a podmenu. Gdy jest zaznaczona karta wstążki, te klawisze nawigacji między przyciskami kart.

Strzałka w dół lub Strzałka w górę wybiera następnego lub poprzedniego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu. Gdy jest zaznaczona karta wstążki, klucze Przejdź w górę lub dół grupy kart.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie.

Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w dół Otwiera zaznaczoną listę listy rozwijanej.

Backspace

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

Delete

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

Na końcu

Klawisz End włącza i wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu.

Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz END zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

CTRL + End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, do najniższego używanych wiersza ostatniej używanej kolumnie. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, Ctrl + End przenosi kursor na końcu tego tekstu.

Ctrl + Shift + End rozszerza zaznaczenie komórek do ostatniej użytej komórki w arkuszu (prawy dolny róg). Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + End zaznacza cały tekst na pasku formuły położenia kursora do końca — to nie wpływa na wysokość paska formuły.

Należy wprowadzić

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Alt + Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy Ctrl + Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Shift + Enter kończy wpisu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

Esc

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

Strona główna

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Pozwala przejść do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Ctrl + Home powoduje przejście na początek arkusza.

Ctrl + Shift + Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

Strona w dół

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

ALT + Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Ctrl + Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

Strona w górę

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

ALT + Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Ctrl + Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Ctrl + Shift + Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL + SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

SHIFT + SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza bieżący obszar. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza bieżący obszar i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + spacja innej raz zaznacza cały arkusz.

 • Gdy jest zaznaczony obiekt, Ctrl + Shift + SPACJA zaznacza wszystkie obiekty w arkuszu.

ALT + SPACJA Wyświetla menu Sterowanie okna programu Microsoft Excel.

Tabulacja

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Ctrl + Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Ctrl + Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne, niektóre inne typowe klawisze skrótów dla programu Excel 2010. Ta opcja uwzględnia skróty umożliwiające uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Uwaga : Jeśli używany jest program Microsoft Excel Starter 2010, należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Excel są obsługiwane w programie Excel Starter 2010.

Porada : Ten temat można wydrukować, aby korzystać z niego podczas pracy. Aby wydrukować ten temat, należy nacisnąć klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli dla często używanej akcji nie jest zdefiniowany klawisz skrótu, można taki skrót utworzyć, rejestrując makro.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Dostęp za pomocą klawiatury do wstążki

Jeśli znasz się na Wstążce, informacje w tej sekcji mogą ułatwić Ci zrozumienie modelu skrótów klawiatury karty wstążki. Wstążka zawiera nowe skróty o nazwie Porady dotyczące klawiszy, które można wprowadzić są wyświetlane po naciśnięciu klawisza Alt.

Etykiety porad dotyczących klawiszy widoczne na wstążce

Aby wyświetlić karty na Wstążce, naciśnij klawisz karty — na przykład, naciśnij klawisz litery N Wstaw tabulator lub M na karcie formuły. Dzięki temu wszystkie etykiety porad dotyczących klawiszy dla, że są wyświetlane przyciski karty. Naciśnij klawisz przycisku, który ma.

Czy stare skróty klawiaturowe nadal będą działać?

Skróty klawiaturowe zaczynające się od klawisza CTRL nadal działają w programie Excel 2010. I tak, skrót klawiaturowy CTRL+C nadal powoduje skopiowanie do schowka, a skrót CTRL+V nadal powoduje wklejenie ze schowka.

Większość starych skrótów typu ALT+ również działa. Trzeba jednak pamiętać cały skrót — na ekranie nie są wyświetlane przypomnienia, jakie klawisze należy nacisnąć. Można na przykład nacisnąć klawisz ALT, a następnie nacisnąć któryś ze starych klawiszy menu: E (Edycja), W (Widok), I (Wstaw) itd. Zostanie wyświetlone okno z informacją o użyciu klawisza dostępu ze starszej wersji pakietu Microsoft Office. Jeśli znasz całą sekwencję klawiszy, możesz uruchomić polecenie. Jeśli nie znasz sekwencji, naciśnij klawisz ESC i użyj etykiet porad dotyczących klawiszy.

Klawisze skrótów w kombinacji z klawiszem CTRL

Porada :  Pobierz i wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — klawisze Ctrl. (PDF)

Klawisze

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa wszelkie ukryte wiersze w zaznaczeniu.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz drugi powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A umożliwia wstawienie nazwy argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią operację Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperłączy lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperłączy.

CTRL+L

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla kartę Drukowanie w widoku Microsoft Office Backstage.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Porada : Kombinacje CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M i CTRL+Q to obecnie skróty nieprzypisane.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Porada :  Pobierz i wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: -Skróty klawiaturowe — klawisze funkcyjne. (PDF)

Klawisze

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel.

Kombinacja klawiszy CTRL + F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę.

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukowanie w widoku Backstage.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Kombinacja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie znajdują się istniejące nazwy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

Kombinacja klawiszy ALT+F4 zamyka program Excel.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W arkuszu, który został podzielony (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno), po naciśnięciu klawisza F6 są uwzględniane podzielone okienka podczas przełączania między okienkami i obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Zaznaczanie rozszerzone, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza ALT ma identyczny skutek).

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne użyteczne klawisze skrótów

Uwaga :  Pobierz i wydrukuj Podręczną kartę informacyjną: Skróty klawiaturowe — różne. (PDF)

Klawisze

Opis

ALT

Zostaną wyświetlone porady dotyczące klawiszy (nowe skróty) na Wstążce.

Na przykład:

Kombinacja klawiszy ALT, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.

Kombinacja klawiszy ALT, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.

Kombinacja klawiszy ALT, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.

KLAWISZE STRZAŁEK

Powoduje przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI przenosi do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza wybór do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO wybiera kartę po prawej stronie lub po lewej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, klawisze te przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami na tej karcie.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można się poruszać w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Klawisz END włącza tryb End. W trybie End można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza END, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie.

Klawisz END wybiera też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+END powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Kontrola okna programu Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

W tym artykule opisano skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne, niektóre inne typowe klawisze skrótów dla programu Excel 2007. Ta opcja uwzględnia skróty umożliwiające uzyskiwanie dostępu do wstążki.

Porada : Ten temat można wydrukować, aby korzystać z niego podczas pracy. Aby wydrukować ten temat, należy nacisnąć klawisze CTRL+P.

Uwaga : Jeśli dla często używanej akcji nie jest zdefiniowany klawisz skrótu, można taki skrót utworzyć, rejestrując makro.

Ważne : 

 • Opisane skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Klawisze skrótów w kombinacji z klawiszem CTRL

Klawisze

Opis

CTRL+PgUp

Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.

CTRL+PgDn

Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.

CTRL+SHIFT+(

Odkrywa wszelkie ukryte wiersze w zaznaczeniu.

CTRL+SHIFT+)

Odkrywa wszelkie ukryte kolumny w zaznaczeniu.

CTRL+SHIFT+&

Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT_

Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.

CTRL+SHIFT+~

Stosuje format liczbowy Ogólne.

CTRL+SHIFT+$

Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne pojawiają się w nawiasach).

CTRL+SHIFT+%

Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.

CTRL+SHIFT+^

Stosuje format wykładniczy z dwoma miejscami po przecinku.

CTRL+SHIFT+#

Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.

CTRL+SHIFT+@

Stosuje format czasu z godziną i minutami.

CTRL+SHIFT+!

Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.

CTRL+SHIFT+*

Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami).

W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.

CTRL+SHIFT+:

Wstawia bieżącą godzinę.

CTRL+SHIFT+"

Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+SHIFT+plus (+)

Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.

CTRL+minus (-)

Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.

CTRL+;

Wstawia bieżącą datę.

CTRL+`

Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.

CTRL+'

Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.

CTRL+1

Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.

CTRL+2

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+3

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+4

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

CTRL+5

Stosuje lub usuwa przekreślenie.

CTRL+6

Przełącza między ukrywaniem obiektów, wyświetlaniem obiektów i wyświetlaniem symboli zastępczych obiektów.

CTRL+8

Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.

CTRL+9

Ukrywa zaznaczone wiersze.

CTRL+0

Ukrywa zaznaczone kolumny.

CTRL+A

Zaznacza cały arkusz.

Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+A po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+A umożliwia wstawienie nazwy argumentów i nawiasów, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.

CTRL+B

Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.

CTRL+C

Kopiuje zaznaczone komórki.

Naciśnięcie klawiszy CTRL+C dwa razy powoduje wyświetlenie Schowka.

CTRL+D

Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.

CTRL+F

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja SHIFT+F4 powtarza ostatnią operację Znajdowanie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+G

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.

CTRL+H

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.

CTRL+I

Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.

CTRL+K

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperłączy lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperłączy.

CTRL+N

Tworzy nowy, pusty skoroszyt.

CTRL+O

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.

CTRL+P

Wyświetla okno dialogowe Drukowanie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.

CTRL+R

Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.

CTRL+S

Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.

CTRL+T

Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.

CTRL+U

Stosuje lub usuwa podkreślenie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+U rozwija lub zwija pasek formuły.

CTRL+V

Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.

CTRL+W

Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

CTRL+X

Wycina zaznaczone komórki.

CTRL+Y

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

CTRL+Z

Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+Z wykonuje polecenie Cofnij lub Wykonaj ponownie, aby cofnąć lub przywrócić ostatnią operację automatycznej korekty, jeśli są wyświetlane tagi inteligentne Autokorekty.

Początek strony

Klawisze funkcyjne

Klawisze

Opis

F1

Wyświetla okienko zadań Microsoft Office Excel — Pomoc.

Kombinacja klawiszy CTRL+F1 wyświetla lub ukrywa Wstążkę (interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent).

Kombinacja klawiszy ALT+F1 tworzy wykres danych w bieżącym zakresie.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

F2

Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki.

Kombinacja klawiszy CTRL+F2 wyświetla okno Podgląd wydruku.

F3

Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.

F4

Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.

Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych.

Kombinacja klawiszy CTRL+F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.

F5

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.

Kombinacja klawiszy CTRL+F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.

F6

Przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania. W arkuszu, który został podzielony (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno), po naciśnięciu klawisza F6 są uwzględniane podzielone okienka podczas przełączania między okienkami i obszarem Wstążki.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F6 przełącza między formantami arkusza, Wstążki, okienka zadań i powiększania.

Kombinacja klawiszy CTRL+F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.

F7

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie.

Kombinacja klawiszy CTRL+F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz ENTER lub ESC, aby anulować.

F8

Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Zaznaczanie rozszerzone, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek.

Kombinacja klawiszy CTRL+F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany.

Kombinacja klawiszy ALT+F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.

F9

Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F9 oblicza aktywny arkusz.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+ALT+SHIFT+F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia.

Kombinacja klawiszy CTRL+F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.

F10

Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu.

Kombinacja klawiszy ALT+SHIFT+F10 wyświetla menu lub komunikat dla tagu inteligentnego. Jeśli istnieje więcej niż jeden tag inteligentny, przełącza do następnego tagu inteligentnego i wyświetla jego menu lub komunikat.

Kombinacja klawiszy CTRL+F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.

F11

Tworzy wykres danych bieżącego zakresu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+F1 wstawia nowy arkusz.

Kombinacja klawiszy ALT+F11 otwiera edytor Microsoft Visual Basic, w którym można utworzyć makro w języku Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Zapisywanie jako.

Początek strony

Inne użyteczne klawisze skrótów

Klawisze

Opis

KLAWISZE STRZAŁEK

Powoduje przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+KLAWISZ STRZAŁKI przenosi do krawędzi bieżącego obszar danych w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+KLAWISZ STRZAŁKI rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza wybór do następnej niepustej komórki.

Klawisz STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO wybiera kartę po prawej stronie lub po lewej, jeśli jest zaznaczona Wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, klawisze te przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta Wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami na tej karcie.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta Wstążki, za pomocą tych klawiszy można się poruszać w dół lub w górę grupy opcji na karcie.

W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie.

Klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub kombinacja klawiszy ALT+STRZAŁKA W DÓŁ otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.

BACKSPACE

Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.

Usuwa również zawartość aktywnej komórki.

W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.

DELETE

Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.

W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.

END

Przenosi do komórki w lewym dolnym narożniku okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie ostatniego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+END przenosi do ostatniej komórki w arkuszu, w najniższym używanym wierszu i ostatniej używanej kolumnie. Jeśli kursor znajduje się na pasku formuły, kombinacja klawiszy CTRL+END przenosi kursor na koniec tekstu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+END rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+END powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca — nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.

ENTER

Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie).

W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie.

Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia.

W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK).

Kombinacja klawiszy ALT+ENTER rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce.

Kombinacja klawiszy CTRL+ENTER wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem.

Kombinacja klawiszy SHIFT+ENTER kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.

ESC

Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły.

Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu.

Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.

HOME

Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu.

Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb SCROLL LOCK jest włączony.

Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne.

Kombinacja klawiszy CTRL+HOME powoduje przejście na początek arkusza.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+HOME rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.

PAGE DOWN

Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE DOWN powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+PAGE DOWN powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE DOWN zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.

PAGE UP

Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+PAGE UP powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+UP powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+PAGE UP zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.

SPACJA

W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru.

Kombinacja klawiszy CTRL+SPACJA zaznacza całą kolumnę w arkuszu.

Kombinacja klawiszy SHIFT+SPACJA zaznacza cały wiersz w arkuszu.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA zaznacza cały arkusz.

 • Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 • Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+SPACJA powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.

Kombinacja klawiszy ALT+SPACJA wyświetla menu Sterowanie dla okna programu Microsoft Office Excel.

TAB

Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu.

Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu.

Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+TAB powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym.

Kombinacja klawiszy CTRL+SHIFT+TAB powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.

Początek strony

Masz pytanie dotyczące konkretnej funkcji?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomóż w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×