Skróty klawiaturowe

W tym temacie opisano skróty klawiaturowe typowych zadań wykonywanych w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe działają z obsługiwanymi przeglądarkami.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia opcji Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

Uwaga : Działanie skrótów klawiaturowych różni się w zależności od stosowanej przeglądarki sieci Web. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnięcie kombinacji klawiszy przydzielonej do danego hiperłącza powoduje umieszczenie fokusu na tym hiperłączu. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby otworzyć to hiperłącze. W przeglądarce Firefox samo naciśnięcie danej kombinacji klawiszy automatycznie otwiera określone łącze.

W tym artykule

Wszystkie strony

Typowe zadania

Uzyskiwanie pomocy

Tematy pokrewne

Wszystkie strony

Wszystkie strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności

Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób wyświetlania zawartości w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 przez zoptymalizowanie go pod kątem technik ułatwiających dostęp, takich jak czytniki ekranu.

TAB (wielokrotnie, zaraz po otwarciu strony w przeglądarce)

Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+J

Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+3

Uaktywnienie menu Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+/

Uaktywnienie łącza Wyszukaj lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+6

Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+1

Uaktywnienie menu Zapraszamy! lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+L

Uaktywnienie menu Widok lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+V

Rozwinięcie menu, np. menu Akcje witryny

SHIFT+ENTER

Rozwinięcie listy rozwijanej, na przykład menu Zakres wyszukiwania obok pola Wyszukaj u góry większości stron

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie zaznaczenia między składnikami Web Part na stronie, na której zastosowano wiele składników Web Part, takiej jak strona główna

ALT+W

Początek strony

Typowe zadania

Edytor tekstu sformatowanego

Uaktywnienie następującego elementu lub umieszczenie na nim fokusu

Skrót klawiaturowy

Przycisk Kierunek tekstu od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+<

Przycisk Kierunek tekstu od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+>

Przycisk Pogrubienie

CTRL+B

Przycisk Kopiuj

CTRL+C

Przycisk Kolor tekstu

CTRL+SHIFT+C

Przycisk Wyśrodkuj

CTRL+E

Przycisk Lista numerowana

CTRL+SHIFT+E

Menu Czcionka

CTRL+SHIFT+F

Przycisk Kursywa

CTRL+I

Przycisk Wyrównaj do lewej

CTRL+L

Przycisk Lista punktowana

CTRL+SHIFT+L

Przycisk Zwiększ wcięcie

CTRL+M

Przycisk Zmniejsz wcięcie

CTRL+SHIFT+M

Menu Rozmiar czcionki

CTRL+SHIFT+P

Przycisk Wyrównaj do prawej

CTRL+R

Przycisk Podkreślenie

CTRL+U

Przycisk Wklej

CTRL+V

Menu Kolor tła

CTRL+SHIFT+W

Przycisk Wytnij

CTRL+X

Dodawanie albo edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi ankiety

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przycisk Anuluj (anulowanie zmian i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety)

ALT+C

Przycisk OK (zapisanie zmian i zamknięcie strony)

ALT+O

Lista lub strona biblioteki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Nowy na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Przekaż na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Przekaż zawiera polecenia Przekaż dokument i Przekaż wiele dokumentów.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Akcje na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Akcje zawiera polecenia Edytuj w arkuszu danych, Otwórz w Eksploratorze Windows, Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, Wyświetl źródło danych RSS oraz Prześlij mi alert.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Ustawienia na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Ustawienia zawiera polecenia Utwórz kolumnę, Utwórz widok oraz Ustawienia biblioteki Typ biblioteki.

ALT+I (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie dokumentu za pomocą polecenia Nowy dokument

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie folderu za pomocą polecenia Nowy folder

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Przekaż dokument

To polecenie znajduje się w menu Przekaż.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj w arkuszu danych w widoku standardowym

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Rozwijanie menu opcji dla dokumentu w bibliotece.

SHIFT+ENTER

Filtrowanie kolumny na liście. Fokus musi znajdować się w nagłówku kolumny (naciśnij klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do głównego obszaru zawartości, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż zostanie wybrany nagłówek).

SHIFT+ENTER

Strona biblioteki obrazów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Edytuj

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Usuń

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Pobierz

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyślij do

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyświetl pokaz slajdów

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Otwórz w Eksploratorze Windows

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona Ankieta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Polecenie Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Łącze Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi

ALT+R

Wybranie przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi ankiety

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Strona Uprawnienia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Usuń uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Dziedzicz uprawnienia

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona Zawartość całej witryny

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Tablica dyskusyjna

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Nowa dyskusja lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Uaktywnienie polecenia widoku Podział na wątki lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z domyślnego widoku Płaski)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie polecenia widoku Płaski lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z widoku Podział na wątki)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Widok kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie łącza do widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+KROPKA

Uaktywnienie łącza do widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+ZNAK MINUS

Uaktywnienie łącza do widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu

ALT + ZNAK RÓWNOŚCI

Przejście do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku

ALT+[

Przejście do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku

ALT+]

Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty

ALT+<

Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty

ALT+>

Lista kontaktów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Połącz z programem Outlook

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona składników Web Part

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego składnika Web Part lub następnej sekcji w okienku narzędzi

ALT+W

Otwarcie menu składnika Web Part (aby to było możliwe, składnik Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB)

ALT+ENTER

Zmodyfikowanie składnika Web Part (aby to było możliwe, menu składnika Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB i klawisze ALT+ENTER)

STRZAŁKA W DÓŁ (wielokrotnie)

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi

ALT+O

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi

ALT+Y

Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi

ALT+C

Dodanie wybranego składnika Web Part w oknie Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part

ALT+O

Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamknięcie podmenu i powrót do poprzedniego menu lub podmenu

STRZAŁKA W LEWO

Otwarcie następnego podmenu

STRZAŁKA W PRAWO

Edytor tekstu sformatowanego składnika Web Part edytora zawartości

Pasek narzędzi Standardowy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycięcie zaznaczenia w celu przeniesienia do Schowka

CTRL+X

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka w bieżącej lokalizacji

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Anulowanie ostatniego polecenia

CTRL+Z

Ponowne wykonanie ostatnio anulowanego polecenia

CTRL+Y

Wyszukanie tekstu

CTRL+F

Ukrycie lub pokazanie linii siatki

CTRL+SHIFT+G

Utworzenie hiperłącza dla zaznaczonego elementu lub edycja istniejącego hiperłącza

CTRL+L

Wstawienie obrazu

ALT+CTRL+I

Wstawienie tabeli

ALT+SHIFT+T

Wstawienie wiersza w tabeli

ALT+CTRL+R

Wstawienie kolumny w tabeli

ALT+CTRL+C

Wstawienie komórki w tabeli

ALT+CTRL+L

Scalenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+M

Podzielenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+S

Uzyskanie pomocy

F1

Pasek narzędzi Formatowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienienie stylu tekstu

CTRL+SHIFT+S

Zmienienie czcionki tekstu

CTRL+SHIFT+F

Przełączenie między tekstem pogrubionym a tekstem zwykłym

CTRL+B

Przełączenie między kursywą a tekstem zwykłym

CTRL+I

Przełączenie między tekstem podkreślonym a tekstem zwykłym

CTRL+U

Zmienienie koloru tła tekstu

CTRL+SHIFT+B

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

ALT+SHIFT+[

Wyśrodkowanie zaznaczenia

ALT+SHIFT+|

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

ALT+SHIFT+]

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+ >

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+ <

Utworzenie listy numerowanej

ALT+CTRL+N

Utworzenie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

ALT+CTRL+B

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+SHIFT+T

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+T

Edytowanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w Schowku

DELETE

Przełączenie między trybem wstawiania a trybem zastępowania tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub, jeśli nie zaznaczono żadnego fragmentu, znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie części wyrazu od kursora do poprzedzającej dany wyraz spacji (ale bez niej)

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do przodu

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do tyłu

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek wiersza

HOME

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

END

Przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę

PAGE UP

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek zawartości

CTRL+HOME

Przeniesienie kursora na koniec zawartości

CTRL+END

Rozszerzanie zaznaczenia zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w prawo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w lewo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza

SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w górę

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w dół

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia do początku zawartości

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do końca zawartości

CTRL+SHIFT+END

Zaznaczenie całej zawartości

CTRL+A

Przechodzenie między tabelami, obrazami lub obiektami (elementami bloku HTML)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej tabeli, następnego obrazu lub następnego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

TAB

Przejście do poprzedniej tabeli, poprzedniego obrazu lub poprzedniego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

SHIFT+TAB

Przejście z zawartości do następnego elementu bloku na stronie sieci Web

CTRL+TAB

Przejście do przycisku Zapisz

SHIFT+CTRL+TAB

Przełączenie między pozycjonowaniem bezwzględnym a pozycjonowaniem względnym tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML)

CTRL+K

Strona konserwacji składników Web Part

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do przycisku Zamknij

ALT+C

Przejście do przycisku Usuń

ALT+X

Powrót do poprzedniej strony sieci Web

ALT+G

Przejście do przycisku Resetuj

ALT+R

Przełączenie między widokiem udostępnionym a widokiem osobistym

ALT+S

Zarządzanie formularzami programu Microsoft Office InfoPath w bibliotece

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Scal dokumenty
To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Polecenie Edytuj w programie Microsoft Office InfoPath

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+ENTER

Polecenie Edytuj w przeglądarce.

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+F10, STRZAŁKA W DÓŁ (cztery razy)

Utworzenie nowego formularza w bibliotece (Nowy dokument)
To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna Pomocy

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich tematów Pomocy dotyczących witryny programu SharePoint. W oknie Pomocy są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna Pomocy

ALT+6

Zamknięcie okna Pomocy

ALT+F4

Przełączenie między oknem Pomocy a aktywnym programem

ALT+TAB

Wykonanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu

ENTER

Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu w oknie Pomoc i instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwinięcie lub zwinięcie wybranego elementu w temacie Pomocy

ENTER

Zaznaczenie następnego ukrytego tekstu lub hiperłącza, wraz z pozycjami Pokaż wszystko oraz Ukryj wszystko u góry tematu

TAB

Zaznaczenie poprzedniego ukrytego tekstu lub hiperłącza

SHIFT+TAB

Wykonanie działania dla zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko, Ukryj wszystko, tekstu ukrytego lub hiperłącza

ENTER

Przejście do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz)

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przejście do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej)

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Nieznaczne przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Szybkie przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

PAGE UP, PAGE DOWN

Zatrzymanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj)

ESC

Odświeżenie okna (przycisk Odśwież)

F5

Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy

Uwaga : Jeśli bieżący temat Pomocy nie znajduje się w aktywnym oknie, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Wpisanie tekstu w polu wyszukiwania

TAB (wielokrotnie)

Zaznaczenie poprzedniego hiperłącza

SHIFT+TAB

Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy

CTRL+P

Początek strony

Tematy pokrewne

Funkcje ułatwień dostępu

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!