Skróty klawiaturowe

W tym temacie opisano skróty klawiaturowe typowych zadań wykonywanych w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub Microsoft Office Forms Server 2007. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe działają z obsługiwanymi przeglądarkami.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB w celu zaznaczenia opcji Pokaż wszystko, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij kombinację klawiszy CTRL+P.

Uwaga : Działanie skrótów klawiaturowych różni się w zależności od stosowanej przeglądarki sieci Web. Na przykład w programie Internet Explorer naciśnięcie kombinacji klawiszy przydzielonej do danego hiperłącza powoduje umieszczenie fokusu na tym hiperłączu. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby otworzyć to hiperłącze. W przeglądarce Firefox samo naciśnięcie danej kombinacji klawiszy automatycznie otwiera określone łącze.

W tym artykule

Wszystkie strony

Typowe zadania

Uzyskiwanie pomocy

Tematy pokrewne

Wszystkie strony

Wszystkie strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności

Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób wyświetlania zawartości w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 przez zoptymalizowanie go pod kątem technik ułatwiających dostęp, takich jak czytniki ekranu.

TAB (wielokrotnie, zaraz po otwarciu strony w przeglądarce)

Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+J

Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+3

Uaktywnienie menu Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+/

Uaktywnienie łącza Wyszukaj lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+6

Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+1

Uaktywnienie menu Zapraszamy! lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+L

Uaktywnienie menu Widok lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+V

Rozwinięcie menu, np. menu Akcje witryny

SHIFT+ENTER

Rozwinięcie listy rozwijanej, na przykład menu Zakres wyszukiwania obok pola Wyszukaj u góry większości stron

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie zaznaczenia między składnikami Web Part na stronie, na której zastosowano wiele składników Web Part, takiej jak strona główna

ALT+W

Początek strony

Typowe zadania

Edytor tekstu sformatowanego

Uaktywnienie następującego elementu lub umieszczenie na nim fokusu

Skrót klawiaturowy

Przycisk Kierunek tekstu od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+<

Przycisk Kierunek tekstu od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+>

Przycisk Pogrubienie

CTRL+B

Przycisk Kopiuj

CTRL+C

Przycisk Kolor tekstu

CTRL+SHIFT+C

Przycisk Wyśrodkuj

CTRL+E

Przycisk Lista numerowana

CTRL+SHIFT+E

Menu Czcionka

CTRL+SHIFT+F

Przycisk Kursywa

CTRL+I

Przycisk Wyrównaj do lewej

CTRL+L

Przycisk Lista punktowana

CTRL+SHIFT+L

Przycisk Zwiększ wcięcie

CTRL+M

Przycisk Zmniejsz wcięcie

CTRL+SHIFT+M

Menu Rozmiar czcionki

CTRL+SHIFT+P

Przycisk Wyrównaj do prawej

CTRL+R

Przycisk Podkreślenie

CTRL+U

Przycisk Wklej

CTRL+V

Menu Kolor tła

CTRL+SHIFT+W

Przycisk Wytnij

CTRL+X

Dodawanie albo edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi ankiety

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przycisk Anuluj (anulowanie zmian i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety)

ALT+C

Przycisk OK (zapisanie zmian i zamknięcie strony)

ALT+O

Lista lub strona biblioteki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Nowy na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Przekaż na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Przekaż zawiera polecenia Przekaż dokument i Przekaż wiele dokumentów.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Akcje na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Akcje zawiera polecenia Edytuj w arkuszu danych, Otwórz w Eksploratorze Windows, Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, Wyświetl źródło danych RSS oraz Prześlij mi alert.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie menu Ustawienia na liście lub pasku narzędzi biblioteki bądź umieszczenie na nim fokusu

W zależności od rodzaju biblioteki menu Ustawienia zawiera polecenia Utwórz kolumnę, Utwórz widok oraz Ustawienia biblioteki Typ biblioteki.

ALT+I (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie dokumentu za pomocą polecenia Nowy dokument

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Utworzenie folderu za pomocą polecenia Nowy folder

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Przekaż dokument

To polecenie znajduje się w menu Przekaż.

ALT+U (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj w arkuszu danych w widoku standardowym

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Rozwijanie menu opcji dla dokumentu w bibliotece.

SHIFT+ENTER

Filtrowanie kolumny na liście. Fokus musi znajdować się w nagłówku kolumny (naciśnij klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do głównego obszaru zawartości, a następnie naciskaj klawisz TAB, aż zostanie wybrany nagłówek).

SHIFT+ENTER

Strona biblioteki obrazów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Edytuj

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Usuń

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Pobierz

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyślij do

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Wyświetl pokaz slajdów

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Otwórz w Eksploratorze Windows

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona Ankieta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Polecenie Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Łącze Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi

ALT+R

Wybranie przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi ankiety

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Strona Uprawnienia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Usuń uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Edytuj uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Polecenie Dziedzicz uprawnienia

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona Zawartość całej witryny

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Tablica dyskusyjna

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Nowa dyskusja lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+N

Uaktywnienie polecenia widoku Podział na wątki lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z domyślnego widoku Płaski)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Uaktywnienie polecenia widoku Płaski lub umieszczenie na nim fokusu (w przypadku korzystania z widoku Podział na wątki)

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Widok kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie łącza do widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+KROPKA

Uaktywnienie łącza do widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+ZNAK MINUS

Uaktywnienie łącza do widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu

ALT + ZNAK RÓWNOŚCI

Przejście do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku

ALT+[

Przejście do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca w danym widoku

ALT+]

Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty

ALT+<

Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty

ALT+>

Lista kontaktów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Połącz z programem Outlook

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER; aby wybrać polecenie, STRZAŁKA W DÓŁ)

Strona składników Web Part

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego składnika Web Part lub następnej sekcji w okienku narzędzi

ALT+W

Otwarcie menu składnika Web Part (aby to było możliwe, składnik Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB)

ALT+ENTER

Zmodyfikowanie składnika Web Part (aby to było możliwe, menu składnika Web Part musi mieć aktywny fokus — należy naciskać klawisze ALT+W, aż zostanie zaznaczony tytuł odpowiedniego składnika Web Part, a następnie należy nacisnąć klawisz TAB i klawisze ALT+ENTER)

STRZAŁKA W DÓŁ (wielokrotnie)

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi

ALT+O

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi

ALT+Y

Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part, a następnie zamknięcie okienka narzędzi

ALT+C

Dodanie wybranego składnika Web Part w oknie Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part

ALT+O

Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub w podmenu

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamknięcie podmenu i powrót do poprzedniego menu lub podmenu

STRZAŁKA W LEWO

Otwarcie następnego podmenu

STRZAŁKA W PRAWO

Edytor tekstu sformatowanego składnika Web Part edytora zawartości

Pasek narzędzi Standardowy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycięcie zaznaczenia w celu przeniesienia do Schowka

CTRL+X

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

CTRL+C

Wklejenie zawartości Schowka w bieżącej lokalizacji

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Anulowanie ostatniego polecenia

CTRL+Z

Ponowne wykonanie ostatnio anulowanego polecenia

CTRL+Y

Wyszukanie tekstu

CTRL+F

Ukrycie lub pokazanie linii siatki

CTRL+SHIFT+G

Utworzenie hiperłącza dla zaznaczonego elementu lub edycja istniejącego hiperłącza

CTRL+L

Wstawienie obrazu

ALT+CTRL+I

Wstawienie tabeli

ALT+SHIFT+T

Wstawienie wiersza w tabeli

ALT+CTRL+R

Wstawienie kolumny w tabeli

ALT+CTRL+C

Wstawienie komórki w tabeli

ALT+CTRL+L

Scalenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+M

Podzielenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+S

Uzyskanie pomocy

F1

Pasek narzędzi Formatowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienienie stylu tekstu

CTRL+SHIFT+S

Zmienienie czcionki tekstu

CTRL+SHIFT+F

Przełączenie między tekstem pogrubionym a tekstem zwykłym

CTRL+B

Przełączenie między kursywą a tekstem zwykłym

CTRL+I

Przełączenie między tekstem podkreślonym a tekstem zwykłym

CTRL+U

Zmienienie koloru tła tekstu

CTRL+SHIFT+B

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

ALT+SHIFT+[

Wyśrodkowanie zaznaczenia

ALT+SHIFT+|

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

ALT+SHIFT+]

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+ >

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+ <

Utworzenie listy numerowanej

ALT+CTRL+N

Utworzenie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

ALT+CTRL+B

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+SHIFT+T

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+T

Edytowanie zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w Schowku

DELETE

Przełączenie między trybem wstawiania a trybem zastępowania tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub, jeśli nie zaznaczono żadnego fragmentu, znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie części wyrazu od kursora do poprzedzającej dany wyraz spacji (ale bez niej)

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Nawigacja

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do przodu

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do tyłu

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek wiersza

HOME

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

END

Przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę

PAGE UP

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek zawartości

CTRL+HOME

Przeniesienie kursora na koniec zawartości

CTRL+END

Rozszerzanie zaznaczenia zawartości

Czynność

Skrót klawiaturowy

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w prawo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w lewo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza

SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w górę

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzenie zaznaczenia o jedną stronę w dół

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia do początku zawartości

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do końca zawartości

CTRL+SHIFT+END

Zaznaczenie całej zawartości

CTRL+A

Przechodzenie między tabelami, obrazami lub obiektami (elementami bloku HTML)

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej tabeli, następnego obrazu lub następnego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

TAB

Przejście do poprzedniej tabeli, poprzedniego obrazu lub poprzedniego obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

SHIFT+TAB

Przejście z zawartości do następnego elementu bloku na stronie sieci Web

CTRL+TAB

Przejście do przycisku Zapisz

SHIFT+CTRL+TAB

Przełączenie między pozycjonowaniem bezwzględnym a pozycjonowaniem względnym tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML)

CTRL+K

Strona konserwacji składników Web Part

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do przycisku Zamknij

ALT+C

Przejście do przycisku Usuń

ALT+X

Powrót do poprzedniej strony sieci Web

ALT+G

Przejście do przycisku Resetuj

ALT+R

Przełączenie między widokiem udostępnionym a widokiem osobistym

ALT+S

Zarządzanie formularzami programu Microsoft Office InfoPath w bibliotece

Czynność

Skrót klawiaturowy

Polecenie Scal dokumenty
To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Polecenie Edytuj w programie Microsoft Office InfoPath

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+ENTER

Polecenie Edytuj w przeglądarce.

Aby to było możliwe, menu opcji formularza musi mieć aktywny fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż zostanie wyświetlone menu opcji).

SHIFT+F10, STRZAŁKA W DÓŁ (cztery razy)

Utworzenie nowego formularza w bibliotece (Nowy dokument)
To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (aby uaktywnić to menu, SHIFT+ENTER)

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna Pomocy

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich tematów Pomocy dotyczących witryny programu SharePoint. W oknie Pomocy są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna Pomocy

ALT+6

Zamknięcie okna Pomocy

ALT+F4

Przełączenie między oknem Pomocy a aktywnym programem

ALT+TAB

Wykonanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu

ENTER

Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu w oknie Pomoc i instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwinięcie lub zwinięcie wybranego elementu w temacie Pomocy

ENTER

Zaznaczenie następnego ukrytego tekstu lub hiperłącza, wraz z pozycjami Pokaż wszystko oraz Ukryj wszystko u góry tematu

TAB

Zaznaczenie poprzedniego ukrytego tekstu lub hiperłącza

SHIFT+TAB

Wykonanie działania dla zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko, Ukryj wszystko, tekstu ukrytego lub hiperłącza

ENTER

Przejście do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz)

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przejście do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej)

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Nieznaczne przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Szybkie przewijanie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

PAGE UP, PAGE DOWN

Zatrzymanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj)

ESC

Odświeżenie okna (przycisk Odśwież)

F5

Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy

Uwaga : Jeśli bieżący temat Pomocy nie znajduje się w aktywnym oknie, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Wpisanie tekstu w polu wyszukiwania

TAB (wielokrotnie)

Zaznaczenie poprzedniego hiperłącza

SHIFT+TAB

Wydrukowanie bieżącego tematu Pomocy

CTRL+P

Początek strony

Tematy pokrewne

Funkcje ułatwień dostępu

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×