Skróty klawiaturowe w programie Word dla sieci Web

Skróty klawiaturowe w programie Word dla sieci Web

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Word dla sieci Web w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w programie Word dla sieci Web w systemie Windows.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie Word dla sieci Web:

Czynność

Skrót klawiaturowy

W widoku do czytania — otwieranie opartego na pliku PDF widoku oznakowanego pod kątem współdziałania z czytnikami zawartości ekranu

Przejdź do przycisku Tryb ułatwień dostępu za pomocą klawisza Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter

Znajdowanie tekstu w widoku do czytania

Ctrl+F lub F3

Znajdowanie tekstu w widoku do edycji

Ctrl+F lub Ctrl+H

Ukrywanie okienka Nawigacja

Esc

Przełączanie do kontrolki Powiększenie

Na klawiaturze Windows naciśnij klawisze Alt+Win+W, a następnie klawisz Q

Otwieranie pola Wyszukaj w okienku Nawigacja

Ctrl+G

Drukowanie

Ctrl+P

Przechodzenie do następnego obszaru oznaczonego punktem orientacyjnym

Ctrl+F6

Przechodzenie do pola Powiedz mi

Alt+Q

Klawisze dostępu: skróty do korzystania ze wstążki

Aplikacja Word dla sieci Web oferuje klawisze dostępu, skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki. Jeśli używasz klawiszy dostępu, aby zaoszczędzić czas w klasycznym programie Word, przekonasz się, że klawisze dostępu w aplikacji Word dla sieci Web są bardzo podobne.

W aplikacji Word dla sieci Web wszystkie klawisze dostępu zaczynają się od kombinacji Alt+Win, a następnie należy dodać literę dla karty wstążki. Aby na przykład przejść na kartę Recenzja, należy nacisnąć klawisze Alt+Win+R.

Wstążka w widoku edycji aplikacji Word Online z wyświetlonymi klawiszami dostępu

Aby przejść bezpośrednio do określonej karty na Wstążce, naciśnij jeden z następujących klawiszy dostępu:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola Powiedz mi na wstążce umożliwiającego wpisanie terminu do wyszukania.

Alt+Win, Q

Otwieranie menu Plik umożliwiającego dostęp do poleceń Nowy, Otwórz, Zapisz jako i Drukuj. Można również otworzyć pozycję Informacje w celu uzyskania informacji lub pozycję Pomoc, aby skorzystać z pomocy.

Alt+Win, F

Otwieranie karty Narzędzia główne umożliwiającej formatowanie tekstu i liczb lub używanie innych narzędzi, takich jak Znajdź.

Alt+Win, H

Otwieranie karty Wstawianie i wstawianie obrazu, linku, komentarza, nagłówka lub stopki, numeru strony. lub przypisu dolnego. Można również uzyskać dostęp do galerii symboli.

Alt+Win, N

Otwieranie karty Układ strony i ustawianie marginesów, orientacji, rozmiaru oraz odstępów.

Alt+Win, A

Otwieranie karty Recenzja umożliwiającej dostęp do funkcji Pisownia, Sprawdź ułatwienia dostępu, obsługę komentarzy. lub korzystanie z funkcji Pokaż aktywność edycji.

Alt+Win, R

Otwieranie karty Widok umożliwiającej wybór widoku, otwarcie okienka Nawigacja, wyświetlenie nagłówków i stopek oraz korzystanie z funkcji Powiększenie.

Alt+Win, W

Skróty opisane w tej tabeli mogą zaoszczędzić czas, gdy pracujesz z kartami wstążki lub z menu wstążki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wybieranie aktywnej karty Wstążki i uaktywnianie klawiszy dostępu.

Alt+Win. Aby przejść do innej karty, użyj klawiszy dostępu lub klawisza Tab.

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce.

Enter, a następnie Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie zaznaczonego przycisku.

Spacja lub Enter

Otwieranie listy dla zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu dla zaznaczonego przycisku.

Alt+Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego polecenia, gdy jest otwarte menu lub podmenu.

Esc

Praca z zawartością w widoku do edycji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Wklejenie tekstu bez formatowania

Ctrl+Shift+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Przechodzenie między wstążką a zawartością dokumentu

Ctrl+F6

Zmniejszanie rozmiaru czcionki

Ctrl+[

Zwiększanie rozmiaru czcionki

Ctrl+]

Uaktywnianie innej karty wstążki

Tab, Enter

Przechodzenie między poleceniami wstążki

Tab

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

Enter

Zwijanie i rozwijanie wstążki

Ctrl+F3

Praca z komentarzami

Skróty klawiaturowe komentarzy działają tylko wtedy, gdy okienko komentarzy jest otwarte i wybrane (jeśli jest używany czytnik zawartości ekranu, okienko powinno mieć fokus).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodanie nowego komentarza

Ctrl+Alt+M

Przejście do następnego wątku komentarzy

Strzałka w dół

Przejście do poprzedniego wątku komentarzy

Strzałka w górę

Rozwinięcie wątku komentarzy, gdy fokus znajduje się nad nim 

Strzałka w prawo 

Zwinięcie wątku komentarzy

Strzałka w lewo 

Przejście do następnej odpowiedzi w wątku komentarzy 

Strzałka w dół

Przejście do poprzedniej odpowiedzi w wątku lub komentarzu nadrzędnym 

Strzałka w górę

Zamykanie okienka  

Tab

Okienko odpowiedzi 

Tab 

Edytowanie komentarza nadrzędnego/odpowiedź

Klawisz Tab, gdy fokus znajduje się na komentarzu nadrzędnym/odpowiedzi

Opublikowanie komentarza/odpowiedź lub zapis edycji 

Ctrl+Enter

Odrzucenie wersji roboczej komentarza/odpowiedź lub edycja 

Esc

Rozwinięcie wątku komentarzy za pomocą przycisku „Wyświetl więcej odpowiedzi” znajdującego się w wątku 

Tab 

Śledzenie i przeglądanie zmian

Czynność

Naciśnij te klawisze

Włączanie lub wyłączanie śledzenia zmian

Ctrl+Shift+E

Zaakceptowanie zmiany

Ctrl+Alt+= (znak równości)

Odrzucenie zmiany

Ctrl+Alt+- (znak łącznika)

Przechodzenie do poprzedniej zmiany

Ctrl+Alt+9

Przechodzenie do następnej zmiany

Ctrl+Alt+0 (zero)

Przenoszenie punktu wstawiania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

Początek wiersza

Home

Koniec wiersza

End

Początek strony

Ctrl+Home

Koniec strony

Ctrl+End

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

Ctrl+B

Kursywa

Ctrl+I

Podkreślenie

Ctrl+U

Lista punktowana

Ctrl+kropka

Lista numerowana

Ctrl+/

Wyrównywanie do lewej

Ctrl+L

Wyrównywanie do prawej

Ctrl+R

Wyrównywanie do środka

Ctrl+E

Zaznaczanie zawartości lub rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Shift+strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Shift+strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Shift+strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Shift+strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Do początku wiersza

Shift+Home

Do końca wiersza

Shift+End

Do początku dokumentu

Shift+Ctrl+Home

Do końca dokumentu

Shift+Ctrl+End

Cały dokument

Ctrl+A

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×