Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników Znajdź, aby za pomocą klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla Word dla komputerów Mac umożliwia bardziej wydajną pracę. W przypadku użytkowników z wadami wzroku lub mobilności skróty klawiaturowe są istotne zamiast myszy. W tym artykule itemizes skróty klawiaturowe Word dla komputerów Mac.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

 • Ustawienia w niektórych wersjach systemu operacyjnego Mac (OS) i niektóre aplikacje narzędzie może powodować konflikt z operacjami najważniejszych funkcji w Office dla komputerów Mac i skróty klawiaturowe. Aby dowiedzieć się, jak zmienić przypisanie klawisza skrótu klawiaturowego zobacz Pomoc dla komputerów Mac dla używanej wersji systemu Mac OS lub aplikacja narzędzie. Zobacz też skrótów konflikty w dalszej części tego tematu.

W tym temacie

Często używane skróty

Poniższa tabela zawiera często używane skróty klawiaturowe w programie Word 2016 dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z lub Control + Z

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub grafiki

COMMAND + X lub Control + X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka

COMMAND + C lub Control + C

Wklejenie zawartości Schowka

COMMAND + V lub Control + V

Wybranie polecenia Przejdź do (menu Edycja)

Opcja + COMMAND + G

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka

Opcja + COMMAND + L

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Przejście do następnego okna

COMMAND + akcent słaby (')

Wybranie polecenia Zapisz jako (menu Plik)

COMMAND + Shift + S

Skopiowanie zaznaczonego tekstu

Shift + F2

Zmiana liter na wielkie, małe lub małe i wielkie

Shift+F3

Znajdowanie lub znajdowanie i zamienianie tekstu

Control+F dla funkcji znajdowania; fokus znajdzie się na polu wyszukiwania

Control+H dla funkcji znajdowania i zamieniania

Drukowanie dokumentu

COMMAND + P lub Control + P

Przejście do poprzedniego punktu wstawiania

Shift + F5

Przejście do poprzedniego okna

COMMAND +Shift+`

Otwarcie okienka Tezaurus

Shift+F7

Zawężenie zaznaczenia

Shift+F8

Przełączenie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

Shift + F9

Wycięcie zaznaczenia do Kolekcji

COMMAND + F3

Zamknięcie okna

COMMAND + F4

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

Opcja + COMMAND + R

Edycja zakładki

COMMAND + Shift + F5

Znalezienie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego. Musi być zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (menu Word, polecenie Preferencje, pozycja Pisownia i gramatyka).

Opcja+F7

Wyszukanie zaznaczonego tekstu w Internecie

COMMAND + Shift + L

Wprowadzenie

Aby uzyskać najlepsze wyniki, przy użyciu klawiatury ze wstążką spróbuj ustawienia klawiatury do wszystkich formantów w następujący sposób:

 1. Otwórz okno Preferencje systemowe ( COMMAND + spacja, wpisz Preferencje systemowe, a następnie naciśnij klawisz Enter).

 2. Przejdź do Ustawień klawiatury (typu klawiatury i trafień Enter).

 3. Przejdź do pozycji skróty (naciśnij klawisz Tab, a następnie Strzałka w prawo trzy razy, a następnie miejsca).

 4. Zmień ustawienie Pełny dostęp klawiatury od pól tekstowych i list tylko do Wszystkich formantów (Control + F7)

W przypadku wielu klawiatur klawiszom funkcyjnym są domyślnie przypisane specjalne funkcje. Aby użyć klawisza funkcyjnego do innych celów, musisz jednocześnie nacisnąć klawisz Fn i klawisz funkcyjny. Aby uzyskać informacje na temat włączania i używania klawiszy funkcyjnych bez naciskania klawisza Fn, zobacz sekcję Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi znajdującą się w dalszej części tego tematu.

Konflikty skrótów

Czasami występują konflikty między skrótami klawiaturowymi w systemie Windows a odpowiadającymi im domyślnymi skrótami w systemie Mac OS. Aby używać tych skrótów, być może musisz zmodyfikować ustawienia klawiatury na komputerze Mac i zmienić klawisz skrótu Pokaż biurko.

Zmienianie preferencji systemowych dotyczących skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij pozycję Klawiatura.

 3. Naciśnij kartę Skróty.

 4. Kliknij pozycję Mission Control.

 5. Wyczyść pole wyboru odpowiadające skrótowi klawiaturowemu, którego chcesz użyć.

Przenoszenie kursora

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście o jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo

Opcja+Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo

Opcja+Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden akapit w górę

COMMAND + strzałka w górę

Przechodzenie o jeden akapit w dół

COMMAND + strzałka w dół

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo (w tabeli)

Shift + Tab

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo (w tabeli)

Tab

Przechodzenie w górę o jeden wiersz.

Strzałka w górę

Przechodzenie w dół o jeden wiersz.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przechodzenie na koniec wiersza

COMMAND + Strzałka w prawo lub End

Przechodzenie na początek wiersza

COMMAND + Strzałka w lewo lub Home

Przechodzenie o jeden ekran w górę (przewijanie)

Page Up

Przechodzenie o jeden ekran w dół (przewijanie)

Page Down

Przechodzenie na początek następnej strony

COMMAND + Page Down

Przechodzenie na początek poprzedniej strony

COMMAND + Page Up

Na koniec dokumentu

COMMAND + End

Na klawiaturze komputera MacBook:
COMMAND + FN + Strzałka w prawo

Na początek dokumentu

COMMAND + Home

Na klawiaturze komputera MacBook:
COMMAND + FN + Strzałka w lewo

Do poprzedniego punktu wstawiania

Shift + F5

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Porada: Jeśli jest znana kombinacja klawiszy służąca do przenoszenia kursora, na ogół można zaznaczać tekst, używając tej samej kombinacji klawiszy i przytrzymując jednocześnie klawisz Shift. Na przykład kombinacja klawiszy COMMAND + Strzałka w prawo powoduje przeniesienie kursora do następnego wyrazu, a kombinacja klawiszy COMMAND + Shift + Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie tekstu od pozycji kursora do początku następnego wyrazu.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie wielu elementów, które nie sąsiadują ze sobą

Zaznacz pierwszy element, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND , a następnie zaznacz dodatkowe elementy.

Zaznaczanie znaku z prawej strony

Shift+Strzałka w prawo

Zaznaczanie znaku z lewej strony

Shift+Strzałka w lewo

Zaznaczanie wyrazu z prawej strony

Shift+Opcja+Strzałka w prawo

Zaznaczanie wyrazu z lewej strony

Shift+Opcja+Strzałka w lewo

Zaznaczanie do końca wiersza

COMMAND + Shift + Strzałka w prawo lub Shift + End

Zaznaczanie do początku wiersza

COMMAND + Shift + Strzałka w lewo lub Shift + Home

Zaznaczanie wiersza w dół

Shift+Strzałka w dół

Zaznaczanie wiersza w górę

Shift+Strzałka w górę

Zaznaczanie do końca akapitu

COMMAND + Shift + strzałka w dół

Zaznaczanie do początku akapitu

COMMAND + Shift + strzałka w górę

Zaznaczanie jeden ekran w dół

Shift+Page Down

Zaznaczanie jeden ekran w górę

Shift+Page Up

Zaznaczanie od początku dokumentu

COMMAND + Shift + Home

Zaznaczanie do końca dokumentu

COMMAND + Shift + End

Zaznaczanie do końca okna

Opcja + COMMAND + Shift + Page Down

Zaznaczenie całego dokumentu

COMMAND + A

Zaznaczanie pionowego bloku tekstu

COMMAND + shift + F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz Esc, aby anulować tryb zaznaczania

Zaznaczanie do konkretnego miejsca w dokumencie

F8, a następnie użyj klawiszy strzałek. Naciśnij klawisz Esc, aby anulować tryb zaznaczania

Zaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie zawartości następnej komórki

Tab

Zaznaczenie zawartości poprzedniej komórki

Shift + Tab

Rozszerzenie zaznaczenia na sąsiednie komórki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, po czym kilkakrotnie naciśnij klawisz strzałki

Zaznaczenie kolumny

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Rozszerzenie zaznaczenia lub bloku

COMMAND + Shift + F8, a następnie użyj klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania naciśnij klawisz ESC

Zmniejszenie wielkości zaznaczenia

Shift + F8

Zaznaczenie wielu komórek, kolumn lub wierszy niesąsiadujących ze sobą

Zaznacz pierwszy element, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND , a następnie zaznacz dodatkowe elementy.

Rozszerzanie zaznaczonego obszaru

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie trybu rozszerzania

F8

W trybie rozszerzonego zaznaczenia kliknięcie lokalizacji w dokumencie powoduje rozszerzenie bieżącego zaznaczenia do tej lokalizacji.

Zaznaczenie najbliższego znaku z lewej strony

F8, Strzałka w lewo

Zaznaczenie najbliższego znaku z prawej strony

F8, Strzałka w prawo

Rozszerzenie zaznaczenia

Naciskaj klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję i dokument

Zmniejszenie wielkości zaznaczenia

Shift + F8

Wyłączanie trybu rozszerzania

Esc

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie tekstu lub grafiki

COMMAND + C lub F3

Skopiowanie stylu

COMMAND + Shift + C

Wklejenie stylu

COMMAND + shift + V

Skopiowanie tekstu lub grafiki do Albumu z wycinkami

Control+Opcja+C

Wycięcie zaznaczonego tekstu do Schowka

COMMAND + X lub F2

Przeniesienie tekstu lub grafiki

COMMAND + X lub F2 (następnie przenieś kursor i naciśnij klawisze COMMAND + V lub F4)

Utworzenie elementu Autotekst

Opcja+F3

Wstawienie pozycji Autotekstu

COMMAND + opcja + Shift + V

Wklejenie zawartości Schowka

COMMAND + V lub F4

Wklejenie specjalne

COMMAND + Control + V

Wklejenie i dopasowanie formatowania do otaczającego tekstu

COMMAND + opcja + Shift + V

Wklejenie zawartości kolekcji

COMMAND + shift + F3

Usunięcie jednego znaku z lewej strony

Delete

Usunięcie jednego wyrazu z lewej strony

COMMAND + Delete

Usuwanie jednego znaku z prawej strony

COMMAND lub wyczyść

Usunięcie jednego wyrazu z prawej strony

COMMAND + COMMAND

Wycięcie zaznaczonego tekstu do Schowka

COMMAND + X lub F2

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

COMMAND + Y

Wycięcie do elementu Kolekcja

COMMAND + F3

Rysowanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przełącz tryb rysowania

COMMAND + control + Z

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównanie akapitu do środka

COMMAND + E

Wyjustowanie akapitu

COMMAND + J

Wyrównanie akapitu do lewej

COMMAND + L

Wyrównanie akapitu do prawej

COMMAND + R

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

Control+Shift+M

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

COMMAND + Shift + M

Utworzenie wysunięcia

COMMAND + T

Usunięcie wysunięcia

COMMAND + Shift + T

Uruchomienie autoformatowania

COMMAND + opcja + K

Zastosowanie stylu Normalny

COMMAND + shift + N

Zastosowanie stylu Nagłówek 1

COMMAND + opcja + 1

Zastosowanie stylu Nagłówek 2

COMMAND + opcja + 2

Zastosowanie stylu Nagłówek 3

COMMAND + opcja + 3

Zastosowanie stylu Lista, gdy kursor znajduje się na początku wiersza

COMMAND + shift + L

Wstawienie spacji nierozdzielającej

Opcja+Spacja

Ustawianie interlinii

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie pojedynczych odstępów wierszy

COMMAND + 1

Ustawianie podwójnych odstępów wierszy

COMMAND + 2

Ustawianie odstępów 1,5 wiersza

COMMAND + 5

Dodanie lub usunięcie odstępu jednowierszowego bezpośrednio przed akapitem

COMMAND + 0 (zero)

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmiana czcionki

COMMAND + shift + F

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + shift + >

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + shift + <

Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

COMMAND +]

Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

COMMAND + [

Zmiana formatowania znaków (polecenie Czcionka, menu Format)

COMMAND + D

Zmiana wielkości liter

Shift+F3

Formatowanie liter wersalikami

COMMAND + shift + A

Zastosowanie pogrubienia

COMMAND + B

Stosowanie podkreślenia

COMMAND + U

Podkreślenie tylko wyrazów (bez podkreślania spacji)

COMMAND + shift + W

Podwójne podkreślenie tekstu

COMMAND + Shift + D

Stosowanie kursywy

COMMAND + I

Formatowanie liter kapitalikami

COMMAND + shift + K

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego (odstęp automatyczny)

COMMAND + znak równości

Zastosowanie formatowania indeksu górnego (odstęp automatyczny)

COMMAND + shift + znak Plus

Zastosowanie formatowania w postaci przekreślenia

COMMAND + Shift + X

Wstawianie znaków specjalnych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie pustego pola

COMMAND + F9

Wstawienie podziału wiersza

Shift + Return

Wstawianie podziału strony

COMMAND + Enter

Wstawianie podziału kolumny

COMMAND + Shift + Return

Wstawianie łącznika nierozdzielającego

COMMAND + Shift + Łącznik

Wstawianie znaku zastrzeżenia praw autorskich

Opcja+G

Wstawianie zastrzeżonego znaku towarowego

Opcja+R

Wstawianie znaku towarowego

Opcja+2

Wstawianie wielokropka

Opcja+Średnik

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie pola DATE

Control+Shift+D

Wstawianie pola LISTNUM

COMMAND + opcja + Shift + L

Wstawianie pola PAGE

Control+Shift+P

Wstawianie pola TIME

Control+Shift+T

Wstawienie pustego pola

COMMAND + F9

Zaktualizowanie zaznaczonych pól

F9

Rozłączenie pola

COMMAND + shift + F9

Przełączenie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

Shift + F9

Przełączenie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników

Opcja+F9

Uruchomienie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pola

Opcja+Shift+F9

Przejście do następnego pola

F11

Przejście do poprzedniego pola

Shift + F11

Zablokowanie pola

COMMAND + F11

Odblokowanie pola

COMMAND + Shift + F11

Tworzenie konspektu dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Podwyższenie poziomu akapitu

Control+Shift+Strzałka w lewo

Obniżenie poziomu akapitu

Control+Shift+Strzałka w prawo

Obniżenie do poziomu tekstu podstawowego

COMMAND + shift + N

Przeniesienie zaznaczonych akapitów w górę

Skrót klawiaturowy jest w konflikcie z kluczem kontroli misji domyślne. Aby użyć tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, możesz zmienić skrótów kontroli misji dla tego klawisza. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe > kontroli misji. W obszarze klawiatura i mysz wybierz innego skrótu dla kontrolki misji, lub przycisk — (znak minus), aby wyłączyć to ustawienie.

Control+Shift+Strzałka w górę

Przeniesienie zaznaczonych akapitów w dół

Skrót klawiaturowy jest w konflikcie z kluczem kontroli misji domyślne. Aby użyć tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, możesz zmienić aplikacji skrót systemu windows dla tego klawisza. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe > kontroli misji. W obszarze klawiatura i mysz wybierz pozycję Nowy skrót okien aplikacji lub wybierz — (znak minus), aby wyłączyć to ustawienie.

Control+Shift+Strzałka w dół

Rozwinięcie tekstu pod nagłówkiem

Control+Shift+Znak plus

Zwinięcie tekstu pod nagłówkiem

Control+Shift+Znak minus

Rozwinięcie całego tekstu podstawowego i nagłówków lub zwinięcie całego tekstu podstawowego

Control+Shift+A

Wyświetlenie pierwszego wiersza tekstu podstawowego lub całego tekstu podstawowego

Control+Shift+L

Wyświetlenie wszystkich nagłówków określonego poziomu

Control+Shift+<poziom nagłówka>

Recenzja dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie komentarza

COMMAND + Opcja + A

Włączenie lub wyłączenie śledzenia zmian

COMMAND + shift + E

Przejście na początek komentarza

Home

Przejście na koniec komentarza

END (klawisz End nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach)

Przejście na początek listy komentarzy (w okienku recenzowania)

COMMAND + Home

Przejście na koniec listy komentarzy (w okienku recenzowania)

COMMAND + End

Wydrukowanie dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wydrukowanie dokumentu

COMMAND + P

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej komórki

Tab (jeśli kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli, naciśnięcie klawisza Tab powoduje dodanie nowego wiersza)

Przejście do poprzedniej komórki

Shift + Tab

Przejście do poprzedniego lub następnego wiersza

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przejście do pierwszej komórki w wierszu

Control+Home

Przejście do ostatniej komórki w wierszu

Control+End

Przejście do pierwszej komórki w kolumnie

Control+Page Up

Przejście do ostatniej komórki w kolumnie

Control+Page Down

Rozpoczęcie nowego akapitu

Return

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli

Tab na końcu ostatniego wiersza

Dodanie tekstu przed tabelą na początku dokumentu

Return na początku pierwszej komórki

Wstawienie wiersza

COMMAND + control + I

Zmienianie rozmiaru kolumn tabeli

za pomocą linijki

Czynność

Naciśnij klawisze skrótu i przeciągnij granicę kolumny

Przeniesienie pojedynczego wiersza kolumny

Zachowanie szerokości tabeli

Shift

Nadanie jednakowego rozmiaru wszystkim kolumnom z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND + shift

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli bezpośrednio w tabeli

Porady: 

 • Jeśli chcesz, aby podczas zmieniania rozmiaru kolumny na linijce były wyświetlane wymiary kolumn, naciśnij klawisz Opcja oraz następujące klawisze skrótów.

 • Aby precyzyjnie dostosować szerokość kolumny, wyłącz funkcję przyciągania, naciskając klawisz Opcja oraz odpowiednie klawisze skrótów.

Czynność

Naciśnij klawisze skrótu i przeciągnij granicę kolumny

Przeniesienie pojedynczego wiersza kolumny

Zachowanie szerokości tabeli

Brak klawisza

Zachowanie rozmiarów kolumn z prawej strony

Zmiana szerokości tabeli

Shift

Nadanie jednakowego rozmiaru wszystkim kolumnom z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND + shift

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND

Wstawianie akapitów i tabulatorów do tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego akapitu w komórce

Return

Wstawianie tabulatora w komórce

Opcja + Tab

Używanie przypisów dolnych i końcowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie przypisu dolnego

COMMAND + Opcja + F

Wstawianie przypisu końcowego

COMMAND + Opcja + E

Funkcje dla języków z zapisem od prawej do lewej

Program Word zawiera funkcje zapisu tekstu od prawej do lewej obsługujące wprowadzanie, edytowanie i wyświetlanie tekstu w środowisku języka z zapisem od prawej do lewej oraz w środowisku mieszanym (zapis od prawej do lewej i od lewej do prawej). W tym kontekście termin języki z zapisem od prawej do lewej oznacza dowolny system pisma, w którym tekst jest wpisywany od prawej do lewej strony. Obejmuje on języki, które wymagają kształtowania kontekstowego, (np. język arabski) oraz języki, które nie wymagają kształtowania kontekstowego.

Przed użyciem tych skrótów klawiaturowych musisz się upewnić, że zostały one włączone dla używanego języka:

 1. Przejdź do pozycji Apple > Preferencje systemowe > Klawiatura.

 2. Na karcie Źródła wprowadzania wybierz język, dla którego chcesz włączyć skróty.

 3. W prawej części karty zaznacz pole wyboru dla opcji Włącz skróty klawiaturowe.

Zmiana

Skrót klawiaturowy

Przełączenie kierunku akapitu na kierunek od prawej do lewej

Control+ COMMAND +Strzałka w lewo

Przełączenie kierunku akapitu na kierunek od lewej do prawej

Control+ COMMAND +Strzałka w prawo

Używanie skrótów z klawiszami funkcyjnymi

W programie Word 2016 dla komputerów Mac klawisze funkcyjne są używane do obsługi typowych poleceń, na przykład Kopiuj i Wklej. Jeśli chcesz przyspieszyć dostęp do tych skrótów, możesz zmienić preferencje systemowe w menu Apple, aby nie trzeba było naciskać klawisza Fn przy każdym użyciu skrótu z klawiszem funkcyjnym.

Uwaga: Zmiana preferencji systemowych dotyczących klawiszy funkcyjnych ma wpływ na działanie tych klawiszy nie tylko w programie Word, ale w całym komputerze Mac. Po zmianie tego ustawienia wciąż można używać klawisza funkcyjnego do wykonywania specjalnych funkcji przypisanych do tego klawisza. Wystarczy nacisnąć klawisz Fn. Na przykład aby zmienić głośność za pomocą klawisza F12, należy nacisnąć klawisze Fn+F12.

Zmienianie preferencji dotyczących klawiszy funkcyjnych przy użyciu myszy

 1. W menu Apple naciśnij polecenie Preferencje systemowe.

 2. Wybierz pozycję Klawiatura.

 3. Na karcie Klawiatura zaznacz pole wyboru Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Klawisze skrótów z klawiszami funkcyjnymi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

F1

Wycięcie zaznaczonego tekstu lub grafiki

F2

Skopiowanie zaznaczonego tekstu lub zaznaczonej grafiki do Schowka

F3

Wklejenie zawartości Schowka

F4

Wybranie polecenia Przejdź do (menu Edycja)

F5

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka

F7

Rozszerzenie zaznaczenia

F8

Aktualizowanie zaznaczonych pól.

F9

Przejście do następnego okna

COMMAND + F6

Skopiowanie zaznaczonego tekstu

Shift + F2

Zmiana liter na wielkie, małe lub małe i wielkie

Shift+F3

Powtarzanie akcji Znajdź lub Przejdź do

SHIFT + F4 lub COMMAND + Shift + F4

Przejście do poprzedniego punktu wstawiania

Shift + F5

Otwarcie okienka Tezaurus

Shift+F7

Zawężenie zaznaczenia

Shift+F8

Przełączenie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

Shift + F9

Przejście do poprzedniego pola

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym klawiszem Mission Control dla działania Pokaż pulpit. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw zmienić skrót dla działania Pokaż pulpit dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe > Mission Control. W obszarze Klawiatura i mysz wybierz inny skrót dla działania Pokaż pulpit lub wybierz pozycję (znak minus), aby wyłączyć tę funkcję.

Shift + F11

Wycięcie zaznaczenia do Kolekcji

COMMAND + F3

Zamknięcie okna

COMMAND + F4

Przejście do następnego okna

COMMAND + F6

Wstawienie pustego pola

COMMAND + F9

Zablokowanie pola

COMMAND + F11

Wstawianie zawartości Kolekcji

COMMAND + Shift + F3

Edycja zakładki

COMMAND + shift + F5

Zaktualizowanie połączonej informacji w dokumencie źródłowym programu Word

COMMAND + shift + F7

Rozszerzenie zaznaczenia jako zaznaczenia blokowego

COMMAND + Shift + F8, klawisz strzałki

Rozłączenie pola

COMMAND + shift + F9

Odblokowanie pola

COMMAND + shift + F11

Utworzenie pozycji Autotekstu

Opcja+F3

Znajdowanie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego

Opcja+F7

Uruchomienie makra

Opcja+F8

Przełączenie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników

Opcja+F9

Wyszukanie zaznaczonego tekstu w Internecie

COMMAND + Shift + L

Uruchomienie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pola

Opcja+Shift+F9

Zadania można szybko wykonywać za pomocą skrótów klawiaturowych, czyli naciskając jeden lub więcej klawiszy na klawiaturze. Na przykład naciśnięcie klawiszy COMMAND + P powoduje otwarcie okna dialogowego Drukowanie.

Uwagi: 

 • Opisy skrótów klawiaturowych dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze na innej klawiaturze mogą nie odpowiadać klawiszom na klawiaturze amerykańskiej. Inne mogą być również skróty klawiaturowe w przypadku komputerów przenośnych.

 • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego Macintosh oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikty ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkcyjnych w pakiecie Office. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisanych do skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc systemu Mac używanej wersji systemu operacyjnego Macintosh lub przejrzyj dokumentację programu narzędziowego.

 • Poniższa lista zawiera skróty klawiaturowe jedynie dla najczęściej wykonywanych zadań. Aby uzyskać listę wszystkich poleceń i skrótów klawiaturowych programu Word, w menu Narzędzia wskaż polecenie Makro, a następnie kliknij polecenie Makra. W menu podręcznym Makra w kliknij polecenie Polecenia programu Word, w polu Nazwa makra wpisz ciąg ListaPoleceń, kliknij przycisk Uruchom, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

W tym temacie

Klawisze funkcyjne

Uwaga: Aby użyć klawisza funkcyjnego na komputerze MacBook, jednocześnie naciśnij klawisz FN (w lewym dolnym rogu klawiatury).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji

F1

Wycięcie tekstu lub grafiki

F2

Skopiowanie tekstu lub grafiki

F3

Wklejenie zawartości Schowka

F4

Wybranie polecenia Przejdź do (menu Edycja).

F5

Przejście do następnego okienka lub następnej ramki

F6

Wybranie polecenia Pisownia i gramatyka (menu Narzędzia)

F7

Rozszerzenie zaznaczenia

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy systemu Mac OS X dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura. Kliknij kartę Skróty klawiaturowe, a następnie wyczyść pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który chcesz wyłączyć.

F8

Zaktualizowanie zaznaczonych pól

Ta klawiatura skrótów w konflikcie z domyślnego Exposé klucza przydziału w wersji systemu Mac OS X 10,3 lub nowszej. Za pomocą tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, możesz wyłączyć Exposé skrót klawiaturowy dla tego klawisza. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze osobiste kliknij przycisk Exposé i spacji. W obszarze skróty klawiaturowe i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij .

F9

Przejście do następnego pola

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza funkcji Exposé w systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy funkcji Exposé dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Osobiste kliknij pozycję Exposé i Spaces. W obszarze Skróty klawiszowe klawiatury i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij symbol .

F11

Wybranie polecenia Zapisz jako (menu Plik)

COMMAND + SHIFT + S

Skopiowanie tekstu

SHIFT + F2

Zmiana liter na wielkie, małe lub małe i wielkie

SHIFT + F3

Powtórzenie akcji Znajdź lub Przejdź do

SHIFT + F4

Przejście do poprzedniego punktu wstawiania

SHIFT + F5

Przejście do poprzedniego okienka lub poprzedniej ramki

SHIFT + F6

Wybranie polecenia Tezaurus (menu Narzędzia)

SHIFT + F7

Zawężenie zaznaczenia

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza funkcji Exposé w systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy funkcji Exposé dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Osobiste kliknij pozycję Exposé i Spaces. W obszarze Skróty klawiszowe klawiatury i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij symbol .

SHIFT + F8

Przełączenie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

Ta klawiatura skrótów w konflikcie z domyślnego Exposé klucza przydziału w wersji systemu Mac OS X 10,3 lub nowszej. Za pomocą tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, możesz wyłączyć Exposé skrót klawiaturowy dla tego klawisza. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze osobiste kliknij przycisk Exposé i spacji. W obszarze skróty klawiaturowe i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij .

SHIFT + F9

Wyświetlenie menu skrótów

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza funkcji Exposé w systemie Mac OS X 10.3 lub nowszym. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy funkcji Exposé dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Osobiste kliknij pozycję Exposé i Spaces. W obszarze Skróty klawiszowe klawiatury i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij symbol .

SHIFT + F10

Przejście do poprzedniego pola

Ta klawiatura skrótów w konflikcie z domyślnego Exposé klucza przydziału w wersji systemu Mac OS X 10,3 lub nowszej. Za pomocą tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, możesz wyłączyć Exposé skrót klawiaturowy dla tego klawisza. W Apple menu kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze osobiste kliknij przycisk Exposé i spacji. W obszarze skróty klawiaturowe i myszy w menu podręcznym skrótu, który chcesz wyłączyć, kliknij .

SHIFT + F11

Wycięcie do elementu Kolekcja

COMMAND + F3

Zamknięcie okna

COMMAND + F4

Przejście do następnego okna

COMMAND + F6

Rozwinięcie lub zminimalizowanie wstążki

OPCJA + COMMAND + R

Wstawienie pustego pola

COMMAND + F9

Zablokowanie pola

COMMAND + F11

Wstawianie zawartości elementu Kolekcja

COMMAND + SHIFT + F3

Powtórzenie akcji Znajdź lub Przejdź do

COMMAND + SHIFT + F4

Edycja zakładki

COMMAND + SHIFT + F5

Przejście do poprzedniego okna

COMMAND + SHIFT + F6

Zaktualizowanie połączonej informacji w dokumencie źródłowym programu Word

COMMAND + SHIFT + F7

Rozszerzenie zaznaczenia lub bloku (następnie naciśnij klawisz strzałki)

COMMAND + SHIFT + F8

Rozłączenie pola

COMMAND + SHIFT + F9

Odblokowanie pola

COMMAND + SHIFT + F11

Tworzenie wpisu Autotekst

OPCJA + F3

Przejście do następnego okna

OPCJA + F6

Znalezienie następnego błędu pisowni lub błędu gramatycznego. Musi być zaznaczone pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania (menu Word, polecenie Preferencje, pozycja Pisownia i gramatyka).

OPCJA + F7

Uruchomienie makra

OPCJA + F8

Przełączenie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników

OPCJA + F9

Przejście do poprzedniego okna

OPCJA + SHIFT + F6

Otwarcie słownika

OPCJA + SHIFT + F7

Uruchomienie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pola

OPCJA + SHIFT + F9

Przenoszenie kursora

Przenoszenie kursora

Klawisze

O jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

O jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

O jeden wyraz w lewo

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

O jeden wyraz w prawo

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

O jeden akapit w górę

COMMAND + STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden akapit w dół

COMMAND + STRZAŁKA W DÓŁ

O jedną komórkę w lewo (w tabeli)

SHIFT + TAB

O jedną komórkę w prawo (w tabeli)

TAB

O jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Na koniec wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W PRAWO lub END

Na początek wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W LEWO lub HOME

O jeden ekran w górę (przewijanie)

PAGE UP

O jeden ekran w dół (przewijanie)

PAGE DOWN

Na początek następnej strony

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + STRZAŁKA W DÓŁ (na klawiaturze komputera MacBook)

Na początek poprzedniej strony

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + STRZAŁKA W GÓRĘ (na klawiaturze komputera MacBook)

Na koniec dokumentu

COMMAND + END

COMMAND + FN + STRZAŁKA W PRAWO (na klawiaturze komputera MacBook)

Na początek dokumentu

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + STRZAŁKA W LEWO (na klawiaturze komputera MacBook)

Do poprzedniego punktu wstawiania

SHIFT + F5

Zaznaczanie tekstu i grafiki

Porada: Jeśli jest znana kombinacja klawiszy służąca do przenoszenia kursora, na ogół można zaznaczać tekst, używając tej samej kombinacji klawiszy i przytrzymując jednocześnie klawisz SHIFT. Na przykład kombinacja klawiszy COMMAND + STRZAŁKA W PRAWO powoduje przeniesienie kursora do następnego wyrazu, a kombinacja klawiszy COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO powoduje zaznaczenie tekstu od pozycji kursora do początku następnego wyrazu.

Aby rozszerzyć zaznaczenie

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wielu elementów niesąsiadujących ze sobą

Zaznacz pierwszy element, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND , a następnie zaznacz dodatkowe elementy.

O jeden znak w prawo

SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO

O jeden znak w lewo

SHIFT + STRZAŁKA W LEWO

O jeden wyraz w prawo

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

O jeden wyraz w lewo

SHIFT + OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Na koniec wiersza

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO lub SHIFT + END

Na początek wiersza

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT + HOME

O jeden wiersz w dół

SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ

O jeden wiersz w górę

SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ

Na koniec akapitu

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ

Na początek akapitu

COMMAND + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden ekran w dół

SHIFT + PAGE DOWN

O jeden ekran w górę

SHIFT + PAGE UP

Na początek dokumentu

COMMAND + SHIFT + HOME

Na koniec dokumentu

COMMAND + SHIFT + END

Na koniec okna

OPCJA + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Zaznaczenie całego dokumentu

COMMAND + A

Do pionowego bloku tekstu

COMMAND + SHIFT + F8, a następnie użyj klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania naciśnij klawisze COMMAND + KROPKA

Do konkretnego miejsca w dokumencie

F8, a następnie użyj klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania naciśnij klawisze COMMAND + KROPKA

Zaznaczanie tekstu i grafiki w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie zawartości następnej komórki

TAB

Zaznaczenie zawartości poprzedniej komórki

SHIFT + TAB

Rozszerzenie zaznaczenia na sąsiednie komórki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciskaj klawisz strzałki

Zaznaczenie kolumny

Kliknij górną lub dolną komórkę kolumny, naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie naciskaj klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia lub bloku

COMMAND + SHIFT + F8, a następnie użyj klawiszy strzałek; w celu anulowania trybu zaznaczania naciśnij klawisze COMMAND + KROPKA

Zmniejszenie wielkości zaznaczenia

SHIFT + F8

Zaznaczenie wielu komórek, kolumn lub wierszy niesąsiadujących ze sobą

Zaznacz pierwszy element, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND , a następnie zaznacz dodatkowe elementy.

Rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączenie trybu rozszerzania

F8

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy systemu Mac OS X dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura. Kliknij kartę Skróty klawiaturowe, a następnie wyczyść pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który chcesz wyłączyć.

Zaznaczenie najbliższego znaku z lewej strony

F8, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO

Zaznaczenie najbliższego znaku z prawej strony

F8, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia

Naciskaj klawisz F8, aby rozszerzyć zaznaczenie o cały wyraz, zdanie, akapit, sekcję itd.

Zmniejszenie wielkości zaznaczenia

SHIFT + F8

Wyłączenie trybu rozszerzania

COMMAND + KROPKA

Edytowanie tekstu i grafiki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Skopiowanie tekstu lub grafiki

COMMAND + C lub F3

Skopiowanie stylu

COMMAND + SHIFT + C

Wklejenie stylu

COMMAND + SHIFT + V

Skopiowanie tekstu lub grafiki do Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + C

Przeniesienie tekstu lub grafiki

COMMAND + X lub F2 (następnie przenieś kursor i naciśnij klawisze COMMAND + V lub F4)

Wstawienie grafiki za pomocą przeglądarki multimediów

COMMAND + CONTROL + M

Utworzenie elementu Autotekst

OPCJA + F3

Wstawienie pozycji Autotekstu

COMMAND + OPCJA + SHIFT + V

Wklejenie zawartości Schowka

COMMAND + V lub F4

Wklejenie zaznaczonego wycinka z Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + V

Wklejenie specjalne

COMMAND + CONTROL + C

Wklejenie i dopasowanie formatowania do otaczającego tekstu

COMMAND + OPCJA + SHIFT + V

Wklejenie do Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + V

Wklejenie zawartości Kolekcja

COMMAND + SHIFT + F3

Usuwanie jednego znaku z lewej strony

DELETE

Usunięcie jednego wyrazu z lewej strony

COMMAND + DELETE

Usuwanie jednego znaku z prawej strony

Delete lub wyczyść

Usunięcie jednego wyrazu z prawej strony

COMMAND + Delete

Wycięcie zaznaczonego tekstu do Schowka

COMMAND + X lub F2

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Wycięcie do elementu Kolekcja

COMMAND + F3

Wyrównywanie i formatowanie akapitów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyrównanie akapitu do środka

COMMAND + E

Wyjustowanie akapitu

COMMAND + J

Wyrównywanie akapitu do lewej

COMMAND + L

Wyrównywanie akapitu do prawej

COMMAND + R

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CONTROL + SHIFT + M

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

COMMAND + SHIFT + M

Utworzenie wysunięcia

COMMAND + T

Usunięcie wysunięcia

COMMAND + SHIFT + T

Uruchomienie autoformatowania

COMMAND + OPCJA + K

Zastosowanie stylu Normalny

COMMAND + SHIFT + N

Zastosowanie stylu Nagłówek 1

COMMAND + OPCJA + 1

Zastosowanie stylu Nagłówek 2

COMMAND + OPCJA + 2

Zastosowanie stylu Nagłówek 3

COMMAND + OPCJA + 3

Zastosowanie stylu Lista

COMMAND + SHIFT + L

Wstawienie spacji nierozdzielającej

OPCJA + SPACJA

Ustawianie interlinii

Aby ustawić interlinię

Skrót klawiaturowy

Pojedyncze odstępy

COMMAND + 1

Podwójne odstępy

COMMAND + 2

Odstępy 1,5 wiersza

COMMAND + 5

Dodanie lub usunięcie odstępu jednowierszowego bezpośrednio przed akapitem

COMMAND + 0 (ZERO)

Formatowanie znaków

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmiana czcionki

COMMAND + SHIFT + F

Zwiększenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + >

Zmniejszenie rozmiaru czcionki

COMMAND + SHIFT + <

Zwiększenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

COMMAND + ]

Zmniejszenie rozmiaru czcionki o jeden punkt

COMMAND + [

Zmiana formatowania znaków (polecenie Czcionka, menu Format)

COMMAND + D

Zmiana wielkości liter

SHIFT + F3

Formatowanie liter wersalikami

COMMAND + SHIFT + A

Zastosowanie pogrubienia

COMMAND + B

Stosowanie podkreślenia

COMMAND + U

Podkreślenie tylko wyrazów (bez podkreślania spacji)

COMMAND + SHIFT + W

Podwójne podkreślenie tekstu

COMMAND + SHIFT + D

Stosowanie kursywy

COMMAND + I

Formatowanie liter kapitalikami

COMMAND + SHIFT + K

Zastosowanie formatowania indeksu dolnego (odstęp automatyczny)

COMMAND + ZNAK RÓWNOŚCI

Zastosowanie formatowania indeksu górnego (odstęp automatyczny)

COMMAND + SHIFT + ZNAK PLUS

Usunięcie ręcznego formatowania znaków

COMMAND + SHIFT + Z

Zastosowanie formatowania w postaci przekreślenia

COMMAND + SHIFT + X

Wstawianie znaków specjalnych

Wstawiane elementy

Klawisze

Pole

COMMAND + F9

Podział wiersza

SHIFT + RETURN

Podział strony

SHIFT + ENTER

Podział kolumny

COMMAND + SHIFT + RETURN

Łącznik nierozdzielający

COMMAND + SHIFT + ŁĄCZNIK

Znak zastrzeżenia praw autorskich

OPCJA + G

Zastrzeżony znak towarowy

OPCJA + R

Znak towarowy

OPCJA + 2

Wielokropek

OPCJA + ŚREDNIK

Wstawianie pól

Wstawiane elementy

Skrót klawiaturowy

Pole DATE

CONTROL + SHIFT + D

Pole LISTNUM

COMMAND + OPCJA + SHIFT + L

Pole PAGE

CONTROL + SHIFT + P

Pole TIME

CONTROL + SHIFT + T

Puste pole

COMMAND + F9

Praca z polami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaktualizowanie zaznaczonych pól

F9

Rozłączenie pola

COMMAND + SHIFT + F9

Przełączenie między wyświetlaniem kodu pola a wyświetlaniem jego wyniku

SHIFT + F9

Przełączenie między wyświetlaniem kodów wszystkich pól a wyświetlaniem ich wyników

OPCJA + F9

Uruchomienie funkcji GOTOBUTTON lub MACROBUTTON z pola, w którym są wyświetlane wyniki pola

OPCJA + SHIFT + F9

Przejście do następnego pola

F11

Przejście do poprzedniego pola

SHIFT + F11

Zablokowanie pola

COMMAND + F11

Odblokowanie pola

COMMAND + SHIFT + F11

Konspekt dokumentu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Podwyższenie poziomu akapitu

CONTROL + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO

Obniżenie poziomu akapitu

CONTROL + SHIFT + STRZAŁKA W PRAWO

Obniżenie do poziomu tekstu podstawowego

COMMAND + SHIFT + N

Przeniesienie zaznaczonych akapitów w górę

CONTROL + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie zaznaczonych akapitów w dół

CONTROL + SHIFT + STRZAŁKA W DÓŁ

Rozwinięcie tekstu pod nagłówkiem

CONTROL + SHIFT + ZNAK PLUS

Zwinięcie tekstu pod nagłówkiem

Ten skrót klawiaturowy powoduje konflikty z domyślnym przypisaniem klawisza systemu Mac OS X. Aby używać tego skrótu klawiaturowego pakietu Office, musisz najpierw wyłączyć skrót klawiaturowy systemu Mac OS X dla tego klawisza. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe. W obszarze Sprzęt kliknij pozycję Klawiatura. Kliknij kartę Skróty klawiaturowe, a następnie wyczyść pole wyboru Włączone odpowiadające przypisaniu klawisza, który chcesz wyłączyć.

CONTROL + SHIFT + ZNAK MINUS

Rozwinięcie całego tekstu podstawowego i nagłówków lub zwinięcie całego tekstu podstawowego

CONTROL + SHIFT + A

Wyświetlenie pierwszego wiersza tekstu podstawowego lub całego tekstu podstawowego

CONTROL + SHIFT + L

Wyświetlenie wszystkich nagłówków określonego poziomu

CONTROL + SHIFT + <POZIOM NAGŁÓWKA>

Recenzowanie dokumentów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawienie komentarza

COMMAND + OPCJA + A

Włączenie lub wyłączenie śledzenia zmian

COMMAND + SHIFT + E

Przejście na początek komentarza

HOME

Przejście na koniec komentarza

END (klawisz END nie jest dostępny na wszystkich klawiaturach)

Przejście na początek listy komentarzy (w okienku recenzowania)

COMMAND + HOME

Przejście na koniec listy komentarzy (w okienku recenzowania)

COMMAND + END

Drukowanie dokumentów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wydrukowanie dokumentu

COMMAND + P

Poruszanie się w tabeli

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnej komórki

TAB (jeśli kursor znajduje się w ostatniej komórce tabeli, naciśnięcie klawisza TAB powoduje dodanie nowego wiersza)

Przejście do poprzedniej komórki

SHIFT + TAB

Przejście do poprzedniego lub następnego wiersza

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przejście do pierwszej komórki w wierszu

CONTROL + HOME

Przejście do ostatniej komórki w wierszu

CONTROL + END

Przejście do pierwszej komórki w kolumnie

CONTROL + PAGE UP

Przejście do ostatniej komórki w kolumnie

CONTROL + PAGE DOWN

Rozpoczęcie nowego akapitu

RETURN

Dodanie nowego wiersza u dołu tabeli

TAB na końcu ostatniego wiersza

Dodanie tekstu przed tabelą na początku dokumentu

RETURN na początku pierwszej komórki

Wstawienie wiersza

COMMAND + CONTROL + I

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli za pomocą linijki

Czynność

Naciśnij klawisze skrótu, a następnie przeciągnij znacznik na linijce

Zachowanie rozmiarów kolumn z prawej strony

Zmiana szerokości tabeli

Brak klawisza

Przeniesienie pojedynczego wiersza kolumny

Zachowanie szerokości tabeli

SHIFT

Nadanie jednakowego rozmiaru wszystkim kolumnom z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND + SHIFT

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND

Zmienianie rozmiarów kolumn tabeli bezpośrednio w tabeli

Porady: 

 • Jeśli chcesz, aby podczas zmieniania rozmiaru kolumny na linijce były wyświetlane wymiary kolumn, naciśnij klawisz OPCJA oraz następujące klawisze skrótów.

 • Aby precyzyjnie dostosować szerokość kolumny, wyłącz funkcję przyciągania, naciskając klawisz OPCJA oraz odpowiednie klawisze skrótów.

Cel

Naciśnij klawisze skrótu i przeciągnij granicę kolumny

Przeniesienie pojedynczego wiersza kolumny

Zachowanie szerokości tabeli

Brak klawisza

Zachowanie rozmiarów kolumn z prawej strony

Zmiana szerokości tabeli

SHIFT

Nadanie jednakowego rozmiaru wszystkim kolumnom z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND + SHIFT

Proporcjonalne zmienienie rozmiaru wszystkich kolumn z prawej strony

Zachowanie szerokości tabeli

COMMAND

Wstawianie akapitów i tabulatorów w tabeli

Wstawiane elementy

Klawisze

Nowe akapity do komórki

RETURN

Tabulatory do komórki

OPCJA + TAB

Scalanie danych

Aby używać poniższych skrótów klawiaturowych, musisz najpierw skonfigurować scalanie danych.

Cel

Skrót klawiaturowy

Scalenie dokumentu

CONTROL + SHIFT + N

Edycja danych dokumentu ze scalonymi danymi

CONTROL + SHIFT + E

Wyszukanie błędów

CONTROL + SHIFT + K

Wstawienie pola korespondencji seryjnej

CONTROL + SHIFT + F

Przypisy dolne i końcowe

Wstawiane elementy

Skrót klawiaturowy

Przypis dolny

COMMAND + OPCJA + F

Przypis końcowy

COMMAND + OPCJA + E

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×