Skróty klawiaturowe w programie Picture Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przechodzenie między okienkami

Czynność

Klawisze

Przechodzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym

F6

Przechodzenie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara między okienkami w widoku normalnym

SHIFT+F6

Przełączanie widoków w okienku podglądu

Czynność

Klawisze

Widok miniatur

CTRL+T

Widok pojedynczego obrazu

CTRL+G

Widok Przezrocze

CTRL+B

Powiększanie lub pomniejszanie obrazów

Czynność

Klawisze

Powiększanie

+

Pomniejszanie

-

Dopasowywanie

=

Wybieranie wszystkich obrazów

Czynność

Klawisze

Wybieranie wszystkich obrazów

CTRL+A

Wybieranie wielu obrazów

Czynność

Klawisze

Jeden obraz w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Jeden obraz w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Usuwanie i kopiowanie obrazów

Czynność

Klawisze

Usuwanie zaznaczonych obrazów

DELETE

Wycinanie zaznaczonych obrazów

CTRL+X

Kopiowanie zaznaczonych obrazów

CTRL+C

Wklejanie wyciętych lub skopiowanych obrazów

CTRL+V

Cofa ostatnią czynność

CTRL+Z

Kolor, jasność i kontrast

Czynność

Klawisze

Ustawianie koloru, jasności i kontrastu

CTRL+Q

Okienko pomocy

Okienko Pomocy to okienko zadań, który zapewnia dostęp do całej zawartości Pomocy pakietu Office. Okienko zadań okienko Pomoc jest wyświetlane jako część aktywnej aplikacji.

Czynność

Klawisze

Wyświetlanie okienka Pomoc

F1

Wybieranie następnego elementu w okienku Pomoc

TAB

Wybieranie poprzedniego elementu w okienku Pomoc

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji związanej z wybranym elementem

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego okienka zadań

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego okienka zadań

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Okno Pomocy

Okno Pomocy, w którym wyświetlane są tematy i inna zawartość Pomocy, pojawia się jako oddzielne okno, obok okna aktywnej aplikacji.

Czynność

Klawisze

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Drukowanie bieżącego tematu

CTRL+P

Wyświetlenie menu poleceń dostępnych w oknie Pomoc. Okno Pomoc musi być oknem aktywnym (kliknij dowolny element w oknie Pomoc).

SHIFT+F10

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×