Skróty klawiaturowe w dodatku Business Contact Manager

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skrót klawiaturowy to kombinacja klawiszy, której można użyć w celu wykonania zadania zwykle uruchamianego za pomocą myszy lub innego urządzenia wskazującego.

Poniższa lista zawiera skróty klawiaturowe w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Uwagi : 

  • Część informacji podanych w tym temacie może nie mieć zastosowania dla niektórych języków.

  • Aby wydrukować ten temat, podczas wyświetlania na komputerze zawartości Pomocy naciśnij klawisz TAB w celu wybrania opcji Pokaż wszystko w górnej części tego tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL+P.

Korzystając z menu dodatku Business Contact Manager

ALT+B

Otwieranie menu Business Contact Manager.

ALT+B+K

Otwórz folder konta.

ALT+B+B

Otwórz folder kontaktów biznesowych.

ALT+B+S

Otwórz folder szanse sprzedaży.

ALT+B+P

Otwórz folder projektów biznesowych.

ALT+B+Z

Otwórz folder zadań w projekcie.

ALT+B+W

Otwórz folder kampanii marketingowych.

ALT+B+I

Otwieranie folder historii komunikacji.

ALT+B+R

Otwieranie menu Raporty. Aby wybrać i uruchomić raport Klienci, naciśnij klawisze ENTER+STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+K

Uruchamianie raportu Klienci. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+D

Uruchamianie raportu Działanie. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+B

Uruchamianie raportu Kontakty biznesowe. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+L

Uruchamianie raportu o potencjalnych klientów. Aby wybierz, a następnie uruchom jeden z raportów, naciśnij KLAWISZ STRZAŁKI + ENTER.

ALT+B+R+S

Uruchamianie raportu Szanse sprzedaży. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+P

Uruchamianie raportu Projekty biznesowe. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+W

Uruchamianie raportu Kampanie marketingowe. Aby wybrać i uruchomić jeden z raportów, naciśnij klawisze STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

ALT+B+R+E

Otwieranie zapisanego raportu.

ALT + O + R + F

Otwórz okno dialogowe Raporty finansowe wybierz grupę raportu i typ raportu, aby otworzyć.

Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy usługi system księgowy jest zintegrowany z Business Contact Manager dla programu Outlook.

ALT + O + A

Jeśli nie masz jeszcze podłączone Business Contact Manager dla programu Outlook do system księgowy, naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć konto połączenia z Kreatora kont systemu. Jeśli Business Contact Manager dla programu Outlook jest połączony system księgowy i chcesz odłączyć system księgowy, naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć komunikatu potwierdzającego Dodatku Business Contact Manager.

ALT + O + A + S

Otwieranie okna dialogowego Przesyłanie czasu fakturowanego i przesyłanie czasu fakturowanego do system księgowy.

Uwaga : Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy system księgowy jest zintegrowany z Business Contact Manager dla programu Outlook.

ALT+O+E

Otwieranie okna dialogowego Zarządzanie automatycznym łączeniem wiadomości e-mail w celu modyfikacji ustawień funkcji łączenia wiadomości e-mail.

ALT+E, następnie E+ENTER

Otwieranie menu przycisku Automatycznie połącz wiadomości e-mail.

ALT+B+O

Otwieranie menu Narzędzia bazy danych.

Aby otworzyć kreatora udostępniania bazy danych, naciśnij klawisz ENTER.

ALT+B+O+U

Otwieranie kreatora udostępniania bazy danych.

ALT+B+O+Z

Otwieranie kreatora zarządzania bazą danych.

ALT+B+O+T

Otwieranie kreatora tworzenia lub wybierania bazy danych dodatku Business Contact Manager.

ALT+B+O+I

Otwieranie kreatora importowania i eksportowania danych biznesowych.

ALT+B+F

Wybieranie opcji trybu offline. Aby wybrać jedną z tych opcji, naciśnij klawisze TAB+STRZAŁKA W DÓŁ+ENTER.

Uwaga : Opcje trybu offline są dostępne tylko podczas pracy z udostępniona baza danych.

ALT+B+F+W

Używanie kopii baza danych dodatku Business Contact Manager w trybie offline na komputerze przenośnym.

ALT+O+F+O

Włączanie lub wyłączanie baza danych w trybie offline.

ALT+B+S+S

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia trybu offline.

ALT+B+S+D

Zaprzestawanie używania kopii bazy danych trybu offline.

ALT+B+D

Dostosowywanie formularzy za pomocą pól zdefiniowanych przez użytkownika lub edytowania listy wartości pola. Aby otworzyć jedną z opcji Pola Manage User-Defined, naciśnij klawisz ENTER + Strzałka w DÓŁ STRZAŁKĘ + ENTER.

ALT+B+K+D+E

Otwieranie okna dialogowego Klient — Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika.

ALT+B+B+D+E

Otwieranie okna dialogowego Kontakt biznesowy — Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika.

ALT+B+S+D+E

Otwieranie okna dialogowego Szansa sprzedaży — Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika.

ALT+B+P+D+E

Otwieranie okna dialogowego Projekt biznesowy — Zarządzanie polami zdefiniowanymi przez użytkownika.

ALT+B+K+L

Otwieranie okna dialogowego Edytowanie list w celu edycji listy wartości pól.

ALT+B+L

Otwieranie okna dialogowego Lista produktów i usług w celu modyfikacji produkty i usługi.

Tworzenie nowego konta, kontaktu biznesowego, szansy sprzedaży, projektu biznesowego, zadania projektu lub kampanii marketingowej.

ALT+B+K, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Klienci i utworzenie nowego rekordu Klient.

ALT+B+B, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Kontakty biznesowe i utworzenie nowego rekordu Kontakt biznesowy.

ALT+B+S, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Szanse sprzedaży i utworzenie nowego rekordu Szansa sprzedaży.

ALT+B+P, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Projekty biznesowe i utworzenie nowego rekordu Projekt biznesowy.

ALT+B+Z, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Zadania projektu i utworzenie nowego rekordu Zadanie projektu.

ALT+B+W, następnie ALT+N+ENTER

Otwieranie folderu Kampanie marketingowe i utworzenie nowego rekordu Kampania marketingowa.

Za pomocą menu Pomoc

ALT+C

Otwieranie menu Pomoc.

ALT+C+B

Sprawdzanie aktualizacji zabezpieczeń przy użyciu programu Microsoft Baseline Security Analyzer.

ALT+C+C lub F1

Otwieranie Pomocy programu Microsoft Office Outlook.

ALT+C+B+ENTER

Otwieranie Pomocy dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

ALT+C+I

Wyświetlanie informacji o dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

ALT+C+U

Wyświetlanie informacji o sposobach korzystania z dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook na urządzeniach przenośnych.

ALT+C+I

Wyświetlenie informacji o dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Poruszanie się po Wstążce, który jest częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent

ALT+KLAWISZE STRZAŁEK

Użyj klawiszy strzałek do przechodzenia między elementami na Wstążce, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać element. Na przykład w wiadomości e-mail, aby połączyć je z jednego lub wielu rekordów w Business Contact Manager dla programu Outlook, naciśnij klawisze ALT + Strzałka w DÓŁ STRZAŁKĘ + STRZAŁKA w PRAWO, aby wybrać łącze do rekordu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×