Skróty klawiaturowe w aplikacji Visio Online

Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie Pomocy dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

Podczas poruszania się po stronie w aplikacji Visio Online obowiązuje standardowy cykl nawigacji. Ogólny kierunek nawigacji jest następujący: od lewej do prawej (z wyjątkiem języków pisanych od prawej do lewej) i od góry do dołu. Kolejność nawigacji jest również zgodna z porządkiem osi Z kształtów (nazywanych również warstwami): od najmniejszego do największego.

Często używane skróty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Drukowanie

Ctrl+P

Wycinanie

Ctrl+X

Kopiowanie

Ctrl+C

Wklejanie

Ctrl+V

Cofanie

Ctrl+Z

Wykonywanie ponownie

Ctrl+Y

Nawigacja po stronie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obiektu

Tab

Przejście do poprzedniego obiektu

Shift+Tab

Kadrowanie diagramu

Klawisze strzałek

Powiększanie

Ctrl++

Pomniejszanie

Ctrl+-

Przechodzenie do następnej sekcji na stronie

Ctrl+F6

Przechodzenie do poprzedniej sekcji na stronie

Ctrl+Shift+F6

Otwieranie menu kontekstowego karty strony, gdy fokus klawiatury jest na karcie strony

Shift+F10

Poruszanie się po pasku stanu

Tab lub Shift+Tab

Aktywowanie przycisku lub polecenia na pasku stanu

Enter

Nawigacja po Wstążce

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej karty Wstążki

Tab, Shift+Tab

Przenoszenie fokusu do poleceń na Wstążce

Enter

Aktywowanie zaznaczonego polecenia

Spacja lub Enter

Otwieranie menu zaznaczonego polecenia

Spacja, Enter lub klawisze Alt+Strzałka w dół

Praca z kształtami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeniesienie kształtu

Klawisze strzałek

Przeniesienie kształtu o 1 piksel

Shift+klawisze strzałek

Zaznaczenie wszystkich kształtów na stronie

Ctrl+A

Edytowanie tekstu w kształcie

Enter lub Spacja

Zakończenie edytowania tekstu w kształcie

Esc

Obrócenie kształtu o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara

Ctrl+R

Obrócenie kształtu o 90 stopni w kierunku przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Ctrl+L

Grupowanie zaznaczonych obiektów

Ctrl+G

Rozgrupowywanie grupy

Ctrl+Shift+U

Usuwanie zaznaczonego kształtu

Del

Duplikowanie kształtu

Ctrl+D

Wstawianie kształtu na kanwie, gdy fokus klawiatury jest na kształcie w galerii kształtów

Enter

Pokazywanie sugestii autołączeń za pomocą funkcji Szybkie kształty

Ctrl+klawisze strzałek

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

Ctrl+B

Zastosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

Ctrl+I

Stosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu

Ctrl+U

Przenoszenie punktu wstawiania w tekście

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

O jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Ctrl+strzałka w dół

Początek wiersza

Home

Koniec wiersza

End

Początek strony

Ctrl+Home

Koniec strony

Ctrl+End

Zaznaczanie zawartości lub rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

Shift+strzałka w prawo

Jeden znak w lewo

Shift+strzałka w lewo

Jeden wyraz w prawo

Shift+Ctrl+strzałka w prawo

Jeden wyraz w lewo

Shift+Ctrl+strzałka w lewo

Jeden wiersz w górę

Shift+strzałka w górę

Jeden wiersz w dół

Shift+strzałka w dół

Jeden akapit w górę

Shift+Ctrl+strzałka w górę

Jeden akapit w dół

Shift+Ctrl+strzałka w dół

Do początku wiersza

Shift+Home

Do końca wiersza

Shift+End

Początek strony

Shift+Ctrl+Home

Koniec strony

Shift+Ctrl+End

Tematy pokrewne

Visio Online — Pomoc
Tworzenie diagramu aplikacji Visio Online z ułatwieniami dostępu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×