Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Web App

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skróty klawiaturowe opisane w tej sekcji Pomocy odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być dokładnie takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL + P.

Aby wyszukać w tym temacie, naciśnij klawisze CTRL + F, wpisz wyszukiwany tekst w polu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft PowerPoint Online

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Online są bardzo podobne do skrótów klawiaturowych w programie Microsoft PowerPoint. Skróty wymienione w tym artykule są najbardziej typowych zadań w PowerPoint Online. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych w Microsoft PowerPoint 2010 zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji.

Widok do czytania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejdź do widoku, który jest dostępny dla oprogramowania czytników ekranu

Karta do karty plik na Wstążce, ENTER, Strzałka w dół do Widoku konspektu, ENTER

Następny slajd

N

Poprzedni slajd

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu

G, wpisanie numeru, TAB, ENTER

Pokaz slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Następny slajd

N

Poprzedni slajd

P

Przechodzenie do konkretnego slajdu

G, wpisanie numeru, TAB, ENTER

Kończenie pokazu slajdów

Esc

Widok do edycji

Nawigowanie w obrębie wstążki i okienek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między okienkiem miniatur, wstążką, okienkiem slajdu i notatkami

CTRL+F6

Uaktywnianie innej karty wstążki

WPROWADŹ

Przechodzenie między poleceniami wstążki

TAB

Wykonywanie obecnie wybranego polecenia wstążki

ENTER

Edytowanie slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowego slajdu po obecnie zaznaczonej miniaturze

CTRL+M

Przechodzenie między symbolami zastępczymi na slajdzie

TAB

Zaznaczanie bieżącego symbolu zastępczego

ENTER

Kończenie edycji tekstu w obrębie symbolu zastępczego

F2

Wycinanie wycinkiem

CTRL+X

Kopiowanie slajdu

CTRL+C

Wklejanie slajdu

CTRL+V

Cofanie

CTRL+Z

Wykonywanie ponownie

CTRL+Y

Przenoszenie punktu wstawiania w obrębie symboli zastępczych i notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Jeden wyraz w prawo

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Jeden wyraz w lewo

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

O jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

O jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Jeden akapit w dół

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek wiersza

HOME

Koniec wiersza

END

Początek symbolu zastępczego lub notatek

CTRL+HOME

Koniec symbolu zastępczego lub notatek

CTRL+END

Zaznaczanie zawartości: rozszerzanie zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Jeden wyraz w prawo

SHIFT + CTRL + STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA

Jeden wyraz w lewo

SHIFT + CTRL + STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA

Jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Jeden akapit w górę

+ CTRL + STRZAŁKA W GÓRĘ

Jeden akapit w dół

SHIFT + CTRL + STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA

Do początku akapitu

SHIFT+HOME

Do końca akapitu

SHIFT+END

Do początku symbolu zastępczego lub notatek

SHIFT + CTRL + HOME

Do końca symbolu zastępczego lub notatek

SHIFT + CTRL + END

Cały symbol zastępczy lub obszar notatek

CTRL+A

Edytowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

CTRL+X

Kopiowanie

CTRL+C

Wklejanie

CTRL+V

Wstawianie hiperlinku

CTRL+K

Cofanie

CTRL+Z

Wykonywanie ponownie

CTRL+Y

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Pogrubienie

CTRL+B

Kursywa

CTRL+I

Podkreślenie

CTRL+U

Wyrównywanie do lewej

CTRL+L

Wyrównywanie do prawej

CTRL+R

Wyrównywanie do środka

CTRL+E

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×