Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

W programie Outlook w sieci Web i Outlook.com możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych z usługi Outlook.com, poczty Yahoo Mail, Gmail lub programu Outlook. W tym artykule opisano skróty klawiaturowe, które są dostępne w przypadku wybrania programu Outlook i odwołują się do amerykańskiego układu klawiatury. Układ klawiszy na innych klawiaturach może nie odpowiadać dokładnie klawiszom na klawiaturze amerykańskiej.

Aby zmienić używaną wersję skrótów klawiaturowych:

  • W usłudze Outlook.com i nowej aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Ogólne > Ułatwienia dostępu.

  • W klasycznej aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Ustawienia Ustawienia > Poczta > Ogólne > Skróty klawiaturowe.

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych, które są dostępne w wybranej wersji, naciśnij klawisze Shift+? na klawiaturze.

Często używane skróty klawiaturowe

Poniższe skróty klawiaturowe są najczęściej używane przez osoby wybierające wersję skrótów programu Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie nowej wiadomości lub zdarzenia kalendarza

N

Otwieranie wybranej wiadomości w nowym oknie

Shift+Enter

Przenoszenie wiadomości do folderu Archiwum

E

Usunięcie wiadomości lub elementu

Delete

Przesyłanie wiadomości dalej

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przejście do kalendarza

Ctrl+Shift+2

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Ctrl+R lub R

Wysyłanie wiadomości e-mail

Ctrl+Enter

Wyszukiwanie

Alt+Q

Uwaga: Aby wpisać znak „@” na komputerze Mac, użyj klawiszy Alt+64.

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com są takie same jak skróty w innych produktach firmy Microsoft.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

Backspace

Usunięcie zaznaczonego tekstu lub znaków znajdujących się na lewo od kursora.

Ctrl+Backspace

Usunięcie wyrazu znajdującego się na lewo od kursora, ale bez spacji przed tym wyrazem

Ctrl+K

Wyświetlanie okna dialogowego służącego do wstawienia hiperlinku.

Ctrl+V

Wklejenie zawartości ze Schowka w bieżącej lokalizacji.

Ctrl+Y

Powtórzenie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Wstawianie

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com są takie same jak skróty w innych produktach firmy Microsoft.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+B

Zastosowanie pogrubienia.

Ctrl+I

Zastosowanie kursywy.

Ctrl+U

Zastosowanie podkreślenia.

Skróty klawiaturowe w poczcie

Okienko nawigacji

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe dotyczące okienka nawigacji.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Strzałka w lewo

Zwinięcie zaznaczonej sekcji.

Strzałka w prawo

Rozwinięcie zaznaczonej sekcji.

Wiadomość i lista odczytu

Oto skróty klawiaturowe, których można używać do wykonywania tych samych akcji zarówno na liście wiadomości, jak i na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Delete

Usunięcie zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Q lub Q

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako przeczytanej.

Ctrl+U lub U

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako nieprzeczytanej.

Shift+Delete

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Insert

Oflagowanie wiadomości lub oznaczenie oflagowanej wiadomości jako ukończonej.

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Lista wiadomości

W skrótach klawiaturowych często używa się tych samych klawiszy lub ich kombinacji. Sposób wykonania akcji może się jednak różnić w zależności od obszaru, w którym stosowany jest skrót. Skróty klawiaturowe przedstawione poniżej używane są na liście wiadomości.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i następnej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i poprzednich wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Zaznaczenie pierwszej wiadomości w folderze.

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Lista odczytu

Nawet jeśli skrót klawiaturowy zawiera znane klawisze i ich kombinacje, jego działanie może być unikatowe w danym obszarze. Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe używane na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Zamknięcie nowej wiadomości.

N

Utworzenie nowej wiadomości.

Ctrl+Shift+F lub Shift+F

Przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

End lub Ctrl+End

Przejście na koniec konwersacji lub wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Przejście na początek konwersacji lub wiadomości.

PAGE DOWN

Przejście w dół o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Przejście w górę o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Ctrl+R lub R

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

Ctrl+Shift+R lub Shift+R

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom zaznaczonej wiadomości.

Ctrl+Enter

Wysłanie wiadomości.

Skróty klawiaturowe w kalendarzu

Przedstawione poniżej skróty są dostępne podczas pracy w widoku kalendarza.

Skrót klawiaturowy

Akcja

N

Utworzenie nowego elementu kalendarza.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

Ctrl+Shift+2

Przejście do kalendarza.

Shift+strzałka w prawo

Pozwala przejść do następnego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w prawo spowoduje przejście do następnego miesiąca.

Shift+strzałka w lewo

Pozwala przejść do poprzedniego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w lewo spowoduje przejście do poprzedniego miesiąca.

Shift+Alt+Y

Przejście do dzisiejszej daty

Ctrl+F6

Przejście do innego obszaru w kalendarzu

Tab

Przejście do następnego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Enter

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Shift+Alt+1

Przełączenie do widoku dnia.

Shift+Alt+3

Przełączenie do widoku całego tygodnia.

Shift+Alt+4

Przełączanie do widoku miesiąca.

Shift+Alt+2

Przełączenie do widoku tygodnia roboczego.

Formularze kalendarza

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+S

Zapisanie terminu

Ctrl+Enter lub Alt+S

Wysłanie spotkania

Akcenty i znaki specjalne

Aby dodać akcenty lub znaki specjalne, musisz skorzystać z klawiatury numerycznej na klawiaturze z włączoną funkcją Num Lock.

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt.

  2. Wpisz kod liczbowy na klawiaturze numerycznej i puść klawisz Alt.

Uwaga: Aby wpisać znaki specjalne na komputerze Mac, wybierz pozycję Command + Control + Spacja.

Samogłoski z akcentami

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Interpunkcja i spółgłoski

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Znaki specjalne

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×