Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule mają zastosowanie w przypadku amerykańskiego układu klawiatury i mogą się różnić od skrótów klawiaturowych działających w przypadku innych układów klawiatury.

Często używane skróty klawiaturowe

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Dodawanie załącznika

Alt, następnie H, a następnie kolejno po sobie A i F

Pogrubienie

Ctrl+B

Zamknięcie wiadomości

Esc

Kopiowanie

Ctrl+C

Tworzenie nowej wiadomości e-mail

Ctrl+N

Tworzenie nowego elementu

Ctrl+N

Usunięcie wiadomości lub elementu

Delete

Przesyłanie wiadomości dalej

Ctrl+F

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej w formie załącznika

Ctrl+Alt+F

Przejście do kalendarza

Ctrl+2

Wstawianie pliku

 • Alt+N, a następnie kolejno po sobie A i F w celu dołączenia pliku do nowej wiadomości

 • Alt+N, a następnie kolejno po sobie A i M w celu wstawienia elementu programu Outlook do nowej wiadomości

 • Alt+N, a następnie kolejno po sobie A i A w celu wstawienia wizytówki do nowej wiadomości

 • Alt+N, a następnie kolejno po sobie A i A w celu wstawienia kalendarza do nowej wiadomości

Przejście do folderu

Ctrl+Shift+B

Otwieranie

Enter

Czytanie wiadomości e-mail

Enter

Odpowiadanie wszystkim na wiadomość e-mail

Ctrl+Shift+R

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Ctrl+R

Wyszukiwanie

Ctrl+E

Wysyłanie wiadomości e-mail

Alt+S

Wysyłanie/odbieranie

F9

Przechodzenie do folderów Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania

Dostęp do różnych funkcji programu Outlook można uzyskać przy użyciu standardowych poleceń i przycisków w obszarze pasków nawigacyjnych bądź za pomocą licznych skrótów klawiaturowych. Dla wygody podzieliliśmy skróty na różne grupy tematyczne.

Różne skróty klawiaturowe

Aby przejść do jednego z elementów u góry okna aplikacji Outlook Web App, możesz użyć kombinacji klawiszy.

 • Użyj klawiszy strzałek w prawo i w lewo, aby nawigować między folderami Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania.

 • Użyj klawisza Tab, aby przejść do obszaru swoich informacji, opcji, wyszukiwania lub Pomocy.

 • Użyj klawisza Enter, aby przejść do obszaru, który został wyróżniony poprzez zaznaczenie go.

Naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć dowolny otwarty formularz lub okno dialogowe. Pamiętaj jednak, że po użyciu tego klawisza wszelkie informacje dodane w tym formularzu lub oknie dialogowym mogą zostać utracone.

Skróty klawiaturowe do ogólnej nawigacji

Niezależnie od tego, czy pracujesz w folderze poczty, czy z listą wiadomości e-mail, możesz szybciej poruszać się po danej zawartości przy użyciu typowych skrótów klawiaturowych.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Strzałka w dół

Przejście w dół na liście lub przewinięcie w dół w oknie.

Ctrl+Shift+B

Przejście do folderu.

Tab

Przejście do następnego obszaru lub elementu.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego obszaru lub elementu.

Strzałka w górę

Przejście w górę na liście lub przewinięcie w górę w oknie.

Skróty klawiaturowe do wykonywania ogólnych akcji

Teraz, po opanowaniu skrótów służących do podstawowej nawigacji, zapoznaj się ze skrótami klawiaturowymi umożliwiającymi wykonywanie podstawowych akcji.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Zamykanie elementu.

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowego elementu, którego typ odpowiada bieżącemu folderowi.

Więcej opcji

 • Ctrl+Shift+K, aby utworzyć nowe zadanie.

 • Ctrl+Shift+M, aby utworzyć nową wiadomość e-mail.

 • Ctrl+Shift+A, aby utworzyć nowy termin.

 • Ctrl+Shift+Q, aby utworzyć nowe spotkanie.

 • Ctrl+Shift+C, aby utworzyć nowy kontakt.

E

Utworzenie folderu Archiwum (jeśli jeszcze nie istnieje). Następnie można przenosić wiadomości e-mail do folderu Archiwum przez naciśnięcie klawisza E przy zaznaczonych wiadomościach.

Alt+Q lub Ctrl+E lub Ctrl+Alt+A lub F3

Przejście do pola wyszukiwania.

Ctrl+F6

Przechodzenie z jednej sekcji do następnej. To nawigacja najwyższego poziomu.

Uwagi: 

 • Po dotarciu do odpowiedniej sekcji użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedniego elementu, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu wykonania akcji dotyczącej tego elementu.

 • W widoku poczty klawisze Ctrl+F6 służą do przechodzenia między górnym paskiem nawigacyjnym, statusem osobistym, nowymi elementami, folderami i okienkiem odczytu.

KLAWISZ MENU KONTEKSTOWEGO

Kliknij jego odpowiednik prawym przyciskiem myszy, aby wybrać opcję. Na klawiaturach zgodnych z systemem Windows ten klawisz znajduje się po prawej stronie spacji.

Enter

Zaznaczanie wiadomości, elementu kalendarza, kontaktu lub zadania, a następnie otwarcie wyróżnionej opcji w nowym oknie.

F9

Wysyłanie/odbieranie wiadomości.

Więcej opcji

 • Ctrl+Alt+S w celu zdefiniowania grup Wyślij/Odbierz.

 • Ctrl+M, aby uruchomić wysyłanie/odbieranie.

 • Shift+F9, aby uruchomić wysyłanie/odbieranie dla bieżącego folderu, w tym pobieranie pełnych elementów (nagłówek, element i dowolne załączniki).

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące edytowania tekstu w programie Outlook są takie same jak skróty w innych produktach firmy Microsoft.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+C

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka.

Ctrl+X

Wycięcie zaznaczenia do Schowka.

Backspace

Usunięcie zaznaczenia lub znaków znajdujących się na lewo od kursora.

Ctrl+Backspace

Usunięcie wyrazu znajdującego się na lewo od kursora, ale bez spacji przed tym wyrazem

Ctrl+L

Wyświetlenie okna dialogowego z tekstem hiperlinku.

Ctrl+V

Wklejenie zawartości Schowka w bieżącej lokalizacji.

Ctrl+Y

Powtórzenie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Cofnięcie ostatniej akcji.

Wstawianie

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu

Być może znasz już skróty klawiaturowe dotyczące formatowania tekstu, których można używać w programie Outlook. W wielu swoich produktach firma Microsoft ma ustandaryzowane skróty klawiaturowe służące do formatowania tekstu.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+B

Zastosowanie pogrubienia.

Ctrl+I

Zastosowanie kursywy.

Ctrl+U

Zastosowanie podkreślenia.

Poczta

Skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe dotyczące listy folderów.

Skrót klawiaturowy

Akcja

STRZAŁKA W LEWO

Zwinięcie zaznaczonego folderu.

STRZAŁKA W PRAWO

Rozwinięcie zaznaczonego folderu.

F2

Zmiana nazwy zaznaczonego folderu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości i listy do przeczytania

Oto skróty klawiaturowe, których można używać do wykonywania tych samych akcji zarówno na liście wiadomości, jak i na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Wstawianie

Zastosowanie flagi domyślnej do zaznaczonej konwersacji lub wiadomości bez otwierania menu flagi.

Uwaga: Jeśli konwersacja lub wiadomość jest już oflagowana, naciśnięcie klawisza Insert powoduje oznaczenie tej konwersacji lub wiadomości jako ukończonej. Działa to także w przypadku, gdy jest zaznaczonych kilka konwersacji lub wiadomości.

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Delete lub Ctrl+D

Usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Ctrl+Q lub Q

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako przeczytanej.

Ctrl+U lub U

Oznaczenie zaznaczonej konwersacji lub wiadomości jako nieprzeczytanej.

Shift+Delete lub Shift+D

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości lub elementu.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy wiadomości

W skrótach klawiaturowych często używa się tych samych klawiszy lub ich kombinacji. Sposób wykonania akcji może się jednak różnić w zależności od obszaru, w którym stosowany jest skrót. Skróty klawiaturowe przedstawione poniżej używane są na liście wiadomości.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Anulowanie wyszukiwania.

Uwaga: Jeśli jest otwarte menu kontekstowe, naciśnięcie klawisza Esc spowoduje zamknięcie tego menu kontekstowego bez anulowania wyszukiwania.

Shift+strzałka w dół

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i następnej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Shift+strzałka w górę

Zaznaczenie bieżącej wiadomości i poprzedniej wiadomości na liście. Służy do zaznaczania wielu sąsiadujących wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Zaznaczenie pierwszej wiadomości w folderze.

PAGE DOWN

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na następnej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Zaznaczenie pierwszej wiadomości na poprzedniej stronie w przypadku list wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

End lub Ctrl+End

Zaznaczenie ostatniej wiadomości w folderze.

Skróty klawiaturowe dotyczące listy do przeczytania

Nawet jeśli skrót klawiaturowy zawiera znane klawisze i ich kombinacje, jego działanie może być unikatowe w danym obszarze. Poniżej przedstawiono skróty klawiaturowe używane na liście do przeczytania.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Esc

Zamknięcie nowej wiadomości

Ctrl+N lub N

Utworzenie nowej wiadomości.

Ctrl+Shift+F

Przesłanie dalej zaznaczonej wiadomości.

End lub Ctrl+End

Przejście na koniec konwersacji lub wiadomości.

Home lub Ctrl+Home

Przejście na początek konwersacji lub wiadomości.

PAGE DOWN

Przejście w dół o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Przejście w górę o jedną stronę w przypadku konwersacji lub wiadomości o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Ctrl+R lub Ctrl+Shift+R lub R

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość.

Ctrl+Shift+C

Odpowiadanie na zaznaczoną wiadomość przy użyciu wiadomości błyskawicznej.

Ctrl+Shift+R

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom zaznaczonej wiadomości.

Alt+S

Wysyłanie wiadomości.

Kalendarz

Przedstawione poniżej skróty są dostępne podczas pracy w widoku kalendarza.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego elementu kalendarza.

Ctrl+Shift+A

Utworzenie nowego terminu.

Ctrl+Shift+Q

Utworzenie nowego zaproszenia na spotkanie.

Delete

Usuwanie zaznaczonego elementu.

Ctrl+2

Przejście do kalendarza.

Alt+N, a następnie kolejno po sobie A i A

Przejście do widoku miesiąca w kalendarzu.

Shift+strzałka w prawo

Przejście do następnego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w prawo spowoduje przejście do następnego miesiąca.

Shift+strzałka w lewo

Przejście do poprzedniego okresu. Jeśli na przykład pracujesz w widoku miesiąca, naciśnięcie klawiszy Ctrl+strzałka w lewo spowoduje przejście do poprzedniego miesiąca.

Shift+Alt+Y

Przejście do dzisiejszej daty

Ctrl+F6

Przejście do innego obszaru w kalendarzu

Tab

Przejście do następnego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Shift+Tab

Przejście do poprzedniego wydarzenia lub obszaru w bieżącym widoku.

Enter

Otwieranie zaznaczonego elementu.

Shift+Alt+1

Przełączenie do widoku dnia

Shift+Alt+3

Przełączenie do widoku całego tygodnia

Shift+Alt+4

Przełączenie do widoku miesiąca

Shift+Alt+2

Przełączenie do widoku tygodnia roboczego

Ctrl+P

Wydrukowanie bieżącego widoku kalendarza

Formularze kalendarza

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+S

Zapisanie terminu

Ctrl+Enter lub Alt+S

Wysłanie spotkania

Zadania

Podczas pracy z zadaniami możesz użyć podstawowych skrótów klawiaturowych.

Skrót klawiaturowy

Akcja

Ctrl+N

Utworzenie nowego zadania.

Delete

Usunięcie zaznaczonego elementu

PAGE DOWN

Zaznaczenie pierwszego elementu na następnej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

PAGE UP

Zaznaczenie pierwszego elementu na poprzedniej stronie w przypadku listy o długości równej co najmniej dwóm stronom.

Home

Zaznaczenie pierwszego elementu na liście.

End

Zaznaczenie ostatniego elementu na liście.

Strzałka w dół

Zaznaczenie następnego elementu na liście.

Strzałka w górę

Zaznaczenie poprzedniego elementu na liście.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w usłudze Outlook.com

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×