Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Project Web App

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skróty klawiaturowe naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy jednocześnie nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+) w Microsoft Project Web App pomocy. Skróty klawiaturowe, w których możesz nacisnąć jeden klawisz natychmiast po nim inny klawisz klawisze są oddzielone przecinkami (,).

Uwaga: Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

W tym artykule

Skróty w pomocy Online

Nawigowanie w aplikacji Project Web App

Za pomocą opcji sterowania siatki

Skróty w Pomocy online

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do wszystkich tematów Pomocy pakietu Office. W oknie Pomocy są wyświetlane tematy i inna zawartość Pomocy.

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

F1

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy i aktywnym programem.

ALT+TAB

Przechodzenie z powrotem na stronę główną programu nazwa programu.

ALT+HOME

Zaznaczanie następnego elementu w oknie Pomocy.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego elementu w oknie Pomocy.

SHIFT+TAB

Wykonywanie akcji dla wybranego elementu.

ENTER

Zaznaczanie następnego lub poprzedniego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy dla programu Nazwa programu w oknie Pomocy.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwijanie lub zwijanie wybranego elementu w sekcji Przeglądanie Pomocy dla programu Nazwa programu w oknie Pomocy.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewijanie niewielkich fragmentów obecnie wyświetlanego tematu Pomocy w górę lub w dół.

STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ

Przewijanie większych fragmentów obecnie wyświetlanego tematu Pomocy w górę lub w dół.

PAGE UP lub PAGE DOWN

Zmienianie ustawienia określającego, czy okno Pomocy jest połączone z aktywnym programem (umieszczone sąsiadująco), czy oddzielone od niego (umieszczone niesąsiadująco).

ALT+U

Wyświetlanie menu poleceń dostępnych w oknie Pomocy. Okno Pomocy musi być oknem aktywnym (należy kliknąć w oknie Pomocy).

SHIFT+F10

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież).

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli kursor nie znajduje się w bieżącym temacie Pomocy, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Zmienianie stanu połączenia.

F6, a następnie STRZAŁKA W DÓŁ

Wpisywanie tekstu w polu Wpisz wyrazy do wyszukania.

F6, a następnie STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie między obszarami w oknie Pomocy, na przykład przełączanie między paskiem narzędzi, polem Wpisz wyrazy do wyszukania i listą Wyszukaj.

F6

Zaznaczanie następnego lub poprzedniego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozwijanie lub zwijanie wybranego elementu w spisie treści w widoku drzewa.

STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Początek strony

Nawigowanie w aplikacji Project Web App

W poniższej tabeli wymieniono skróty klawiaturowe do nawigowania w Project Web App.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie zaznaczenia między łączami na górnym pasku łączy.

ALT+J

Przenoszenie zaznaczenia między składnikiem Web Part a składnikiem Web Part na stronach używających wielu składników Web Part.

ALT+B

Rozwijanie list rozwijanych.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Korzystanie z formantów siatki

Project Web App, kliencie sieci Web Microsoft Project Server 2010 używa kontrolki siatki AJAX i HTML, aby wyświetlić różne informacje.

Niektóre strony Project Web App za pomocą siatki opartej na tabeli HTML do wyświetlania i edytowania informacji. Na przykład strony zadania używa siatki opartej na tabeli HTML. Siatki HTML można użyć następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej komórki lub następnego wiersza.

STRZAŁKA W PRAWO lub TAB

Przechodzenie do poprzedniej komórki lub poprzedniego wiersza.

STRZAŁKA W LEWO lub SHIFT TAB

Przechodzenie w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ lub ENTER

Przechodzenie do adresu URL z zaznaczonej komórki.

ENTER

Usuwanie fokusu z zaznaczonej komórki.

ESC

Przechodzenie do ostatniej komórki lub ostatniego wiersza.

CTRL+END

Przechodzenie do pierwszej komórki lub pierwszego wiersza.

CTRL+HOME

Przełączanie wyróżnienia wiersza.

CTRL+SPACJA

Rozwijanie lub zwijanie grupowania.

CTRL+SPACJA

Rozwijanie grupy.

CTRL+PLUS

Zwijanie grupy.

CTRL+MINUS

Przełączanie pola wyboru.

SPACJA

Otwieranie komórki rozwijanej.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Project Web App używa też AJAX siatki kontrolek do wyświetlania i edytowania informacji. Na przykład strona Szczegóły projektu używa siatki AJAX. Siatki AJAX można używać następujących skrótów klawiaturowych:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnianie trybu edycji dla komórki.

F2

Przechodzenie o jedną stronę w górę.

PAGE UP

Przechodzenie o jedną stronę w dół.

PAGE DOWN

Zwiększanie wcięcia zaznaczonego zadania.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Zmniejszanie wcięcia zaznaczonego zadania.

ALT+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Anulowanie wpisu lub modyfikacji.

ESC

Kopiowanie zaznaczenia.

CTRL+C

Wycinanie zaznaczenia.

CTRL+X

Usuwanie zaznaczonych danych.

DELETE lub CTRL+V albo CTRL+Z

Usuwanie wiersza.

CTRL+DELETE

Przechodzenie do pierwszego pola w wierszu.

HOME

Przechodzenie do pierwszego wiersza.

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie do ostatniego pola w wierszu.

END

Przechodzenie do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

CTRL+END

Przechodzenie do ostatniego wiersza.

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w dół.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w górę.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w dół.

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzanie zaznaczenia o jeden wiersz w górę.

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w wierszu.

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w wierszu.

SHIFT+END

Rozszerzanie zaznaczenia do pierwszego pola w pierwszym wierszu.

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia do ostatniego pola w ostatnim wierszu.

CTRL+SHIFT+END

Przechodzenie o jeden wiersz w dół.

ENTER

Przechodzenie o jedną komórkę w prawo.

STRZAŁKA W PRAWO

Przechodzenie o jedną komórkę w lewo.

STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie o jedną komórkę w górę.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przechodzenie o jedną komórkę w dół.

STRZAŁKA W DÓŁ

Przełączanie pola wyboru.

SPACJA

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×