Skróty klawiaturowe ułatwiające pracę z kształtami, polami tekstowymi i obiektami WordArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach klawiatury mogą nie być takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących skrótów klawiaturowych ułatwiających pracę z grafikami SmartArt, zobacz Skróty klawiaturowe dla grafik SmartArt.

Aby wyświetlić dodatkowe skróty klawiaturowe dotyczące poszczególnych programów pakietu Office, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

Którego programu pakietu Office używasz?

Program PowerPoint

Project

Program Word

Program PowerPoint

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

ENTER

Zaznaczanie wszystkich obiektów (z zaznaczonym obiektem).

Ctrl+A

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie do przodu między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Tab po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie obiektu, który znajduje się pod innymi obiektami, i przechodzenie wstecz między kolejnymi nałożonymi na siebie obiektami.

Shift+Tab po zaznaczeniu najwyżej położonego obiektu

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania kształtów

Otwieranie lub zamykanie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Grupowanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+G po zaznaczeniu elementów, które mają być zgrupowane

Rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub obiektów WordArt.

Ctrl+Shift+G po zaznaczeniu elementów, które mają być rozgrupowane

Pokazywanie lub ukrywanie siatki.

Shift+F9

Pokazywanie lub ukrywanie prowadnic.

Alt+F9

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

Shift+Spacja

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Enter

Przenoszenie zaznaczonego elementu do przodu.

Ctrl+Shift+F

Przenoszenie zaznaczonego elementu do tyłu.

Ctrl+Shift+B

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Zmienianie nazwy elementu mającego fokus.

F2

Przełączanie fokusu klawiatury w obszarze okienka zaznaczenia między widokiem drzewa a przyciskami Pokaż wszystko i Ukryj wszystko.

Tab lub Shift+Tab

Zwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+1

Rozwijanie wszystkich grup.

Alt+Shift+9

Początek strony

Program Project

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie tekstu w obiekcie (z zaznaczonym obiektem).

Shift+strzałka w prawo

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas klikania kształtów

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Początek strony

Program Word

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie obiektu (z tekstem zaznaczonym wewnątrz obiektu).

ESC

Zaznaczanie obiektu (z zaznaczonym obiektem).

Tab lub Shift+Tab, dopóki odpowiedni obiekt nie zostanie zaznaczony

Zaznaczanie wielu kształtów.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl podczas klikania kształtów

Zaznaczanie wielu kształtów z tekstem.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas klikania kształtów

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Zaznaczanie elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

Spacja lub Enter

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus (w okienku zaznaczenia).

Shift+Enter

Edytowanie tekstu w polu tekstowym.

F2 lub Enter po zaznaczeniu pola tekstowego

Edytowanie tekstu w kształcie.

F2 lub Enter po zaznaczeniu kształtu

Wycinanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego obiektu.

Ctrl+C

Wklejanie wyciętego lub skopiowanego obiektu.

Ctrl+V

Kopiowanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+C

Wklejanie samego formatowania.

Ctrl+Shift+V

Wklejanie specjalne.

Ctrl+Alt+V

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji.

Ctrl+Y

Skróty klawiaturowe używane w okienku zaznaczenia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka zaznaczenia.

Alt+F10

Przenoszenie fokusu między poszczególnymi okienkami.

F6

Przenoszenie fokusu do pojedynczego elementu lub grupy.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przenoszenie fokusu z elementu w grupie do jego grupy nadrzędnej.

Strzałka w lewo

Przenoszenie fokusu z grupy do pierwszego elementu w tej grupie.

Strzałka w prawo

Rozwijanie grupy mającej fokus i wszystkich grup podrzędnych.

* (tylko na klawiaturze numerycznej)

Rozwijanie grupy mającej fokus.

+ (tylko na klawiaturze numerycznej)

Zwijanie grupy mającej fokus.

- (tylko na klawiaturze numerycznej)

Przenoszenie fokusu do elementu i zaznaczanie go.

Shift+strzałka w górę lub Shift+strzałka w dół

Zaznaczanie elementu mającego fokus.

Spacja lub Enter

Dodawanie innego obiektu do zaznaczenia.

Shift+Spacja

Anulowanie zaznaczenia elementu mającego fokus.

Shift+Enter

Wyświetlanie lub ukrywanie elementu mającego fokus.

Ctrl+Shift+S

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×