Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Outlook w systemie Windows na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w widoku Kalendarz programu Outlook w systemie Windows. Aby zapoznać się ze skrótami dostępnymi w widoku Poczta, zobacz Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

W tym temacie

Nawigacja globalna

Aby przechodzić między wstążką a kalendarzem, naciskaj klawisz F6.  

Aby przechodzić między okienkiem nawigacji a kalendarzem, naciskaj klawisze Ctrl+Tab.

Skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w obrębie wstążki

Za pomocą klawisza Tab lub klawiszy Shift+Tab przejdź do odpowiedniej karty, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść do kluczy poleceń na wstążce. W celu otwarcia odpowiedniej karty możesz również użyć skrótu klawiaturowego.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie karty Narzędzia główne

Alt+H

Otwarcie karty Plik

Alt+F

Otwarcie karty Wysyłanie/odbieranie

Alt+S

Otwarcie folderu

Alt+O

Otwarcie karty Widok

Alt+V

Otwarcie karty Wyszukiwanie

Ctrl+E

Otwarcie funkcji Powiedz mi

Alt+Q

Skróty klawiaturowe umożliwiające otwarcie widoków funkcji w programie Outlook

W poniższej tabeli podano listę skrótów klawiaturowych, które umożliwiają otwieranie różnych widoków funkcji w programie Outlook.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie widoku kalendarza z poziomu innego widoku w programie Outlook

Zostanie otwarty kalendarz z wybraną kartą Narzędzia główne.

Ctrl+2

Otwarcie widoku Poczta

Ctrl+1

Otwarcie widoku Kontakty

Ctrl+3

Otwarcie widoku Zadania

Ctrl+4

Otwarcie widoku Notatki

Ctrl+5

Przełączanie do widoku listy folderów w okienku nawigacji

Ctrl+6

Dodawanie menu skrótów do okienka nawigacji

Ctrl+7

Otwarcie widoku Dziennik

Ctrl+8

Powrót do poprzedniego widoku

Alt+B lub Alt+Strzałka w lewo

Przejście do następnego widoku

Alt+Strzałka w prawo

Przejście do następnego widoku

Alt+Strzałka w prawo

Skróty klawiaturowe w kalendarzu

Tutaj możesz dodać inne sposoby zrealizowania celu (sprawdzające się u 80% osób, ale nie w każdym skrajnym przypadku).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do pola edycji Przeszukaj: Kalendarz

Ctrl+E

Otwarcie pola edycji Przechodzenie do daty

Alt+H+L lub Ctrl+G

Tworzenie nowego terminu

Ctrl+N lub Ctrl+Shift+A

Tworzenie wezwania na spotkanie

Ctrl+Shift+Q lub Alt+H, M+R

Tworzenie nowego elementu

Alt+H+I

Przesyłanie dalej otwartego terminu lub spotkania

Ctrl+F

Konfigurowanie cyklu terminu lub zadania

Ctrl+G

Otwarcie terminu po wyświetleniu przypomnienia

Alt+O

Otwarcie okna przypomnienia

ALT+V+M

Odłożenie po wyświetleniu przypomnienia

ALT+S

Odrzucenie po wyświetleniu przypomnienia

Alt+D

Przypisanie dźwięku do przypomnienia

ALT+F, T, A, a następnie Alt+P. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Przeglądaj i naciśnij klawisz Enter. W oknie dialogowym Plik dźwiękowy przypomnienia wpisz lub wybierz nazwę odpowiedniego pliku dźwiękowego.

Przechodzenie do następnego dnia

Ctrl+strzałka w prawo

Przechodzenie do następnego tygodnia

Alt+Strzałka w dół

Przechodzenie do następnego miesiąca

Alt+Page Down

Przechodzenie do poprzedniego dnia

Ctrl+Strzałka w lewo

Przechodzenie do poprzedniego tygodnia

Alt+Strzałka w górę

Przechodzenie do poprzedniego miesiąca

Alt+Page Up

Przechodzenie do początku tygodnia

Alt+Home

Przechodzenie do końca tygodnia

Alt+End

Przechodzenie do poprzedniego terminu

Alt+End Ctrl+przecinek lub Ctrl+Shift+przecinek

Przechodzenie do następnego terminu

Ctrl+kropka lub Ctrl+Shift+kropka

Pokazanie dzisiejszego dnia w kalendarzu

Alt+H, O+D

Pokazanie następnych siedmiu dni

Alt+H+X

Pokazanie widoku dziennego

Alt+H+R lub Ctrl+Alt+1

Pokazanie tygodnia roboczego

Alt+H+K lub Ctrl+Alt+2

Pokazanie całego tygodnia

Alt+H+W lub Ctrl+Alt+3 lub Alt+znak minus

Pokazanie miesiąca

Alt+H+T lub Ctrl+Alt+4 lub Alt+znak równości S

Pokazanie zaznaczonego harmonogramu w układzie poziomym (funkcja przydaje się podczas porównywania kalendarzy w celu zaplanowaniu spotkania)

Alt+H, S+V lub Ctrl+Alt+5

Pokazanie 10 dni w kalendarzu

Alt+0

Pokazanie jednego dnia w kalendarzu

Alt+1

Pokazanie dwóch dni w kalendarzu

Alt+2

Pokazanie trzech dni w kalendarzu

Alt+3

Pokazanie czterech dni w kalendarzu

Alt+4

Pokazanie pięciu dni w kalendarzu

Alt+5

Pokazanie sześciu dni w kalendarzu

Alt+6

Pokazanie siedmiu dni w kalendarzu

Alt+7

Pokazanie ośmiu dni w kalendarzu

Alt+8

Pokazanie dziewięciu dni w kalendarzu

Alt+9

Dodawanie kalendarzy udostępnionych przez inne osoby lub tworzenie nowego kalendarza

Alt+H, O+C

Tworzenie nowej grupy kalendarzy lub dodawanie kalendarza działu

Alt+H, C+G

Wysyłanie wybranego kalendarza do innej osoby w wiadomości e-mail

Alt+H+E

Udostępnianie kalendarza innym osobom

Alt+H, S+C

Publikowanie kalendarza w trybie online

Alt+H, P+O

Wyświetlanie i edytowanie uprawnień udostępniania folderu

Alt+H, F+P

Wyszukiwanie osób

Alt+H, F+C

Otwarcie książki adresowej

Alt+H, A+B

Otwarcie okna dialogowego Opcje programu Outlook dla kalendarzy

Alt+H, C+O

Jeśli informacje dotyczące aktualnie wybranego elementu zostały skrócone lub nie zostały odczytane w całości, zastosuj to polecenie, aby aktywować informacje technologii Microsoft Active Accessibility (MSAA). Program MSAA umożliwia przekazanie szczegółowych danych do czytnika JAWS, dzięki czemu informacje mogą być odczytywane w całości.

Alt+Ctrl+Shift+M

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×