Skróty klawiaturowe programu Office Communicator 2007 R2

Poniższe listy zawierają skróty klawiaturowe będące kombinacjami z klawiszem CTRL oraz niektóre inne typowe skróty klawiaturowe, a także opisy ich funkcji. Może wydrukować ten temat, aby zachować go jako dokument referencyjny przydatny w pracy. Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisze CTRL+P.

W tym artykule

Lista kontaktów

Uruchomienie połączenia lub sesji wiadomości błyskawicznych w okienku Wyniki wyszukiwania.

Otwieranie i zamykanie okna programu Communicator

Nawiązywanie, odbieranie i obsługa połączeń

Alerty zaproszeń

Okno konwersacji

Sekcja wiadomości błyskawicznych (tekst sformatowany)

Opcje sterowania połączeniami wideo

Lista kontaktów

Poniższe klawisze skrótów są dostępne w obszarze listy kontaktów programu Office Communicator 2007 R2.

Aby wykonać

Naciśnij

Nawiązanie połączenia z wybranym kontaktem z użyciem ostatniego wybranego numeru.

CTRL + ENTER

Otwarcie okna konwersacji w celu uruchomienia sesji wiadomości błyskawicznych z wybranym kontaktem.

ENTER

Usunięcie wybranego kontaktu.

DELETE

Otwarcie menu systemowego.

ALT + spacja

Przeniesienie grupy kontaktów w górę.

ALT + strzałka w górę

Przeniesienie grupy kontaktów w dół.

ALT + strzałka w dół

Otwarcie wizytówki wybranego kontaktu.

ALT + ENTER

Zamknięcie wizytówki.

ESC

Połączenie z domyślnym numerem wybranego kontaktu.

CTRL + SHIFT + ENTER

Skopiowanie zaznaczonego elementu.

CTRL + C

Wklejenie zaznaczonego elementu.

CTRL + V

Otwarcie Pomocy online.

F1

Nawigowanie w programie Communicator.

TAB

Odwrócenie kierunku nawigowania.

SHIFT + TAB

Dodanie podziału wiersza w obszarze Wpisz notatkę.

SHIFT + ENTER

Zaznaczenie wielu znajdujących się obok siebie kontaktów.

SHIFT + strzałka w górę

Zaznaczenie wielu znajdujących się obok siebie kontaktów.

SHIFT + strzałka w dół

Zwinięcie grupy.

Strzałka w lewo

Rozwinięcie grupy.

Strzałka w prawo

Usunięcie z listy kontaktów.

SHIFT + DELETE

Nawigowanie po kartach u dołu okna programu Office Communicator.

CTRL + TAB

Odwrócenie kierunku nawigowania po kartach u dołu okna programu Office Communicator.

CTRL + SHIFT + TAB

Początek strony

Uruchomienie połączenia lub sesji wiadomości błyskawicznych w okienku Wyniki wyszukiwania.

Poniższe klawisze skrótów są dostępne w okienku Wyniki wyszukiwania.

Aby wykonać

Naciśnij

Otwarcie okna konwersacji w celu uruchomienia sesji wiadomości błyskawicznych z kontaktem zaznaczonym w okienku Wyniki wyszukiwania.

ENTER

Nawiązanie połączenia z kontaktem zaznaczonym w okienku Wyniki wyszukiwania.

CTRL + ENTER

Początek strony

Otwieranie i zamykanie okna programu Communicator

Aby wykonać

Naciśnij

Otwarcie programu Communicator.

Klawisz logo Windows + Q

Zminimalizowanie okna programu Communicator.

ALT + F4

Początek strony

Nawiązywanie, odbieranie i obsługa połączeń

Aby wykonać

Naciśnij

Nawiązanie połączenia z kontaktem zaznaczonym na liście kontaktów z użyciem ostatniego wybranego numeru.

CTRL + ENTER

Zaakceptowanie zaproszenia do połączenia audio, wideo lub konferencyjnego z poziomu alertu z zaproszeniem.

ALT + C

Odrzucenie zaproszenia do połączenia audio, wideo lub konferencyjnego z poziomu alertu z zaproszeniem.

ALT + D

Włączenie/wyłączenie alertu o wysokiej ważności. Ten skrót jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + I

Przełączenie połączenia. Ten skrót jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + T

Zawieszenie/wznowienie połączenia. Ten skrót jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + H

Zaproszenie kogoś do połączenia. Ten skrót jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

ALT + I

Zakończenie połączenia. Ten skrót jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

ALT + Q

Początek strony

Alerty zaproszeń

Aby wykonać

Naciśnij

Przejście do alertu zaproszenia wyświetlanego na ekranie komputera.

Klawisz logo Windows + T

Zaakceptowanie alertu zaproszenia wyświetlanego na ekranie komputera. Zaproszenie może dotyczyć sesji wiadomości błyskawicznych, połączenia audio lub wideo, lub konferencji.

Klawisz logo Windows + A

Początek strony

Okno konwersacji

Poniższe klawisze skrótów są dostępne w oknie konwersacji programu Communicator.

Aby wykonać

Naciśnij

Zmiana tematu konwersacji w oknie konwersacji.

CTRL + J

Zaproszenie kogoś do dołączenia do konwersacji.

ALT + I

Ponowne dołączenie do konferencji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

ALT + R

Wywoływanie uczestników w oknie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

CTRL + SHIFT + ENTER

Dodanie wideo do konwersacji.

CTRL + D

Wysłanie pliku.

CTRL + F

Wyświetlenie/ukrycie obszaru wiadomości błyskawicznych.

CTRL + W

Wyświetlenie/ukrycie listy uczestników w oknie konwersacji.

CTRL + R

Zablokowanie/odblokowanie konwersacji.

CTRL + K

Uruchomienie programu Office OneNote (wymaga zainstalowania programu Office OneNote).

CTRL + N

Zapisanie zawartości sesji wiadomości błyskawicznych.

CTRL + S

Wycięcie zaznaczonego tekstu.

CTRL + X

Skopiowanie zaznaczonego tekstu.

CTRL + C

Wklejenie ze schowka.

CTRL + V

Zaznaczenie całego tekstu.

CTRL + A

Dodanie podziału wiersza dla nowego akapitu w obszarze wiadomości błyskawicznych.

SHIFT + ENTER

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej.

ENTER

Usunięcie tekstu.

DELETE

Cofnięcie akcji.

CTRL + Z

Ponowienie akcji.

CTRL + Y

Przełączenie połączenia.

CTRL + SHIFT + T

Zawieszenie/wznowienie połączenia.

CTRL + SHIFT + H

Zamknięcie okna konwersacji.

ESC lub ALT + F4

Otwarcie konsoli wybierania numerów.

CTRL + SHIFT + D

Włączenie lub wyłączenie trybu głośnomówiącego.

CTRL + SHIFT + R

Oznaczenie jako element o wysokiej ważności.

CTRL + SHIFT + I

Otwarcie wizytówki wybranego kontaktu.

ALT + ENTER

Skopiowanie do Schowka adresu rejestrowania wybranego kontaktu.

CTRL + C

Otwarcie Pomocy online.

F1

Sterowanie odwoływaniem udostępniania pulpitu.

CTRL + ALT + SPACJA

Przeniesienie fokusu na elementy sterujące udostępniania pulpitu.

CTRL + SHIFT + SPACJA

Początek strony

Sekcja wiadomości błyskawicznych (tekst sformatowany)

Poniższe klawisze skrótów są dostępne w obszarze wiadomości błyskawicznych okna konwersacji programu Communicator.

Aby wykonać

Naciśnij

Pogrubienie zaznaczonego tekstu.

CTRL + B

Pochylenie zaznaczonego tekstu.

CTRL + I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu.

CTRL + U

Przekreślenie zaznaczonego tekstu.

CTRL + T

Zwiększenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu.

CTRL + ]

Zmniejszenie rozmiaru czcionki zaznaczonego tekstu.

CTRL + [

Zmiana czcionki.

CTRL + SHIFT + F

Wklejenie ze schowka.

CTRL + V

Wklejenie ze schowka.

SHIFT + INSERT

Zapisanie jako.

F12

Zapisanie.

SHIFT + F12

Początek strony

Opcje sterowania połączeniami wideo

Poniższe klawisze skrótów są dostępne podczas połączenia wideo.

Aby wykonać

Naciśnij

Uruchomienie lub zatrzymanie wideo.

CTRL + SHIFT + V

Wstrzymanie lub ponowne uruchomienie swojego wideo.

CTRL + M

Przełączenie orientacji wideo.

CTRL + SHIFT + S

Zmiana na tryb pełnoekranowy wideo.

F5

Zamknięcie trybu pełnoekranowego wideo.

ESC

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×