Skróty klawiaturowe programu Office Communicator 2007

Poniższa lista zawiera skróty klawiaturowe tworzone przy użyciu klawisza CTRL oraz kilka innych typowych skrótów klawiaturowych wraz z opisem ich działania. Aby korzystać z tego wykazu podczas pracy, można wydrukować ten temat. W tym celu naciśnij klawisze CTRL+P.

W tym artykule

Lista kontaktów

Rozpocząć połączenia lub wiadomość błyskawiczną z okienka wyników wyszukiwania

Otwieranie i zamykanie okna programu Communicator

Inicjowanie, odbieranie i prowadzenie połączeń

Alerty o zaproszeniach

Okno konwersacji

Obszar wiadomości błyskawicznych (tekst sformatowany)

Lista kontaktów

Następujące skróty klawiaturowe są dostępne z listy kontaktów programu Office Communicator.

Aby to zrobić

Naciśnij

Połączyć się z wybranym kontaktem przy użyciu ostatnio wybieranego numeru

CTRL + ENTER

Otworzyć okno konwersacji w celu rozpoczęcia sesji wiadomości błyskawicznych z wybranym kontaktem

ENTER

Usunąć wybrany kontakt

DELETE

Otworzyć menu systemowe

ALT + spacja

Przesunąć grupę kontaktów do góry

ALT + strzałka w górę

Przesunąć grupę kontaktów w dół

ALT + strzałka w dół

Otworzyć kartę wybranego kontaktu

ALT + ENTER

Zamknąć kartę kontaktu

ESC

Skopiować wybrany element

CTRL + C

Wkleić wybrany element

CTRL + V

Otworzyć Pomoc online

F1

Przełączać elementy programu Communicator

TAB

Przełączanie w odwrotnym kierunku

SHIFT + TAB

Wprowadzić podział wiersza w obszarze Wpisz notatkę

SHIFT + ENTER

Zaznaczyć kilka sąsiednich kontaktów

SHIFT + strzałka w górę

Zaznaczyć kilka sąsiednich kontaktów

SHIFT + strzałka w dół

Zwinąć grupę

Strzałka w lewo

Rozwinąć grupę

Strzałka w prawo

Początek strony

Rozpocząć połączenia lub wiadomość błyskawiczną z okienka wyników wyszukiwania

Następujące skróty klawiaturowe są dostępne w okienku wyników wyszukiwania

Aby to zrobić

Naciśnij

Otworzyć okno konwersacji , aby rozpocząć wiadomość błyskawiczną do kontaktu wybranego w okienku wyników wyszukiwania

ENTER

Nawiązać połączenie z kontaktem wybranym w wynikach wyszukiwania

CTRL + ENTER

Początek strony

Otwieranie i zamykanie okna programu Communicator

Aby to zrobić

Naciśnij

Otworzyć program Communicator

Klawisz logo Windows + Q

Zminimalizować okno programu Communicator

ALT + F4

Początek strony

Inicjowanie, odbieranie i prowadzenie połączeń

Aby to zrobić

Naciśnij

Nawiązać połączenie z kontaktem wybranym z listy kontaktów przy użyciu ostatnio wybieranego numeru

CTRL + ENTER

Zaakceptować zaproszenie do połączenia audio, wideo lub konferencyjnego z alertu zaproszenia

ALT + C

Odrzucić zaproszenie do połączenia audio, wideo lub konferencyjnego z alertu zaproszenia

ALT + D

Włączyć/wyłączyć alert Wysoka ważność. Ten skrót klawiaturowy jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + I

Przełączyć połączenie. Ten skrót klawiaturowy jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + T

Zawiesić/wznowić połączenie. Ten skrót klawiaturowy jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

CTRL + SHIFT + H

Zaprosić inną osobę do konwersacji. Ten skrót klawiaturowy jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

ALT + I

Zakończyć połączenie. Ten skrót klawiaturowy jest dostępny w oknie konwersacji programu Communicator.

ALT + Q

Początek strony

Alerty o zaproszeniach

Aby to zrobić

Naciśnij

Przejść do alertu zaproszenia widocznego na ekranie komputera

Klawisz logo Windows + T

Zaakceptować alert zaproszenia widoczny na ekranie komputera. Zaproszenie może być zaproszeniem do połączenia wiadomości błyskawicznych, audio, wideo lub konferencyjnego.

Klawisz logo Windows + A

Początek strony

Okno konwersacji

Następujące skróty klawiaturowe są dostępne w oknie konwersacji programu Communicator

Aby to zrobić

Naciśnij

Zmienić temat konwersacji w oknie konwersacji

CTRL + J

Zaprosić kogoś do konwersacji

ALT + I

Ponownie dołączyć się do konferencji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych

ALT + R

Połączyć się z użytkownikiem/użytkownikami konwersacji prowadzonej za pomocą wiadomości błyskawicznych

CTRL + SHIFT + ENTER

Dodać wideo do konwersacji

CTRL + D

Wysłać plik

CTRL + F

Wyświetlić/ukryć obszar wiadomości błyskawicznych

CTRL + W

Wyświetlić/ukryć listę uczestników w oknie konwersacji

CTRL + R

Zablokować/odblokować konwersację

CTRL + K

Uruchomić program Office OneNote (musi być zainstalowany program Office OneNote)

CTRL + N

Zapisać treść sesji wiadomości błyskawicznych

CTRL + S

Wyciąć zaznaczony tekst

CTRL + X

Skopiować zaznaczony tekst

CTRL + C

Wkleić zaznaczony tekst

CTRL + V

Zaznaczyć cały tekst

CTRL + A

Wprowadzić złamanie wiersza, aby utworzyć nowy akapit w obszarze wiadomości błyskawicznych

SHIFT + ENTER

Wysłać wiadomość błyskawiczną

ENTER

Usunąć tekst

DELETE

Anulować akcję

CTRL + Z

Ponowić akcję

CTRL + Y

Przełączyć połączenie

CTRL + SHIFT + T

Zawiesić/wznowić połączenie

CTRL + SHIFT + H

Początek strony

Obszar wiadomości błyskawicznych (tekst sformatowany)

Następujące skróty klawiaturowe są dostępne w obszarze wiadomości błyskawicznych okna konwersacji programu Communicator.

Aby to zrobić

Naciśnij

Wprowadzić pogrubienie w zaznaczonym tekście

CTRL + B

Wprowadzić kursywę z zaznaczonym tekście

CTRL + I

Wprowadzić podkreślenie w zaznaczonym tekście

CTRL + U

Wprowadzić przekreślenie w zaznaczonym tekście

CTRL + T

Zwiększyć rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu

CTRL + ]

Zmniejszyć rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu

CTRL + [

Zmień krój czcionki

CTRL + SHIFT + F

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×