Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

Przy użyciu skrótów klawiaturowych można wykonać wiele typowych zadań w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web. Skróty klawiaturowe umożliwiają szybsze wykonywanie pracy. Pomagają uniknąć nadmiernego korzystania z myszy lub nawet całkowicie wyeliminować używanie tego urządzenia.

OneDrive dla Firm w sieci Web to aplikacja oparta na sieci Web, więc skróty klawiaturowe i nawigacja są inne niż w kliencie synchronizacji usługi OneDrive dla Firm i aplikacji OneDrive dla Firm dla systemu Windows 10. Na przykład często używane skróty, takie jak F1 (Pomoc), Ctrl+O (Otwórz), Ctrl+S (Zapisz jako stronę sieci Web) i wszystkie skróty z klawiszem Alt, dotyczą korzystania z przeglądarki sieci Web, a nie aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web.

W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe opisane w tym temacie dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

Uwaga : Aby uzyskać więcej informacji na temat czytników zawartości ekranu, odwiedź stronę dotyczącą czytników ekranu w witrynie organizacji American Foundation for the Blind. Znajdziesz tam listę zawierającą wiele urządzeń, w tym popularny czytnik JAWS (Job Access With Speech).

W tym temacie

Często używane skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web.

Uwaga : Jeśli program Office Web Apps Server nie jest zainstalowany, zamiast menu Nowy będzie wyświetlana ikona Folder.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie skrótów klawiaturowych

?

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia pliku

Spacja

Otwarcie zaznaczonego elementu

O. Aby wybrać pozycję Otwórz w aplikacji Word Online lub Otwórz w programie Word, naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwarcie dokumentu z witryny internetowej

Ctrl+O. Zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie z fokusem umieszczonym na polu kombi Otwieranie i edytowanie. Wpisz lub wybierz adres URL, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przekazanie elementu

U. Zostanie otwarte okno dialogowe Wybieranie pliku do przekazania z wybranym polem kombi do edycji Nazwa pliku. Wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisze Alt+O.

Pobranie zaznaczonego elementu

Shift+F10. Po usłyszeniu słowa „Pobierz” naciśnij klawisz Enter. (W przypadku korzystania z Narratora naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz słowa „Pobierz”, a następnie naciśnij klawisz Enter). Po usłyszeniu słów „Czy chcesz zapisać” i nazwy pliku przejdź do przycisku Zapisz za pomocą klawisza Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie zapisany w folderze pobranych plików.

Usunięcie zaznaczonego elementu

Delete

Udostępnienie zaznaczonego folderu lub pliku

S

Zmiana nazwy zaznaczonego pliku

F2

Odświeżenie

F5

Otwarcie menu Nowy

N, a następnie klawisz strzałki. Aby wybrać opcję, na przykład Folder, Dokument programu Word, Skoroszyt programu Excel, Prezentacja programu PowerPoint, Notes programu OneNote lub Ankieta programu Excel, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie nowego folderu

Shift+F, spacja, a następnie wpisz nazwę folderu.

Wyświetlenie lub ukrycie okienka Szczegóły

I

Przełączenie między widokiem siatki i listy

V

Nawigowanie po aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web tylko za pomocą klawiatury

W aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web można nawigować tylko za pomocą klawiatury. Strona obejmuje następujące obszary: nagłówek aplikacji OneDrive dla Firm (z dostępem do przycisku uruchamiania aplikacji, okienka powiadomień, menu ustawień, menu pomocy i menu konta), pole wyszukiwania, pasek poleceń, okienko nawigacji i lista plików. Po otwarciu aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web fokus jest umieszczany na przycisku uruchamiania aplikacji.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście między paskiem przeglądarki a aplikacją OneDrive dla Firm.

F6 lub Ctrl+F6

Przejście między obszarami aplikacji OneDrive dla Firm: paskiem aplikacji OneDrive dla Firm, polem wyszukiwania, kartami poleceń, okienkiem nawigacji i listą plików.

Tab lub Shift+Tab

Przejście na karty poleceń i poruszanie się po nich. (Dostępne karty poleceń zależą od ustawienia fokusu. Mogą to być takie pozycje, jak: Nowy, Przekaż, Synchronizuj, Udostępnij, Uzyskaj link, Usuń, Kopiuj do, Przenieś do, Zmień nazwę, Historia wersji i Sortuj).

Aby przejść do przycisku Nowy, naciśnij klawisz Tab. Aby następnie przechodzić między kartami, naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo.

Otwarcie podmenu Otwórz.

Aby przejść do przycisku Otwórz, naciśnij klawisz Tab. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwarcie podmenu Sortuj.

Aby przejść do przycisku Sortuj, naciśnij klawisz Tab. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Poruszanie się po liście w okienku nawigacji.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Poruszanie się po liście plików.

Strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczenie pliku lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku na liście plików.

Spacja

Wyświetlenie informacji o zaznaczonym pliku (takich jak nazwa, data modyfikacji, nazwa użytkownika, który zmodyfikował plik, rozmiar pliku oraz informacje dotyczące udostępniania) na liście plików.

Strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Otwarcie menu kontekstowego poleceń dostępnych dla wybranego elementu (na przykład Pobierz, Uzyskaj link, Usuń, Przenieś do, Kopiuj do, Historia wersji i innych) na liście plików.

Aby przejść do wielokropka (...), naciskaj klawisz strzałki w prawo, aż usłyszysz słowa „Otwórz menu kontekstowe dla wybranego elementu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Informacje pokrewne

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×