Skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive

Zdaniem wielu użytkowników skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive ułatwiają efektywniejszą pracę, ponieważ dzięki nim można stale trzymać ręce na klawiaturze, zamiast przełączać się między myszą i klawiaturą, aby wykonać różne zadania. Skróty klawiaturowe są podstawową alternatywą dla myszy dla użytkowników z ograniczoną mobilnością lub osób niedowidzących.

Uwagi : 

  • Usługa OneDrive jest aplikacją sieci Web, która działa w chmurze, a dostęp do plików i folderów oraz nawigacja wśród nich odbywa się w przeglądarce internetowej.

  • Do pracy z usługą OneDrive zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki.

Uwaga : W tym temacie założono, że użytkownicy oprogramowania JAWS wyłączyli funkcję wirtualnego menu wstążki.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wyszczególniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w usłudze OneDrive.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlenie okna Skróty klawiaturowe

?

Uwaga : Aby używać tego skrótu, wyłącz funkcję czytnika zawartości ekranu

Przejście między regionami usługi OneDrive

Tab lub Shift+Tab

Przejście między paskiem przeglądarki internetowej a paskiem tytułu w usłudze OneDrive

F6 lub Shift+F6

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie wszystkich plików i folderów, gdy fokus znajduje się w siatce zawartości

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku lub folderu

Spacja

Przekazanie elementu

U

Uwaga : Aby używać tego skrótu, wyłącz czytnik zawartości ekranu JAWS

Pobranie zaznaczonego elementu

Ctrl+S

Udostępnienie zaznaczonego pliku lub folderu

S

Uwaga : Aby używać tego skrótu, wyłącz czytnik zawartości ekranu JAWS

Odświeżenie okna

F5

Przełączanie między widokiem listy a widokiem miniatur w siatce zawartości

V

Wprowadzenie

Skróty klawiaturowe opisane w tym artykule dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Usługa OneDrive działa w przeglądarce internetowej, dlatego nie korzysta z klawiszy skrótu ani porad dotyczących klawiszy. Na przykład naciśnięcie klawisza Alt powoduje przeniesienie fokusu na pasek menu przeglądarki. Znane skróty, takie jak Ctrl+P (Drukuj) i F1 (Pomoc), powodują uruchomienie poleceń przeglądarki zamiast poleceń usługi OneDrive.

Aby cyklicznie przechodzić między regionami usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab (w celu przejścia dalej) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia wstecz). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Aby zamknąć menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc.

Kolejność cyklu nawigacji za pomocą klawisza Tab jest następująca:

  • Kontrolki przeglądarki internetowej

  • Pasek tytułu w usłudze OneDrive

  • Pasek menu

  • Okienko pliku w siatce zawartości

  • Stopka

Nawigowanie w usłudze OneDrive

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście między regionami usługi OneDrive

Tab lub Shift+Tab

Przejście między paskiem adresu przeglądarki internetowej a paskiem tytułu w usłudze OneDrive

F6 lub Shift+F6

Przejście do paska menu

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie w celu przechodzenia między poleceniami naciskaj klawisz strzałki w prawo lub strzałki w lewo

Wydanie polecenia Otwórz w celu otwarcia wybranego pliku

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie aby wybrać polecenie Otwórz, naciśnij klawisz Enter

Otwarcie menu sortowania, gdy nie jest wybrany żaden plik

Klawisz Tab, aż fokus znajdzie się na pasku menu, a następnie klawisz strzałki w prawo do momentu zaznaczenia polecenia Sortuj

Nawigacja w widoku drzewa

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Nawigacja w okienku plików w siatce zawartości

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Zaznaczanie i czyszczenie zaznaczeń elementów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie sąsiadującego elementu

Strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zaznaczenie wszystkich plików i folderów, gdy fokus znajduje się w siatce zawartości

Ctrl+A

Wyczyszczenie wszystkiego lub przejście do poprzedniego folderu

Esc

Zaznaczenie lub wyczyszczenie zaznaczenia pliku lub folderu w siatce zawartości

Spacja

Zmienianie lub rozwijanie dostępnych informacji

Czynność

Skrót klawiaturowy

Odświeżenie okna

F5

Wyświetlenie lub ukrycie okienka Szczegóły

I

Przełączanie między widokiem listy a widokiem miniatur w siatce zawartości

V

Uzyskanie szczegółów wybranego pliku w widoku listy siatki zawartości — między innymi szczegółów, takich jak data i godzina modyfikacji oraz typ pliku

Klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół

Wyświetlenie skrótów klawiaturowych

?

Wydawanie poleceń

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie zaznaczonego pliku lub folderu

Enter

Tworzenie nowego pliku lub folderu, gdy nie jest zaznaczony żaden element

N

Tworzenie nowego folderu

Shift+F

Przekazywanie pliku

U

Pobranie zaznaczonego elementu

Ctrl+S

Zmiana nazwy zaznaczonego pliku lub folderu

F2

Udostępnienie zaznaczonego pliku lub folderu

S

Usunięcie zaznaczonego pliku lub folderu

Delete

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×