Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji Outlook 2016 dla komputerów Mac na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

  • Ustawienia niektórych wersji systemu operacyjnego komputera Mac oraz niektórych aplikacji narzędziowych mogą powodować konflikty ze skrótami klawiaturowymi i operacjami klawiszy funkcyjnych w pakiecie Office dla komputerów Mac. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania klawiszy przypisanych do skrótu klawiaturowego, zobacz Pomoc systemu Mac używanej wersji systemu operacyjnego komputera Mac lub przejrzyj dokumentację programu narzędziowego.

  • Aby utworzyć własne skróty w pakiecie Office dla komputerów Mac, zobacz Tworzenie niestandardowego skrótu klawiaturowego w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono często używane skróty w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zapisanie elementu

COMMAND + S

Wydrukowanie elementu

COMMAND + P

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

COMMAND + Y

Zminimalizowanie aktywnego okna

COMMAND + M

Utworzenie nowego folderu w okienku nawigacji

Shift + COMMAND + N

Utworzenie nowej wiadomości e-mail (w widoku poczty)

COMMAND + N

Ukrycie okienka odczytu lub pokazanie go po prawej stronie

COMMAND + ukośnik odwrotny (\)

Ukrycie okienka odczytu lub pokazanie go u dołu

Shift + COMMAND + ukośnik odwrotny (\)

Przeniesienie zaznaczonego elementu do innego folderu

Shift + COMMAND + M

Skopiowanie zaznaczonego elementu do innego folderu

Shift + COMMAND + C

Zaznaczenie wszystkich elementów na liście elementów, jeśli lista elementów jest aktywnym okienkiem

COMMAND + A

Minimalizowanie i rozwijanie wstążki

Opcja + COMMAND + R

Ukrycie programu Outlook

COMMAND + H

Zamknięcie programu Outlook

COMMAND + Q

Rozpoczęcie dyktowania

Fn + Fn

Wstawienie symbolu Emoji

Control + COMMAND + spacja

Praca w oknach lub oknach dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do widoku poczty

COMMAND + 1

Przejście do widoku kalendarza

COMMAND + 2

Przejście do widoku kontaktów

COMMAND + 3

Przejście do widoku zadań

COMMAND + 4

Przejście do widoku notatek

COMMAND + 5

Otworzenie okna stanu synchronizacji lub uaktywnienie tego okna

COMMAND + 7

Otworzenie okna błędów synchronizacji lub uaktywnienie tego okna

COMMAND + 8

Otworzenie okna Wyszukiwanie kontaktów

COMMAND + 0

Otwarcie okna dialogowego Preferencje programu Outlook

COMMAND + przecinek (,)

Przejście do przodu przez otwarte okna

COMMAND + tylda (~)

Przejście wstecz przez otwarte okna

Shift + COMMAND + tylda (~)

Zamknięcie aktywnego okna

COMMAND + W

Otworzenie zaznaczonego elementu

COMMAND + O

Przechodzenie do przodu przez kontrolki w oknie

Tab

Przechodzenie wstecz przez kontrolki w oknie

Shift + Tab

Korzystanie z funkcji wyszukiwania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przeszukanie bieżącego folderu

Opcja + COMMAND + F

Wykonanie zaawansowanego wyszukiwania w programie Outlook (dodanie filtru wyszukiwania Element zawiera)

Shift + COMMAND + F

Znalezienie tekstu w obrębie elementu

COMMAND + F

Znalezienie następnego wystąpienia wyszukiwanego tekstu w elemencie

COMMAND + G

Znalezienie poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego tekstu w elemencie

COMMAND + Shift + G

Wysyłanie i odbieranie poczty.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej wiadomości

COMMAND + N

Wysłanie otwartej wiadomości

COMMAND + Return

Wysłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej i odebranie wszystkich przychodzących wiadomości

COMMAND + K

Wysłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej

Shift + COMMAND + K

Zapisanie otwartej wiadomości i przechowanie jej w folderze Wersje robocze

COMMAND + S

Dodanie załącznika do otwartej wiadomości

COMMAND + E

Otworzenie okna dialogowego Pisownia i gramatyka

COMMAND + dwukropek (:)

Sprawdzenie nazw adresatów w otwartych wiadomościach

Control + COMMAND + C

Odpowiedzenie nadawcy wiadomości lub, jeśli jest to wiadomość z listy adresowej, skierowanie odpowiedzi do listy adresowej

COMMAND + R

Odpowiedzenie wszystkim

Shift + COMMAND + R

Przesłanie dalej wiadomości

COMMAND + J

Otworzenie zaznaczonej wiadomości w oddzielnym oknie

COMMAND + O

Wyczyszczenie flagi dla zaznaczonej wiadomości

Opcja + COMMAND + apostrof (')

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako wiadomości-śmieć

COMMAND + Shift + J

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako niebędącej wiadomością-śmieciem

COMMAND + Shift + Opcja + J

Wyświetlenie poprzedniej wiadomości

Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Wyświetlenie następnej wiadomości

Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Przejście do poprzedniego okienka w widoku poczty

Shift + Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Przejście do następnego okienka w widoku poczty

Shift + Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Przeniesienie zaznaczonej wiadomości do folderu

Shift + COMMAND + M

Zmniejszenie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu

COMMAND + łącznik (-)

Zwiększenie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu

COMMAND + znak plus (+)

Przewinięcie w dół do następnego ekranu tekstu lub jeśli jest to koniec wiadomości, wyświetlenie następnej

Spacja

Przewinięcie w górę do następnego ekranu tekstu lub jeśli jest to początek wiadomości, wyświetlenie poprzedniej

Shift + Spacja

Usunięcie zaznaczonej wiadomości

Delete

Trwałe usunięcie zaznaczonej wiadomości

Shift + Delete

Usunięcie bieżącej wiadomości i, jeśli okno wiadomości jest otwarte, zamknięcie go

COMMAND + Delete

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako przeczytanej

COMMAND + T

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako nieprzeczytanej

Shift + COMMAND + T

Oznaczenie wszystkich wiadomości w folderze jako przeczytanych

Opcja + COMMAND + T

Korzystanie z kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie okna kalendarza

COMMAND + 2

Utworzenie nowego terminu

COMMAND + N

Otworzenie zaznaczonego wydarzenia kalendarza

COMMAND + O

Usunięcie wydarzenia kalendarza

Delete

Przełączenie widoku, aby uwzględnić w nim dzień dzisiejszy

COMMAND + T

W widoku dnia przejście do poprzedniego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do poprzedniego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca.

COMMAND + strzałka w lewo

W widoku dnia przejście do następnego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do następnego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do następnego miesiąca.

COMMAND + strzałka w prawo

Przejście do poprzedniego okienka w widoku kalendarza

Shift + Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Przejście do następnego okienka w widoku kalendarza

Shift + Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Praca z osobami i kontaktami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowego kontaktu

COMMAND + N

Otworzenie zaznaczonego kontaktu

COMMAND + O

Usunięcie kontaktu

Delete

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i przejście do poprzedniego kontaktu

Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i przejście do następnego kontaktu

Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Przejście do poprzedniego okienka w widoku kontaktów

Shift + Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Przejście do następnego okienka w widoku kontaktów

Shift + Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Zarządzanie zadaniami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do okna zadania

COMMAND + 4

Utworzenie nowego zadania

COMMAND + N

Otworzenie zaznaczonego zadania

COMMAND + O

Usunięcie zadania

Delete

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie poprzedniego z listy Zadania

Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie następnego z listy Zadania

Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Przejście do poprzedniego okienka w widoku zadań

Shift + Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Przejście do następnego okienka w widoku zadań

Shift + Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Korzystanie z notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do okna notatek

COMMAND + 5

Utworzenie nowej notatki

COMMAND + N

Otworzenie zaznaczonej notatki

COMMAND + O

Usunięcie notatki

Delete

Zamknięcie obecnie otwartej notatki i otwarcie poprzedniej z listy Notatki

Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Zamknięcie obecnie otwartej notatki i otwarcie następnej z listy Notatki

Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Przejście do poprzedniego okienka w widoku notatek

Shift + Control + otwierający nawias kwadratowy ([)

Przejście do następnego okienka w widoku notatek

Shift + Control + zamykający nawias kwadratowy (])

Wysłanie notatki jako wiadomości e-mail

COMMAND + J

Wysłanie notatki jako załącznika HTML do wiadomości e-mail

Control + COMMAND + J

Najpierw należy umieścić fokus w notatce na liście notatek.

Edytowanie i formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka

COMMAND + X

Skopiowanie zaznaczenia do schowka

COMMAND + C

Wklejenie zaznaczenia ze schowka

COMMAND + V

Wklejenie zaznaczenia ze schowka i dopasowanie stylu docelowego

Shift + Opcja + COMMAND + V

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

COMMAND + B

Zapisanie zaznaczonego tekstu kursywą

COMMAND + I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

COMMAND + U

Przekreślenie zaznaczonego tekstu

Shift + COMMAND + X

Wstawienie hiperlinku

Control + COMMAND + K

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

Strzałka w lewo

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

Strzałka w prawo

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

Strzałka w górę

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

Strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego akapitu

Opcja + strzałka w górę

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego akapitu

Opcja + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wyrazu

Opcja + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wyrazu

Opcja + strzałka w prawo

Zmniejszanie wcięcia

Usuń + otwierający nawias klamrowy ({)

Zwiększanie wcięcia

Usuń + zamykający nawias klamrowy (})

Usunięcie znaku na lewo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu

Delete

Usunięcie znaku na prawo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu

Usuń

Jeśli dana klawiatura nie zawiera klawisza Usuń , użyj klawiszy FN + Delete.

Wstawienie tabulatora

Tab

Przeniesienie kursora na początek wiersza

COMMAND + strzałka w lewo

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

COMMAND + strzałka w prawo

Przeniesienie kursora w górę treści wiadomości

COMMAND + strzałka w górę

Przeniesienie kursora w dół treści wiadomości

COMMAND + strzałka w dół

Przeniesienie kursora na początek zaznaczonego tekstu

COMMAND + Home

Przeniesienie kursora na koniec zaznaczonego tekstu

COMMAND + End

Przewinięcie w górę

PAGE UP

Przewinięcie w dół

PAGE DOWN

Oznaczanie wiadomości, kontaktów i zadań flagą monitującą

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Dzisiaj jako datą ukończenia

Control + 1

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Jutro jako datą ukończenia

Control + 2

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem W tym tygodniu jako datą ukończenia

Control + 3

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem W przyszłym tygodniu jako datą ukończenia

Control + 4

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Bez daty ukończenia

Control + 5

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą i dodanie niestandardowej daty ukończenia

Control + 6

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą i dodanie przypomnienia

Control + znak równości (=)

Oznaczenie zaznaczonego elementu jako wykonanego

Control + zero (0)

Usunięcie flagi monitującej z zaznaczonego elementu

Opcja + COMMAND + apostrof (')

W tym temacie

Typowe funkcje programu Outlook

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uruchomienie programu Outlook bez działających harmonogramów lub próby nawiązania połączenia z serwerem poczty. Użyj tej opcji, aby zapobiec występowaniu błędów połączenia podczas korzystania z programu Outlook bez połączenia z siecią.

SHIFT (podczas uruchamiania programu Outlook)

Otwarcie narzędzia bazy danych, gdy program Outlook jest zamknięty

Naciśnij i przytrzymaj klawisz OPCJA, a następnie kliknij ikonę programu Outlook w Docku.

Zapisanie elementu

COMMAND + S

Wydrukowanie elementu

COMMAND + P

Cofnięcie ostatniej akcji

COMMAND + Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

COMMAND + Y

Zminimalizowanie aktywnego okna

COMMAND + M

Utworzenie nowego folderu w obszarze okienko nawigacji

SHIFT + COMMAND + N

Ukrycie okienka odczytu lub pokazanie go po prawej stronie

COMMAND + \

Ukrycie okienka odczytu lub pokazanie go u dołu

SHIFT + COMMAND + \

Przeniesienie zaznaczonego elementu do innego folderu

SHIFT + COMMAND + M

Skopiowanie zaznaczonego elementu do innego folderu

SHIFT + COMMAND + C

Zaznaczenie wszystkich elementów na liście elementów, jeśli lista elementów jest aktywnym okienkiem

COMMAND + A

Minimalizowanie lub rozwijanie wstążki

OPCJA + COMMAND + R

Ukrycie programu Outlook

COMMAND + H

Zamknięcie programu Outlook

COMMAND + Q

Okna i okna dialogowe

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do widoku poczty

COMMAND + 1

Przejście do widoku kalendarza

COMMAND + 2

Przejście do widoku kontaktów

COMMAND + 3

Przejście do widoku zadań

COMMAND + 4

Przejście do widoku notatek

COMMAND + 5

Otwarcie okna postępu lub uaktywnienie tego okna

COMMAND + 7

Otwarcie okna dziennika błędów lub uaktywnienie tego okna

COMMAND + 8

Otwarcie programu My Day

COMMAND + 9

Otwarcie okna Wyszukiwanie kontaktów

COMMAND + 0

Otwarcie okna dialogowego Preferencje

COMMAND + PRZECINEK (,)

Otwarcie przeglądarki multimediów

CONTROL + COMMAND + M

Przejście do przodu przez otwarte okna

COMMAND + TYLDA (~)

Przejście wstecz przez otwarte okna

SHIFT + COMMAND + TYLDA (~)

Zamknięcie aktywnego okna

COMMAND + W

Otwarcie zaznaczonego elementu

COMMAND + O

Przejście do przodu między polami w oknie dialogowym

TAB

Przejście do tyłu między polami w oknie dialogowym

SHIFT + TAB

Wyszukiwanie

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wykonanie podstawowego wyszukiwania w programie Outlook

OPCJA + COMMAND + F

Wykonanie zaawansowanego wyszukiwania w programie Outlook

SHIFT + COMMAND + F

Znalezienie tekstu w obrębie elementu

COMMAND + F

Znalezienie następnego wystąpienia wyszukiwanego tekstu w elemencie

COMMAND + G

Znalezienie poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego tekstu w elemencie

COMMAND + SHIFT + G

Anulowanie trwającego wyszukiwania

COMMAND + KROPKA (.)

Poczta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej wiadomości

COMMAND + N

Wysłanie otwartej wiadomości

COMMAND + RETURN

Wysłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej i odebranie wszystkich przychodzących wiadomości

COMMAND + K

Wysłanie wszystkich wiadomości ze Skrzynki nadawczej

SHIFT + COMMAND + K

Zapisanie otwartej wiadomości i przechowanie jej w folderze Wersje robocze

COMMAND + S

Dodanie załącznika do otwartej wiadomości

COMMAND + E

Otwarcie okna dialogowego Pisownia i gramatyka

COMMAND + DWUKROPEK (:)

Sprawdzenie nazw adresatów w otwartych wiadomościach

CONTROL + COMMAND + C

Odpowiedzenie nadawcy wiadomości lub, jeśli jest to wiadomość z listy adresowej, skierowanie odpowiedzi do listy adresowej

COMMAND + R

Odpowiedzenie wszystkim

SHIFT + COMMAND + R

Przesłanie dalej wiadomości

COMMAND + J

Otwarcie zaznaczonej wiadomości w oddzielnym oknie

COMMAND + O

Wyczyszczenie flagi dla zaznaczonej wiadomości

OPCJA + COMMAND + APOSTROF (')

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako wiadomości-śmieć

COMMAND + SHIFT + J

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako niebędącej wiadomością-śmieciem

COMMAND + SHIFT + OPCJA + J

Wyświetlenie poprzedniej wiadomości

CONTROL + [

Wyświetlenie następnej wiadomości

CONTROL + ]

Przeniesienie zaznaczonej wiadomości do folderu

SHIFT + COMMAND + M

Zmniejszenie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu

COMMAND + ŁĄCZNIK (-)

Zwiększenie rozmiaru wyświetlanego tekstu w otwartej wiadomości lub w okienku odczytu

COMMAND + +

Przewinięcie w dół do następnego ekranu tekstu lub jeśli jest to koniec wiadomości, wyświetlenie następnej

SPACJA

Przewinięcie w górę do następnego ekranu tekstu lub jeśli jest to początek wiadomości, wyświetlenie poprzedniej

SHIFT + SPACJA

Usunięcie zaznaczonej wiadomości

DELETE

Usunięcie bieżącej wiadomości i, jeśli okno wiadomości jest otwarte, zamknięcie go

COMMAND + DELETE

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako przeczytanej

COMMAND + T

Oznaczenie zaznaczonej wiadomości jako nieprzeczytanej

SHIFT + COMMAND + T

Oznaczenie wszystkich wiadomości w folderze jako przeczytanych

OPCJA + COMMAND + T

Kalendarz

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowego terminu

COMMAND + N

Otwarcie zaznaczonego zdarzenia kalendarza

COMMAND + O

Usunięcie zdarzenia kalendarza

DELETE

Przełączenie widoku, aby uwzględnić w nim dzień dzisiejszy

COMMAND + T

Otwarcie selektora dat w widoku dnia

SHIFT + COMMAND + T

W widoku dnia przejście do poprzedniego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do poprzedniego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do poprzedniego miesiąca.

COMMAND + STRZAŁKA W LEWO

W widoku dnia przejście do następnego dnia. W widokach tygodnia i tygodnia roboczego przejście do następnego tygodnia. W widoku miesiąca przejście do następnego miesiąca.

COMMAND + STRZAŁKA W PRAWO

Kontakty

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowego kontaktu

COMMAND + N

Zapisanie i zamknięcie kontaktu

COMMAND + RETURN

Otwarcie zaznaczonego kontaktu

COMMAND + O

Usunięcie kontaktu

DELETE

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i przejście do poprzedniego kontaktu

CONTROL + [

Zamknięcie obecnie otwartego kontaktu i przejście do następnego kontaktu

CONTROL + ]

Zadania

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowego zadania

COMMAND + N

Zapisanie i zamknięcie zadania

COMMAND + RETURN

Otwarcie zaznaczonego zadania

COMMAND + O

Usunięcie zadania

DELETE

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie poprzedniego z listy Zadania

CONTROL + [

Zamknięcie obecnie otwartego zadania i otwarcie następnego z listy Zadania

CONTROL + ]

Notatki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nowej notatki

COMMAND + N

Otwarcie zaznaczonej notatki

COMMAND + O

Usunięcie notatki

DELETE

Zamknięcie obecnie otwartej notatki i otwarcie poprzedniej z listy Notatki

CONTROL + [

Zamknięcie obecnie otwartej notatki i otwarcie następnej z listy Notatki

CONTROL + ]

Wysyłanie notatki w wiadomości e-mail

COMMAND + J

Dodanie notatki jako załącznika do wiadomości e-mail

CONTROL + COMMAND + J

Edytowanie i formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycięcie zaznaczonego tekstu do Schowka

COMMAND + X

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

COMMAND + C

Skopiowanie zaznaczenia do Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + C

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka

COMMAND + V

Wklejenie wycinka z Albumu z wycinkami

CONTROL + OPCJA + V

Wklejenie zaznaczenia ze Schowka i dopasowanie stylu docelowego

SHIFT + OPCJA + COMMAND + V

Pogrubienie zaznaczonego tekstu

COMMAND + B

Zapisanie zaznaczonego tekstu kursywą

COMMAND + I

Podkreślenie zaznaczonego tekstu

COMMAND + U

Przekreślenie zaznaczonego tekstu

SHIFT + COMMAND + X

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek bieżącego akapitu

OPCJA + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego akapitu

OPCJA + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek bieżącego wyrazu

OPCJA + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na koniec bieżącego wyrazu

OPCJA + STRZAŁKA W PRAWO

Usunięcie znaku na lewo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu

DELETE

Usunięcie znaku na prawo od kursora lub usunięcie zaznaczonego tekstu

Usuń

Jeśli dana klawiatura nie zawiera klawisza Usuń , użyj klawiszy FN + DELETE.

Wstawienie tabulatora

TAB

Przeniesienie kursora na początek wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

COMMAND + STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora w górę treści wiadomości

COMMAND + STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora w dół treści wiadomości

COMMAND + STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora na początek zaznaczonego tekstu

COMMAND + HOME

Przeniesienie kursora na koniec zaznaczonego tekstu

COMMAND + END

Przewinięcie w górę

PAGE UP

Przewinięcie w dół

PAGE DOWN

Oznaczanie wiadomości, kontaktów i zadań flagą monitującą

Czynność

Skrót klawiaturowy

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Dzisiaj jako datą ukończenia

CONTROL + 1

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Jutro jako datą ukończenia

CONTROL + 2

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem W tym tygodniu jako datą ukończenia

CONTROL + 3

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem W przyszłym tygodniu jako datą ukończenia

CONTROL + 4

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą z terminem Bez daty ukończenia

CONTROL + 5

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą i dodanie niestandardowej daty ukończenia

CONTROL + 6

Oznaczenie zaznaczonego elementu flagą monitującą i dodanie przypomnienia

CONTROL + =

Oznaczenie zaznaczonego elementu jako wykonanego

CONTROL + 0

Usunięcie flagi monitującej z zaznaczonego elementu

OPCJA + COMMAND + APOSTROF (')

Okno Pomocy

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwarcie menu Pomoc programu Outlook

SHIFT + COMMAND + ?

Przewinięcie do początku tematu Pomocy po jednym ekranie naraz

PAGE UP

Przewinięcie do końca tematu Pomocy po jednym ekranie naraz

PAGE DOWN

Przewinięcie do początku tematu Pomocy po jednym wierszu naraz

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przewinięcie do końca tematu Pomocy po jednym wierszu naraz

STRZAŁKA W DÓŁ

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

COMMAND + C

Zamknięcie okna Pomocy

COMMAND + W

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×