Skróty klawiaturowe dla programu Microsoft Clip Organizer

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Aby wydrukować ten temat, naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć Pokaż wszystko u góry tematu, naciśnij klawisz ENTER, a następnie naciśnij klawisze CTRL + P.

Skróty programu Microsoft Clip Organizer

Klawisze paska narzędzi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do przodu lub do tyłu o jeden wyraz w polu tekstowym wyszukiwania.

CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Wyświetlanie okienka zadań Lista kolekcji.

ALT+C

Wyświetlanie okienka zadań wyszukiwania.

ALT+Ł

Otwarcie Pomocy.

ALT+G

Klawisze służące do Znajdowanie i zaznaczanie klipów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przenoszenie lewy i prawy, w górę i w dół pomiędzy kolekcjami lub listami.

KLAWISZE STRZAŁEK

Zaznaczanie kolejnych klipów po zaznaczeniu jednego klipu.

SHIFT + KLAWISZE STRZAŁEK

Wybierz pozycję wszystkie klipy na bieżącej stronie.

CTRL+A

Kopiowanie (zaznaczenie klipu i przeniesienie go do Schowka).

CTRL+C

Wklejenie (wklejenie ze Schowka do programu Clip Organizer).

CTRL+V

Usuwanie zaznaczonego klipu lub kategorii.

DELETE

Przechodzenie na początek wiersza i zaznaczenie pierwszego elementu.

HOME

Przechodzenie na koniec wiersza i zaznaczenie ostatniego elementu.

END

Klawisze menu skrótów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie menu skrótów dla kolekcji, klipu lub łącza (odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy).

SHIFT+F10

Wyświetlanie menu skrótów.

Klawisz Menu skrótów (tylko na klawiaturze Microsoft Natural)

Skróty dotyczące korzystania z okien dialogowych

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamknij okno dialogowe.

ESC

Przenieś fokus do przodu i do tyłu między obszarami okna dialogowego.

TAB i SHIFT + TAB

Otwieranie menu skrótów okna dialogowego.

ALT+SPACJA

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×