Skróty klawiaturowe

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie opisano skróty klawiaturowe typowych zadań wykonywanych w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0. Skróty klawiaturowe odnoszą się do amerykańskiego układu klawiatury. Klawisze w innych układach nie muszą być dokładnie takie same jak w układzie amerykańskim.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe zostały zaprojektowane do pracy z obsługiwanymi przeglądarkami.

W celu wydrukowania tego tematu należy nacisnąć klawisz TAB, aby wybrać opcję Pokaż wszystko, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

Uwaga: Działanie skrótów klawiaturowych różni się w zależności od stosowanej przeglądarki sieci Web. Na przykład w przeglądarce Internet Explorer naciśnięcie kombinacji klawiszy przydzielonej do danego hiperłącza powoduje umieszczenie fokusu na tym hiperłączu. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby otworzyć to hiperłącze. W przeglądarce Firefox samo naciśnięcie danej kombinacji klawiszy automatycznie otwiera określone łącze.

W tym artykule

Wszystkie strony

Typowe zadania

Uzyskiwanie pomocy

Tematy pokrewne

Wszystkie strony

Wszystkie strony

Czynność

Klawisze

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności.

W trybie ułatwionej dostępności witryna programu Windows SharePoint Services 3.0 jest renderowana w inny sposób, który jest bardziej zgodny z technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu.

TAB (naciskaj wielokrotnie od razu po otwarciu strony w przeglądarce)

Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+J

Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+3

Uaktywnienie łącza Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+/

Uaktywnienie łącza Szukaj lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+6

Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+1

Uaktywnienie menu Zapraszamy! lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+L

Uaktywnienie menu Widok lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+V

Rozwinięcie menu, na przykład menu Akcje witryny.

SHIFT+ENTER

Rozwinięcie list rozwijanych, takich jak menu Zakres wyszukiwania obok pola Szukaj na górze większości stron.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie zaznaczenia między składnikami Web Part na stronach z wieloma takimi składnikami, na przykład na stronie głównej.

ALT+W

Początek strony

Typowe zadania

Edytor tekstów sformatowanych

Aby uaktywnić lub umieścić fokus na elemencie

Naciśnij klawisze

Przycisk Kierunek tekstu od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+<

Przycisk Kierunek tekstu od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+>

Przycisk Pogrubienie

CTRL+B

Przycisk Kopiuj

CTRL+C

Przycisk Kolor tekstu

CTRL+SHIFT+C

Przycisk Wyśrodkuj

CTRL+E

Przycisk Lista numerowana

CTRL+SHIFT+E

Menu Czcionka

CTRL+SHIFT+F

Przycisk Kursywa

CTRL+I

Przycisk Wyrównaj do lewej

CTRL+L

Przycisk Lista punktowana

CTRL+SHIFT+L

Przycisk Zwiększ wcięcie

CTRL+M

Przycisk Zmniejsz wcięcie

CTRL+SHIFT+M

Menu Rozmiar czcionki

CTRL+SHIFT+P

Przycisk Wyrównaj do prawej

CTRL+R

Przycisk Podkreślenie

CTRL+U

Przycisk Wklej

CTRL+V

Menu Kolor tła

CTRL+SHIFT+W

Przycisk Wytnij

CTRL+X

Dodawanie lub edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi na ankietę

Czynność

Klawisze

Przycisk Anuluj (anulowanie zmiany i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety)

ALT+C

Przycisk OK (zapisanie zmian i zamknięcie strony)

ALT+O

Strona lista lub biblioteka

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie menu Nowy na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Przekaż na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu biblioteki menu Przekaż zawiera polecenia Przekaż dokument i Przekaż wiele dokumentów.

ALT+U (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Akcje na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu listy lub biblioteki menu Akcje zawiera polecenia Edytuj w arkuszu danych, Otwórz w Eksploratorze Windows, Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, Wyświetl źródło danych RSS i Prześlij mi alert.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Ustawienia na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu listy lub biblioteki w menu Ustawienia zawiera polecenia Utwórz kolumnę, Utwórz widok i Ustawienia biblioteki typ biblioteki.

ALT+I (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Utwórz Nowy dokument

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Utwórz Nowy folder

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Przekaż dokument

To polecenie znajduje się w menu Przekaż.

ALT+U (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

W widoku standardowym Edytuj w arkuszu danych

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Rozwinięcie menu opcji dla dokumentu w bibliotece.

SHIFT+ENTER

Przefiltrowanie kolumny na liście. Aby to było możliwe, nagłówek kolumny musi mieć fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż nagłówek zostanie zaznaczony).

SHIFT+ENTER

Strona Biblioteka obrazów

Czynność

Klawisze

Edytuj

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Usuń

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Pobierz

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Wyślij do

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Wyświetl pokaz slajdów

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Otwórz w Eksploratorze Windows

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Strona Ankieta

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Łącze Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi

ALT+R

W formularzu edycji odpowiedzi na ankietę wybierz przycisk Zapisz i zamknij.

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Strona uprawnienia

Czynność

Klawisze

Usuń uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Edytuj uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Dziedzicz uprawnienia.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Strona Cała zawartość witryny

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie przycisku Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Tablica dyskusyjna

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie przycisku Nowa dyskusja lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Uaktywnienie polecenia widoku Podział na wątki lub umieszczenie na nim fokusu (podczas korzystania z widoku domyślnego Płaski).

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia widoku Płaski lub umieszczenie na nim fokusu (podczas korzystania z widoku domyślnego Podział na wątki).

To polecenie znajduje się w menu Widok.

ALT+W (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Widok kalendarza

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie łącza widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+KROPKA

Uaktywnienie łącza widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+ZNAK MINUS

Uaktywnienie łącza widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI

Przejście do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca w widoku.

ALT+[

Przejście do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca w widoku.

ALT+]

Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+<

Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+>

Lista kontaktów

Czynność

Klawisze

Połącz z programem Outlook

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Strona składników Web Part

Czynność

Klawisze

Przejście do następnego składnika Web Part lub następnej sekcji okienka narzędzi.

ALT+W

Otwarcie menu składnika Web Part. (W składniku Web Part musi być fokus. Naciskaj klawisze ALT+W do momentu wyboru żądanego tytułu dla składnika Web Part, a następnie naciśnij klawisz TAB).

ALT+ENTER

Modyfikowanie składnika Web Part. (W menu składnika Web Part musi być fokus. Naciskaj wielokrotnie klawisze ALT+W do momentu wyboru żądanego tytułu dla składnika Web Part, naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisze ALT+ENTER).

STRZAŁKA W DÓŁ (naciskaj do skutku)

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+O

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi.

ALT+Y

Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+C

Dodanie składnika Web Part zaznaczonego w oknie Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part.

ALT+O

Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamknięcie podmenu i powrót do poprzedniego menu lub podmenu.

STRZAŁKA W LEWO

Otwarcie następnego podmenu.

STRZAŁKA W PRAWO

Edytor tekstów sformatowanych składnika Web Part edytora zawartości

Pasku narzędzi Standardowy

Czynność

Klawisze

Wycięcie zaznaczenia i skopiowanie go do schowka

CTRL+X

Skopiowanie zaznaczenia do schowka

CTRL+C

Wklejenie zawartości schowka w bieżącej lokalizacji

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Cofnięcie ostatniego polecenia

CTRL+Z

Ponowne wykonanie ostatnio cofniętego polecenia

CTRL+Y

Wyszukiwanie tekstu

CTRL+F

Przełączenie między ukryciem a wyświetleniem linii siatki

CTRL+SHIFT+G

Utworzenie hiperłącza dla zaznaczonego elementu lub edycja istniejącego hiperłącza

CTRL+L

Wstawienie obrazu

ALT+CTRL+I

Wstawienie tabeli

ALT+SHIFT+T

Wstawienie wiersza do tabeli

ALT+CTRL+R

Wstawienie kolumny do tabeli

ALT+CTRL+C

Wstawienie komórki do tabeli

ALT+CTRL+L

Scalenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+M

Podzielenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+S

Uzyskanie pomocy

F1

Pasek narzędzi Formatowanie

Czynność

Klawisze

Zmienienie stylu tekstu

CTRL+SHIFT+S

Zmienienie czcionki tekstu

CTRL+SHIFT+F

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Zmienienie koloru tła tekstu

CTRL+SHIFT+B

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

ALT+SHIFT+[

Wyśrodkowanie zaznaczenia

ALT+SHIFT+|

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

ALT+SHIFT+]

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+ >

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+ <

Utworzenie listy numerowanej

ALT+CTRL+N

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

ALT+CTRL+B

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+SHIFT+T

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+T

Edytowanie zawartości

Czynność

Klawisze

Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w schowku

DELETE

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub — jeśli nie ma żadnego zaznaczenia — znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie całego wyrazu przed kursorem bez poprzedzającej spacji

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Nawigacja po zawartości

Czynność

Klawisze

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do przodu

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do tyłu

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek wiersza

HOME

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

END

Przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę

PAGE UP

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek zawartości

CTRL+HOME

Przeniesienie kursora na koniec zawartości

CTRL+END

Rozszerzanie zaznaczenia zawartości

Czynność

Klawisze

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w prawo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w lewo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza

SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w górę.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w dół.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia do początku zawartości

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do końca zawartości

CTRL+SHIFT+END

Zaznaczenie całej zawartości

CTRL+A

Przechodzenie między tabelami, obrazami lub obiektami (elementami bloku HTML)

Czynność

Klawisze

Przejście do następnej tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

TAB

Przejście do poprzedniej tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

SHIFT+TAB

Przejście z zawartości do następnego elementu bloku na stronie sieci Web

CTRL+TAB

Przejście do przycisku Zapisz

SHIFT+CTRL+TAB

Przełączenie między pozycjonowaniem bezwzględnym i względnym tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML)

CTRL+K

Strony konserwacji składników Web Part

Czynność

Klawisze

Przejście do przycisku Zamknij

ALT+C

Przejście do przycisku Usuń

ALT+X

Powrót do poprzedniej strony sieci Web

ALT+G

Przejście do przycisku Resetuj

ALT+R

Przełączenie między widokiem udostępnionym a widokiem osobistym

ALT+S

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna pomocy

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do całej zawartości Pomocy dla witryny programu SharePoint. W oknie Pomocy są dostępne tematy oraz pozostała zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

ALT+6

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy i aktywnym programem.

ALT+TAB

Wykonanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu

ENTER

Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu w oknie Pomoc i instrukcje.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwinięcie lub zwinięcie zaznaczonego elementu w temacie Pomocy.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewinięcie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Szybkie przewinięcie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

PAGE UP, PAGE DOWN

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież).

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli okno bieżącego tematu Pomocy nie jest aktywne, należy nacisnąć klawisz F6, a następnie klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Wpisanie tekstu w polu wyszukiwania

TAB (wielokrotnie)

Zaznaczenie poprzedniego hiperłącza

SHIFT+TAB

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Początek strony

Tematy pokrewne

Funkcje ułatwień dostępu

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×