Skorzystaj z widoku konspektu do zarządzania pozycjami i rozmieszczanie tekstu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Widok konspektu ułatwia zarządzanie struktury i nagłówków dokumentu bez stracisz orientację w tekście. W widoku konspektu (kliknij pozycję Widok > Konspekt ), aby przenieść i edytowanie nagłówków, zmienianie poziomów nagłówków i przenoszenie tekstu za pomocą Narzędzia tworzenia konspektu. Można także kontrolować ilość szczegółów pojawi się.

Uwaga : Tworzenie konspektu z nic zamiast począwszy od istniejącego dokumentu jest zupełnie inny proces. Jeśli jest to już po, zobacz Tworzenie konspektu od podstaw .

Raz jesteś w widoku konspektu, aby pracować nad dokumentem:

Cel

Czynności do wykonania

Skrót klawiaturowy

Utworzenie nagłówka

Zaznacz tekst podstawowy w widoku konspektu i w obszarze Tworzenie konspektu w grupie Narzędzia tworzenia konspektu kliknij pole Poziom konspektu i wybierz odpowiedni poziom nagłówka.

Alt+Shift+strzałka w lewo

Edytowanie nagłówka

Zaznacz tekst w widoku konspektu i wprowadź odpowiednie zmiany.

Zmiana poziomu nagłówka

W obszarze Tworzenie konspektu w grupie Narzędzia tworzenia konspektu klikaj strzałki w prawo i w lewo obok pola Poziom konspektu, aby obniżyć lub podnieść poziom nagłówków.

Alt+Shift+strzałka w lewo lub Alt+Shift+strzałka w prawo

Przeniesienie tekstu w górę lub w dół

Zaznacz tekst i kliknij strzałki w górę lub w dół w obszarze Tworzenie konspektu.

Alt+Shift+strzałka w górę lub Alt+Shift+strzałka w dół

Rozwinięcie lub zwinięcie tekstu

Zaznacz nagłówek i kliknij symbol + lub - w obszarze Tworzenie konspektu.

Alt+Shift+znak plus lub Alt+Shift+znak minus

Pokazanie lub ukrycie niektórych nagłówków

W polu Pokaż poziom na karcie Tworzenie konspektu wybierz najniższy poziom nagłówka, który chcesz wyświetlić. Wszystkie poziomy niższe od niego zostaną ukryte.

Alt+Shift+n powoduje pokazanie wszystkich nagłówków aż do poziomu nagłówka n

Pokazanie pierwszego wiersza tekstu lub całego tekstu

W obszarze Tworzenie konspektu zaznacz lub wyczyść pole Pokaż tylko pierwszy wiersz.

Alt+Shift+L

Zamknięcie widoku konspektu

W obszarze Tworzenie konspektu kliknij znak X na przycisku Zamknij widoku konspektu.

Przełączanie do innego widoku

Kliknij kartę Widok i kliknij typ widoku, na który chcesz się przełączyć, taki jak Układ wydruku lub Tryb odczytu.

Alt+Ctrl+P dla widoku wydruku, Alt+Ctrl+N dla widoku wersji roboczej, Alt+Ctrl+O, aby powrócić do widoku konspektu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×