Skoroszyt zawiera formularz użytkownika lub moduł klasy

Otwierany skoroszyt zawiera formularz użytkownika lub moduł klasy w skojarzonym z nim projekcie języka VBA. Może to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ formularze użytkownika i moduły klas mogą zawierać potencjalnie niebezpieczne makra.

Jeśli poziom bezpieczeństwa makr jest ustawiony na opcję Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie lub Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo, użytkownik ma możliwość usunięcia projektu języka VBA ze skoroszytu. Projekt języka VBA należy pozostawić w skoroszycie tylko wtedy, gdy ma się zaufanie do źródła, z którego pochodzi skoroszyt. Jeśli zostanie wybrana opcja usunięcia projektu języka VBA ze skoroszytu, to projekt języka VBA nie zostanie po prostu wyłączony, lecz zostanie rzeczywiście usunięty ze skoroszytu.

Jeśli poziom bezpieczeństwa makr jest ustawiony na opcję Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia, program Microsoft Office Excel automatycznie usunie projekt języka VBA ze skoroszytu. Jeśli ufa się źródłu, z którego pochodzi ten skoroszyt, i chce się zachować projekt języka VBA, należy zamknąć skoroszyt bez zapisywania zmian. Następnie należy ustawić poziom bezpieczeństwa makr na opcję Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie, dzięki czemu przy ponownym otwarciu skoroszytu zostanie wyświetlony monit o określenie, czy projekt języka VBA ma pozostać w skoroszycie, czy zostać usunięty.

Należy unikać ustawiania poziomu bezpieczeństwa na wartość Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod).

Aby zmienić ustawienia bezpieczeństwa makr w programie Excel, wykonaj następujące czynności:

  1. Na karcie Deweloper w grupie Kod kliknij przycisk Bezpieczeństwo makr.

    Grupa Kod na karcie Deweloper

  2. W kategorii Ustawienia makr w obszarze Ustawienia makr kliknij opcję Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod), a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Aby zapobiegać uruchomieniu potencjalnie niebezpiecznego kodu, zaleca się po zakończeniu pracy z makrami powrót do ustawień, które wyłączają wszystkie makra.

Uwaga: Ten alert będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy poziom bezpieczeństwa makr będzie ustawiony na jedną z opcji, która wyłącza wszystkie makra. Jeśli poziom bezpieczeństwa jest ustawiony na opcję Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod) lub jest zaznaczone pole wyboru Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA, program Excel zachowuje projekt języka VBA i ładuje go przy otwarciu skoroszytu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×