Skanowanie oceny migracji: wyewidencjonowane pliki

Dowiedz się więcej o problemach z wyewidencjonowanymi plikami podczas migracji danych.

Omówienie

Podczas migracji dane dotyczące farmy źródłowej programu SharePoint są odczytywane przy użyciu konta z uprawnieniami dostępu do środowiska na poziomie Pełny odczyt. Jeśli plik jest wyewidencjonowany przez użytkownika, narzędzie do obsługi migracji nie może odczytać wyewidencjonowanego pliku. Zamiast tego narzędzie do obsługi migracji odczyta ostatnią zaewidencjonowaną wersję tego pliku. Aby zapobiec utracie danych, użytkownicy powinni zaewidencjonować pliki przed migracją ich witryny.

Migracja danych

Migracji podlega tylko zaewidencjonowana zawartość. Aby zapobiec utracie danych, zachęć użytkowników do zaewidencjonowania plików przed rozpoczęciem migracji. Administrator witryny może zaewidencjonować plik w imieniu użytkownika, ale migracji zostanie poddana tylko zawartość, która została zapisana przez użytkownika w programie SharePoint. Jeśli użytkownik pobrał plik i pracował nad nim poza programem SharePoint, zmiany te nie pojawią się po zaewidencjonowaniu pliku.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Zanim rozpocznie się migracja, użytkownicy powinni upewnić się, że ich zawartość jest zaewidencjonowana.

Po migracji

Właściciele witryn przeprowadzający na swojej zawartości testowanie akceptacji przez użytkowników powinni sprawdzić, czy ich witryny po migracji wyglądają i działają prawidłowo.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu CheckedOutFiles-detail.csv.

Ten raport wyników skanowania przedstawia pliki, które są wyewidencjonowane, oraz zawiera informacje o użytkownikach, którzy wyewidencjonowali pliki podczas wykonywania skanowania.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

File

Plik, który jest wyewidencjonowany.

CheckedOutUser

Użytkownik, który wyewidencjonował plik.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×