Skanowanie oceny migracji: uruchomione rozwiązania z przepływem pracy 2010

Omówienie

Nie można przeprowadzić migracji przepływów pracy, które są w toku. Jeśli przepływ pracy w witrynie lub elemencie jest w toku, będzie to wyglądało tak, jakby przepływ pracy nigdy nie został uruchomiony w elemencie przed rozpoczęciem migracji. Jeśli przed rozpoczęciem migracji istnieją newralgiczne dla firmy uruchomione przepływy pracy, zalecamy ich zakończenie, zanim zostanie przeprowadzona migracja.

Migracja danych

Definicje przepływu pracy zostaną poddane migracji, ale informacje dotyczące przepływów pracy w toku nie zostaną objęte migracją.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Poinformuj użytkowników końcowych, że przepływy pracy będące w toku będą musiały zostać uruchomione ponownie po przeprowadzeniu migracji.

Po migracji

Poinformuj użytkowników końcowych, że przepływy pracy będące w toku będą musiały zostać uruchomione ponownie po przeprowadzeniu migracji.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu WorkflowRunning2010-detail.csv.

Kolumna

Opis

SiteID

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

WorkflowName

Nazwa przepływu pracy.

ItemURL

Adres URL elementu, dla którego został uruchomiony przepływ pracy.

Jeśli jest to przepływ pracy witryny, adres URL wskaże tę witrynę.

Jeśli jest to przepływ pracy elementu listy, adres URL wskaże ten element listy.

Scope

Witryna lub lista.

WorkflowInitiator

Użytkownik, który uruchomił przepływ pracy.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×