Skanowanie oceny migracji: strony wzorcowe

Dowiedz się, jak zminimalizować problemy ze stronami wzorcowymi podczas migracji.

Omówienie

Podczas migracji należy ustawić domyślną stronę wzorcową dla wszystkich witryn objętych migracją. Dzięki temu po ukończeniu migracji witryna będzie renderowana, ponieważ migracja zawartości nie będzie mieć zależności względem niestandardowych stron wzorcowych. Jeśli witryny mają przypisane niestandardowe strony wzorcowe, po ukończeniu migracji trzeba będzie ustawić dla nowej witryny właściwość Strona wzorcowa.

Migracja danych

Ważne : Pliki niestandardowej strony wzorcowej (*.master) nie powinny być poddawane migracji do nowej platformy. To ustawienie w witrynie docelowej będzie domyślną stroną wzorcową. Ten proces zapewnia, że po zakończeniu migracji witryna będzie renderowana.

Przygotowywanie do migracji

Przeanalizuj raport i zdecyduj, z których niestandardowych stron wzorcowych możesz zrezygnować przed przeprowadzeniem migracji. Przeanalizuj i zaplanuj działania, które należy wykonać po przeprowadzeniu migracji, aby w przyszłości móc korzystać z pliku niestandardowego.

Po migracji

Jeśli zdecydujesz, że na nowej platformie nadal będziesz korzystać z niestandardowej strony wzorcowej, trzeba będzie zastosować ustawienie strony wzorcowej i zweryfikować działania dostosowawcze na nowej platformie.

Raporty wyników skanowania

NonDefaultMasterPages-detail.csv    Ten raport wyników skanowania zawiera wszystkie witryny, w których zastosowano niestandardową stronę wzorcową.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

WebUrl

Adres URL podwitryny, która ma skonfigurowane ustawienie strony wzorcowej.

WebTitle

Tytuł podwitryny, której dotyczy problem.

MasterPageUrl

Ścieżka względna na serwerze prowadząca do strony wzorcowej, do której odwołuje się właściwość MasterPageUrl.

CustomMasterPageUrl

Ścieżka względna na serwerze prowadząca do strony wzorcowej, do której odwołuje się właściwość CustomMasterPageUrl.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×