Skanowanie oceny migracji: rozwiązanie w trybie piaskownicy

Dowiedz się, jak podczas migracji zminimalizować problemy z rozwiązaniami w trybie piaskownicy.

Omówienie

Ważne : Aplikacja SharePoint Online nie obsługuje rozwiązań w trybie piaskownicy.

Aplikacja SharePoint Online nie obsługuje rozwiązań w trybie piaskownicy. W związku z tym wszelkie funkcje korzystające z trybu piaskownicy w bieżącym środowisku będą musiały zostać zastąpione przez obsługiwane technologie. Informacje o tworzeniu dostosowań można uzyskać w witrynie grupy Office Dev Patterns and Practices.

https://dev.office.com/patterns-and-practices

Migracja danych

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu SandboxSolution-detail.csv.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

SandboxSolutionName

Nazwa rozwiązania w trybie piaskownicy

WebApplicationURL

Adres URL aplikacji sieci Web hostującej rozwiązanie w trybie piaskownicy

SandboxSolutionID

Identyfikator rozwiązania w trybie piaskownicy

Signature

Wartość skrótu rozwiązania w trybie piaskownicy

HasAssembly

Ma wartość True (Prawda), jeśli rozwiązanie zawiera zestawy — w przeciwnym razie ma wartość False (Fałsz)

SolutionStatus

Stan rozwiązania w trybie piaskownicy (rozwiązanie może być aktywowane, dezaktywowane lub wyłączone)

SolutionType

Typ rozwiązania w trybie piaskownicy — możliwe wartości to „Custom Code” (Kod niestandardowy), „Site Template” (Szablon witryny) lub „Design Package” (Pakiet projektu)

CreatedBy

Tożsamość użytkownika, który utworzył rozwiązanie

CreatedDate

Data utworzenia rozwiązania

ModifiedBy

Tożsamość użytkownika, który ostatnio zmodyfikował rozwiązanie

ModifiedDate

Data ostatniej modyfikacji rozwiązania

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×