Skanowanie oceny migracji: obsługa plików przeglądarki

Dowiedz się, jak podczas migracji zminimalizować problemy z obsługą plików przeglądarki.

Omówienie

Ustawienia obsługi plików przeglądarki w obszarze Aplikacje sieci Web w programie SharePoint mają wpływ na sposób przeglądania konkretnych typów plików. W środowisku źródłowym można było zmienić to ustawienie z wartości Ścisłe na Luźne. Ustawienie Luźne umożliwia otwieranie wszystkich typów plików w przeglądarce. W środowisku docelowym wymuszone zostaje jednak ustawienie Ścisłe i nie można tego modyfikować. W efekcie może okazać się, że po migracji nie można otworzyć w przeglądarce niektórych typów plików. Na przykład plików z rozszerzeniami *.htm i *.html w bibliotekach dokumentów nie będzie już można otworzyć w przeglądarce. Użytkownicy zobaczą monit o pobranie plików.

Główną przyczyną tej zmiany jest wyższe bezpieczeństwo ustawienia Ścisłe. Istnieje możliwość, że użytkownik o złych zamiarach wykorzysta podniesienie uprawnień i dostęp współautora do witryny w celu utworzenia pliku HTML zawierającego kod JavaScript działający w innym zbiorze witryn, do którego ten użytkownik nie ma uprawnień dostępu. Kiedy użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia przegląda stronę, umożliwia to użytkownikowi dysponującemu podniesionymi uprawnieniami uruchomienie kodu JavaScript i uzyskanie dostępu do interesujących go danych.

Migracja danych

Dane zostaną poddane migracji, ale zostanie zmieniony sposób zachowania plików HTM i HTML — pliki nie będą już otwierane w przeglądarce, a zamiast tego zostanie wyświetlony monit umożliwiający użytkownikowi pobranie danego pliku. Jeśli elementem docelowym składnika Web Part podglądu strony jest strona HTM lub HTML, to podczas renderowania strony zostanie wyświetlony monit o pobranie pliku HTM lub HTML. Składnik Web Part podglądu strony jest renderowany jako element iframe. W ramach tej operacji w tle zostaje wysłane żądanie strony HTM lub HTML, co powoduje wyświetlenie monitu o pobranie. Nie można zmienić nazwy rozszerzenia pliku w przeglądarce. Jeśli jednak zmienisz nazwę plików z poziomu programu SharePoint Designer, zostanie wyświetlony monit o naprawienie odwołania URL.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Gotowy raport będzie zawierał listę wszystkich plików HTM i HTML w danym środowisku. Skontaktuj się z właścicielami witryny, aby upewnić się, że są oni świadomi istnienia problemu. Jeśli jest wymagane zapewnienie otwierania plików w przeglądarce, zmień ich nazwy, nadając im rozszerzenie *.aspx. Aby przekazać plik ASPX, program Designer musi mieć dostęp do zbioru witryn, co ogranicza zakres ryzyka do osób mających uprawnienia wyższe niż Współtworzenie. Współautor może tworzyć strony typu wiki w niektórych bibliotekach dokumentów, które z technicznego punktu widzenia są stronami ASPX. Jednak uprawnienia współautora ograniczają jego możliwości do dodawania i konfigurowania składników Web Part, co mogłoby narazić te strony na dokonane za pomocą skryptu ataki obejmujące wiele witryn. Jeśli na przykład współautor próbuje dodać składniki Web Part do strony ASPX, występują następujące okoliczności:

  • Składnik Web Part edytora zawartości nie jest dostępny jako opcja.

  • Składnik Web Part edytora skryptów jest dostępny, ale nie umożliwia użytkownikowi przesyłania żadnej zawartości z tagami <script>.

  • Składnik Web Part podglądu strony nie umożliwia współautorowi modyfikowania ustawienia adresu URL. Możliwość skierowania użytkownika na złośliwą stronę zostaje zablokowana.

Opcje dostępne w przypadku zmiany nazwy rozszerzenia pliku:

  • Otwarcie witryny w programie SharePoint Designer i zmiana nazwy pliku.

  • Programowa zmiana nazw plików przy użyciu metody SPFile.MoveTo() za pośrednictwem skryptu CSOM.

Po migracji

Sprawdź, czy strony są renderowane zgodnie z oczekiwaniami.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu BrowserFileHandling-detail.csv.

Ten raport z wynikami skanowania zawiera wszystkie pliki *.htm i *.html, na które będzie mieć wpływ zmiana ustawienia Obsługa plików przeglądarki z wartości Luźne na wartość Ścisłe.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

File

Adres URL pliku, na który zmiana będzie miała wpływ.

TimeCreated

Data i godzina utworzenia pliku.

TimeModified

Data i godzina zmodyfikowania pliku.

ModifiedBy

Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował plik.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×