Skanowanie oceny migracji: nieobsługiwane szablony witryn

Dowiedz się, jak podczas migracji rozwiązywać problemy z nieobsługiwanymi szablonami witryn.

Omówienie

Każda witryna programu SharePoint jest utworzona na podstawie szablonu witryny. W środowisku źródłowym programu SharePoint można było tworzyć zbiory witryn przy użyciu różnych szablonów domyślnych, a także szablonów wdrożonych za pomocą kodu wymagającego pełnego zaufania. Zbiory witryn, których migracja jest obsługiwana, to szablony Witryna zespołu i Witryna osobista. Szablon Witryna osobista służy do tworzenia witryn usługi OneDrive dla Firm.

Obsługiwane szablony witryn:

Przyjazna nazwa szablonu

Szablon

Identyfikator

TeamSite

STS

1

Witryna osobista

SPSPERS

21

Migracja danych

Każda witryna, która nie korzysta z szablonu Witryna zespołu lub Witryna osobista, powinna zostać podczas migracji zamapowana na szablon Witryna zespołu. Zawartość ze środowiska źródłowego jest wówczas kopiowana do nowej witryny zespołu w miejscu docelowym.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Skorzystaj z raportu dotyczącego nieobsługiwanych szablonów witryn, aby zidentyfikować zbiory witryn, których migracja może przebiec z problemami. Zawartość tych witryn zostanie podczas migracji skopiowana do szablonu Witryna zespołu, ale szablon Witryna zespołu może nie obejmować funkcji witryny źródłowej.

Po migracji

Sprawdź, czy witryny działają po przeprowadzeniu migracji.

Raporty wyników skanowania

UnsupportedWebTemplate-detail.csv    Ten raport z wynikami skanowania zawiera listę witryn, które obecnie używają szablonu witryny nieobsługiwanego na platformie docelowej.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

FullURL

Adres URL witryny dotkniętej problemem.

WebID

Identyfikator witryny połączonej z nieprawidłowym szablonem witryny.

WebTitle

Tytuł witryny dotkniętej problemem.

WebTemplateID

Identyfikator szablonu witryny, który nie jest obsługiwany w środowisku źródłowym.

WebTemplate

Przyjazna nazwa szablonu witryny. Jeśli to pole jest puste, to znaczy, że szablon witryny nie jest już zarejestrowany w środowisku źródłowym.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×