Skanowanie oceny migracji: listy z włączoną obsługą funkcji IRM

Dowiedz się, jak podczas migracji zminimalizować problemy z listami z włączoną obsługą funkcji IRM.

Omówienie

Zarządzanie prawami do informacji (IRM, Information Rights Management) to funkcja, która pozwala zaszyfrować zawartość, gdy użytkownik uzyskuje do niej dostęp, aby uniemożliwić przesłanie dalej tej zawartości lub jej zmodyfikowanie. W programie SharePoint pliki są przechowywane w postaci niezaszyfrowanej. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do pliku z listy plików chronionych za pomocą funkcji IRM, plik ten zostaje zabezpieczony przed rozpoczęciem przesyłania. Plik można otworzyć tylko w aplikacji klienckiej obsługiwanej przez funkcję IRM, takiej jak aplikacja pakietu Microsoft Office.

Istnieją dwa główne składniki procesu migracji z uwzględnieniem funkcji IRM:

 • Skonfigurowanie środowiska docelowego do obsługi usług Microsoft Azure Active Directory Rights Management.

 • Wyłączenie funkcji IRM w źródłowych i docelowych bibliotekach programu SharePoint. Jest to wymagane, ponieważ narzędzie do obsługi migracji będzie uzyskiwać dostęp do plików tak samo jak użytkownik. Jeśli funkcja IRM jest włączona w środowisku źródłowym, narzędzie do obsługi migracji otrzyma zaszyfrowany plik i przekaż go w tej postaci do środowiska docelowego. W wyniku tego pliku nie będzie już można otworzyć.

Migracja danych

Ustawienia funkcji IRM skojarzone z listami i bibliotekami nie są migrowane. Poniższy proces umożliwia narzędziu do migracji poprawną obsługę bibliotek chronionych za pomocą funkcji IRM. Dzięki temu procesowi zawartość po migracji nadal jest dostępna i podlega przesyłaniu.

 1. Wyłącz funkcję IRM dla listy źródłowej i docelowej.

 2. Narzędzie do obsługi migracji skopiuje pliki z lokalizacji źródłowej i umieści je w lokalizacji docelowej.

 3. Włącz funkcję IRM dla listy źródłowej i docelowej.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

 1. Funkcja IRM musi być skonfigurowana dla usługi SharePoint Online.

 2. Funkcja IRM musi być wyłączona na liście źródłowej przed przeprowadzeniem migracji tego zbioru witryn.

Po migracji

 1. Włącz funkcję IRM dla listy zawartości, która została poddana migracji.

 2. Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że dokumenty w bibliotekach chronionych za pomocą funkcji IRM są rzeczywiście chronione.

  • Pobierz dokument z listy plików chronionych za pomocą funkcji IRM.

  • Otwórz dokument na komputerze klienckim.

  • Jeśli dokument jest chroniony, pod wstążką będzie wyświetlany stan dokumentu.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu IRMEnabledLibrary-detail.csv. Ten raport wyników skanowania zawiera listy i biblioteki z włączoną funkcją IRM. Jeśli funkcja IRM jest wyłączona w farmie, skanowanie nie zostanie przeprowadzone, co zostanie wskazane w pliku wyników.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

ListTitle

Tytuł listy lub biblioteki z włączoną funkcją IRM.

URL

Adres URL domyślnego widoku listy.

ItemCount

Liczba elementów na liście.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×