Skanowanie oceny migracji: alerty

Dowiedz się, jak podczas migracji rozwiązywać problemy z alertami.

Omówienie

Większość narzędzi do obsługi migracji nie umożliwia migrowania alertów. Alerty są tworzone w odniesieniu do elementów, list i bibliotek w celu powiadomienia użytkownika o zmianie zawartości. Ten raport umożliwia wgląd w alerty, które są obecnie skonfigurowane w środowisku źródłowym. Jeśli użytkownicy chcą po migracji otrzymywać powiadomienia o zmianach zawartości, muszą skonfigurować alerty w nowym środowisku.   Alerty nie podlegają migracji, dlatego udostępniamy dużo nieprzetworzonych danych skojarzonych z alertami. Mogą się one przydać, jeśli po migracji będzie trzeba odtworzyć alerty.

Migracja danych

Podstawowe narzędzia do obsługi migracji nie umożliwiają migrowania alertów.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Przekaż użytkownikom odpowiednie informacje, aby uniknąć zamieszania po przeprowadzeniu migracji.

Po migracji

Przekaż użytkownikom odpowiednie informacje, aby uniknąć zamieszania po przeprowadzeniu migracji.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu Alerts-detail.csv.

Ten raport wyników skanowania zawiera listę wszystkich alertów zainstalowanych w środowisku.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

WebURL

Adres URL sieci Web.

Title

Tytuł alertu.

AlertTemplateName

Nazwa alertu.

Filter

Filtr zapytania w języku CAML zastosowany do alertu.

ID

Identyfikator przypisany do alertu.

MatchID

Identyfikator filtrowania dla zewnętrznie dopasowanego alertu.

ItemID

Identyfikator elementu, z którym jest skojarzony alert. Jeśli to pole jest puste, alert jest skojarzony z listą.

ListURL

Godzina zainstalowania dodatku.

ListID

Identyfikator listy, z którą jest skojarzony alert.

List

Identyfikator lub sieć Web hostująca dodatek.

AlwaysNotify

Adres URL sieci Web hostującej dodatek.

DeliveryChannels

Tytuł sieci Web hostującej dodatek.

AlertType

Typ obiektu, którego dotyczy alert. Może to być lista lub biblioteka dokumentów, element listy lub dokumentu albo obiekt niestandardowy.

EventType

Typ zdarzenia, którego dotyczy alert.

EventTypeBitmask

Ten element można zignorować.

AlertFrequency

Pobiera lub ustawia interwał wysyłania alertu.

AlertTime

Data i godzina wysłania alertu.

Status

Określa, czy alert jest włączony.

User

Nazwa użytkownika, z którym jest skojarzony alert.

DynamicRecipient

Jeśli alert jest generowany dynamicznie, ten atrybut określa sposób zdefiniowania adresata.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×