Skanowanie oceny migracji: InfoPath

Dowiedz się, jak zminimalizować problemy z programem InfoPath występujące podczas migracji.

Omówienie

Program InfoPath umożliwia deweloperom tworzenie formularzy niestandardowych, w których użytkownicy mogą wpisywać dane w różnych miejscach programu SharePoint. W kontekście migracji do środowiska docelowego istnieją pewne aspekty formularzy programu InfoPath, które nie są obsługiwane w środowisku docelowym.

Migracja danych

Formularze programu InfoPath (pliki XSN) zostaną objęte migracją, ale niektóre formularze mogą nie działać, o ile nie zostaną wykonane działania naprawcze.

Ważne : Każda witryna skonfigurowana jako „Brak dostępu” (zablokowana) zostanie pominięta w programie SharePoint. Aby wyświetlić listę zablokowanych zbiorów witryn, zobacz wynik skanowania w poszukiwaniu zablokowanych witryn.

Przygotowywanie do migracji

Działania naprawcze należy podjąć w przypadku plików XSN w poniższych scenariuszach. Jeśli działania naprawcze nie zostaną wykonane, po migracji te formularze nie będą działać. Typowe scenariusze są następujące:

  • Plik XSN lub UDCX wykonuje wywołania protokołu SOAP, które nie są obsługiwane w środowisku docelowym. Te formularze muszą zostać zaktualizowane, aby umożliwić wywoływanie obsługiwanych punktów końcowych.

  • Plik XSN korzysta z kodu zarządzanego, który będzie wymagał podjęcia działań naprawczych. Kod zarządzany nie jest obsługiwany na platformie docelowej.

  • Formularze programu InfoPath zawierające pola wyboru osób. Te pola po migracji muszą zostać zaktualizowane przy użyciu nowej tożsamości.

Po migracji

Sprawdź, czy zaktualizowane formularze programu InfoPath działają prawidłowo na etapie migracji polegającym na testowaniu akceptacji przez użytkowników.

Raporty wyników skanowania

W poniższej tabeli opisano kolumny raportu InfoPath-detail.csv.

Ten raport wyników skanowania zawiera formularze programu InfoPath, które wymagają podjęcia działań naprawczych przed migracją lub co najmniej sprawdzenia poprawności działania na nowej platformie.

Kolumna

Opis

SiteId

Unikatowy identyfikator zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteURL

Adres URL zbioru witryn, w którym występuje problem.

SiteOwner

Właściciel zbioru witryn.

SiteAdmins

Lista osób wymienionych jako administratorzy zbioru witryn.

SiteSizeInMB

Rozmiar zbioru witryn w megabajtach [MB].

NumOfWebs

Liczba sieci Web istniejących w zbiorze witryn.

ContentDBName

Nazwa bazy danych zawartości hostującej zbiór witryn.

ContentDBServerName

Serwer SQL hostujący bazę danych zawartości.

ContentDBSizeInMB

Rozmiar bazy danych zawartości hostujący zbiór witryn.

LastContentModifiedDate

Data/godzina modyfikacji zawartości zbioru witryn.

TotalItemCount

Łączna liczba elementów znalezionych w zbiorze witryn.

Hits

Liczba żądań zarejestrowanych dla zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DistinctUsers

Liczba unikatowych użytkowników, którzy uzyskali dostęp do zbioru witryn. Korzysta z danych z usługi rejestrowania użycia. Jeśli usługa rejestrowania użycia jest wyłączona, w tym wierszu będzie wyświetlana wartość N/A (nie dotyczy).

DaysOfUsageData

Liczba dni, przez które usługa rejestrowania użycia zachowuje dane. Zapewnia to kontekst dla kolumn Hits i DistinctUsers. Jeśli na przykład ta wartość wynosi 14 dni, dane z kolumn Hits i DistinctUsers są za ostatnie 14 dni.

URL

Lokalizacje pliku XSN.

URN

Unikatowy identyfikator pliku XSN. Każdy plik XSN będzie miał odrębną nazwę URN.

UnsupportedSoapCalls

Wywołania protokołu SOAP, które nie są jawnie wymienione jako obsługiwane w środowisku docelowym.

UnsupportedSoapCallsCount

Liczba nieobsługiwanych wywołań protokołu SOAP znalezionych w pliku XSN.

UnsupportedDataConnectionTypes

Połączenia danych, które nie są obsługiwane na nowej platformie.

UnsupportedDataConnectionCount

Liczba nieobsługiwanych połączeń danych.

ManagedCode

True (Prawda) — z plikiem XSN jest skojarzony kod zarządzany. False (Fałsz) — z plikiem XSN nie jest skojarzony kod zarządzany.

ManagedCodeState

ValidationRequired — możliwe, że kod zarządzany będzie działać w środowisku docelowym. Będzie to wymagać sprawdzenia na etapie testowania migracji.

RemediationRequired — formularz zawiera kod zarządzany, który będzie wymagał podjęcia działań naprawczych.

Mode

Tryb, w jakim formularz został opublikowany. Na przykład użycie trybu klienta („Client”) powoduje, że formularz programu InfoPath będzie otwierany tylko w kliencie programu InfoPath. Natomiast tryb klienta-serwera („Client Server”) umożliwia otwarcie formularza zarówno w przeglądarce, jak i w kliencie programu InfoPath. Formularze opublikowane w trybie klienta nie będą wyświetlane w tym raporcie.

PeoplePickerCount

Liczba pól wyboru osób znaleziona w formularzu.

SolutionFormatVersion

To pole nie jest już używane i można je zignorować.

ProductVersion

Wersja programu InfoPath, za pomocą której opublikowano formularz.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do konkretnego uruchomienia narzędzia do oceny migracji programu SharePoint.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×