Skanowanie ocena migracji: usług łączności Biznesowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z usług łączności Biznesowej przed migracją danych.

Omówienie

Usługi łączności biznesowej (BCS) został wprowadzony w programie SharePoint 2010 ulepszono wykazu danych biznesowych tworzenia programu Office SharePoint Server 2007. Usługi łączności Biznesowej umożliwia programu SharePoint uzyskać dostęp do danych z systemów danych zewnętrznych, takich jak SAP ERP i CRM oprócz innych aplikacji opartych na danych, które są dostępne za pośrednictwem usługi Windows Communication Foundation (WCF) lub punkty końcowe danych otwartych (OData).

Migracji danych

Aplikacje usług łączności Biznesowej nie są migrowane do środowiska docelowego. W zależności od typu danych uzyskujesz dostęp do i lokalizacja, może być konieczne wdrożenie rozwiązania hybrydowego usługi łączności Biznesowej.

Ważne : Dowolnej witryny, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu" (zablokowane) w programie SharePoint zostanie pominięty. Aby wyświetlić listę zablokowania witryny zbiorów Zobacz zablokowane witryn, przeglądania danych wyjściowych.

Przygotowywanie do migracji

Określenie aplikacji usług łączności Biznesowej wdrożony środowiska źródłowego i sprawdzić, czy te aplikacje są wymagane po migracji. Jeśli są one pracy za pomocą następujących opcji:

  • Konfigurowanie hybrydowe konfiguracji usług łączności Biznesowej.

  • Uwidaczniają źródła danych, które chcesz uzyskać dostęp z Internetem, tak aby podłączyć do niego ze środowiska docelowej.

Raz strukturą nad rozwiązaniem, push zaktualizowane aplikacje usług łączności Biznesowej dla środowiska docelowej w dowolnym momencie podczas fazy sprawdzania poprawności migracji.

Po migracji

Upewnij się, że do rozwiązania, które korzystania z aplikacji usług łączności Biznesowej, funkcja z nowo wdrożonych aplikacji usług łączności Biznesowej.

Przeglądanie wyników raportów

W poniższej tabeli opisano kolumny w raporcie BCSApplications detail.csv .

Ten plik zawiera definicje usług łączności Biznesowej LOB wdrożone w środowisku docelowym, a niektóre informacje ułatwiające określanie definicji i co to jest używana.

Kolumna

Opis

Nazwa

Nazwa definicji usług łączności Biznesowej.

Opis

Opis definicji usług łączności Biznesowej.

Przestrzeń nazw

Przestrzeń nazw skojarzonych z definicją usług łączności Biznesowej.

Wersja

Wersja definicji usług łączności Biznesowej.

LOBSystemType

Typ systemu używana w definicji usług łączności Biznesowej.

LOBEntities

Jednostki znaleziony w definicji usług łączności Biznesowej.

LOBName

Wiersz nazwy firmy w definicji usług łączności Biznesowej.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do określonych wykonania ocena narzędzia migracji programu SharePoint.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×