Skanowanie ocena migracji: Zablokowane witryn

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dowiedz się, jak ograniczyć problemów z witrynami zablokowane podczas migracji.

Omówienie

Po skonfigurowaniu witryny jako "Brak dostępu" w programie SharePoint, witryna jest niedostępne dla zarówno użytkowników, jak i w systemie. W wyniku różnych skanowania przed migracją są skonfigurowane do dowolnej witryny, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu" Ignoruj. Jest zablokowany.

Migracji danych

Nie można migrować zablokowanych witryn do środowiska docelowego, tak jak nie można odczytać zawartość witryny narzędzia migracji.

Ważne: Dowolnej witryny, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu" (zablokowane) w programie SharePoint zostanie pominięty. Aby wyświetlić listę zablokowania witryny zbiorów Zobacz zablokowane witryn, przeglądania danych wyjściowych.

Przygotowywanie do migracji

Upewnij się, że na liście zablokowanych witryn jest poprawny. Jeśli masz niepoprawnie oznaczone jako "Brak dostępu", zaktualizuj stan blokady do "Nie jest zablokowane".

Po migracji

Zarządzanie stanem blokowania w witrynach w środowisku docelowym, wykorzystać powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

Jak odblokować zbiór witryn na vNext

 1. Aby odblokować witryn za pomocą polecenia cmdlet Set-witryny programu SharePoint z poleceń cmdlet programu PowerShell.

 2. Pobieranie i poleceń cmdlet z pobierania powłoki zarządzania usługi SharePoint Online. https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=35588

 3. Uruchamianie powłoki zarządzania usługi SharePoint

 4. Instalacja: Set-SPSite -LockStatus Unlock

Jak ustawić witryny, aby "Brak dostępu"

 1. Za pomocą witryny programu SharePoint zestawu z poleceń cmdlet środowiska PowerShell do witryn blokady. Metoda ta przypomina "Brak dostępu", że użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do witryny.

 2. Pobieranie i poleceń cmdlet z pobierania powłoki zarządzania usługi SharePoint Online. https://www.microsoft.com/en-us/Download/details.aspx?id=35588

 3. Uruchamianie powłoki zarządzania usługi SharePoint

 4. Instalacja: Set-SPSite -LockStatus NoAccess

Jak ustawić witryny do "Tylko do odczytu"

 1. Witryny programu SharePoint zestawu nie obsługuje ustawiania witryny "Tylko do odczytu". Alternatywna metoda jest użycie zasady zbioru witryn w zbiorze witryn.

 2. Przeglądanie witryny, który ma być "Tylko do odczytu".

 3. Kliknij ikonę koła zębatego górny prawo, wybierz pozycję Ustawienia witryny

 4. Kliknij pozycję zasady witryny

 5. Kliknij przycisk Utwórz

  • a. Wprowadź nazwę i opis

  • Wybierz pozycję "nie zamknąć lub usunąć witrynę automatycznie"

  • Sprawdzanie "zbioru witryn zostaną odczytane tylko wtedy, gdy jest zamknięty"

  • Kliknij przycisk OK

 6. Ustawienia witryny wybierz polecenie usuwania i zamykania witryny

  1. Zasady witryny wybierz zasady "Tylko do odczytu" w kroku 4

  2. Kliknij przycisk OK

  3. Wróć do usuwania i zamykania witryny i kliknij pozycję Zamknij tę witrynę teraz witryny jest teraz "Tylko do odczytu"

  4. Tylko administrator zbioru witryn może uzyskać dostęp do, a następnie kliknij pozycję Otwórz tę witrynę.

Przeglądanie wyników raportów

LockedSites detail.csv ten raport skanowania zawiera listę adresów URL, które są skonfigurowane jako "Brak dostępu" w programie SharePoint.

Kolumna

Opis

Adres URL

Adres URL zbioru witryn, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu".

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do określonych wykonania ocena narzędzia migracji programu SharePoint.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×