Skanowanie ocena migracji: Pełnego zaufania składnik wyników

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Omówienie

Rozwiązanie pełnego zaufania skanuje wyboru, które środowiska programu SharePoint dla odwołania do kodu, który został wdrożony za pomocą plików pakietów [WSP] rozwiązanie poziomu farmy. SharePoint Online nie obsługuje rozwiązań pełnego zaufania i w wyniku będzie konieczne do zrozumienia miejsce, w którym jest używany ten typ funkcji i pojawiły się z planem migracji do usługi SharePoint Online

Migracji danych

Zawartość jest migracji do usługi SharePoint Online, jednak funkcji powiązanych z kodem pełnego zaufania nie będzie działać po migracji. Błędy mogą być widoczne po używanie niektórych zawartości, która zależy od kodu pełnego zaufania, który nie jest już dostępna po migracji.

Ważne : Dowolnej witryny, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu" (zablokowane) w programie SharePoint zostanie pominięty. Aby wyświetlić listę zablokowania witryny zbiorów Zobacz zablokowane witryn, przeglądania danych wyjściowych.

Przygotowywanie do migracji

Określanie różnych powodów, że kod pełnego zaufania został użyty w środowisku lokalnym na. Tworzenie planu, aby zamienić kluczowe scenariusze funkcje usługi SharePoint Online. Może być konieczne tworzenie dostosowania i korzystać z dodatków dotyczyć wszystkich scenariuszach.

Jeśli nie jest odpowiednikiem przedstawionych w usłudze SharePoint Online, można do dostosowywania usługi SharePoint Online, postępując zgodnie z dokumentacją wzorców i wskazówki dotyczące usługi Office 365.

https://msdn.microsoft.com/en-us/pnp_articles/Office-365-Development-patterns-and-Practices-Solution-Guidance

Po migracji

Po zakończeniu migracji zawartości wdrożenie planu, który został utworzony podczas "Przygotowywanie do migracji". Może to dotyczyć wdrażania dostosowań, dodatki, lub włączanie funkcji w witrynach za pośrednictwem interfejsu usługi SharePoint Online.

Szczegółowe dane wyjściowe

Uwaga : Wprowadzania pliki znajdują się w obszarze \Internal\FullTrustSolution < RootOutputFolder >. Pliki wejściowe są generowane przez wszystkich zainstalowanych farmy poziom pełnego zaufania rozwiązanie pakietów do czytania i tworzenie raportu o zainstalowanych w farmie programu SharePoint. Lokalizacja plików wejściowych zawiera wszystkie wyodrębnionej pełnego zaufania kod pliki pakietu, a także pliki używane do generowania raportów pliki opisane poniżej.

W aktualizacji z lipca 2017 składniki pełnego zaufania są zamieniane na dwóch oddzielnych skanery.

  • Skanowanie farmy FullTrustSolution_ użycia poziomu farmy kodu pełnego zaufania.

  • FullTrustSolution_Content skanowanie w poszukiwaniu pełnego zaufania kod odwołania w treści.

Wynik w przypadku skanowania rozwiązanie pełnego zaufania są dotyczyła raportowania obszarów środowiska, które korzysta z funkcjonalność farmy poziomu pliki WSP wdrożone w farmie. Jeśli istnieją pozbawiony pełnego zaufania rozwiązanie odwołania w treści, to narzędzie nie będzie raportować te informacje. Można korzystać z polecenia cmdlet programu PowerShell Test SPContentDatabase, dostarczany z programem SharePoint, aby wyszukać te dotyczą do migracji, gdy.

https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607941.aspx

Należy zrozumieć obu poziomach [farmy i zawartości] Kod pełnego zaufania, aby utworzyć pełna plan w celu uniknięcia zakłóceń w firmie lub opóźnienia w projekcie migracji.

FullTrustSolution_Farm generuje następujące raporty:

Składnik

Opis

Plik wejściowy

Części raportu

Funkcjami farmy

Funkcje niestandardowe, które są aktywowane w zakresie farmy.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Farm_Usage.csv

Funkcje aplikacji sieci Web

Funkcje niestandardowe, które są aktywowane w zakresie aplikacji sieci web.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_WebApplication_Usage.cs

Składnik

Opis

Plik wejściowy

Części raportu

Typy zawartości

Lokalizacje wdrażania niestandardowe typy zawartości.

ContentTypes.csv

FullTrustSolution_ContentTypes_Usage.csv

Za pomocą odbiorcy zdarzeń niestandardowe typy zawartości

Typy zawartości, które używają odbiorcy niestandardowych zdarzeń. Na przykład jeśli wdrożony odbiorca zdarzenia niestandardowe i powiązany w nowym polu typu zawartości, ten raport wyświetli te informacje.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_ContentTypesUsingEventReceivers_Usage.csv

Pola niestandardowe

Listy i typów zawartości, które używają pól niestandardowych lub definicje pól.

CustomFields.csv

FieldTypes.csv

FullTrustSolution_CustomFields_Usage.csv

Odbiorcy zdarzeń

List, które używają odbiorcy niestandardowych zdarzeń.

EventReceivers.csv

FullTrustSolution_EventReceivers_Usage.csv

Funkcje witryny

Witryny, które są używane funkcje niestandardowe.

Features.csv

FullTrustSolution_Features_Site_Usage.csv

Szablony list

List, które są używane szablony listy niestandardowej.

ListTemplates.csv

FullTrustSolution_ListTemplates_Usage.csv

Układy stron wdrożony

Lokalizacje, które rozmieszczone w niestandardowych układach stron. Zawiera wszystkie układy niestandardowej strony.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_DeployedLayouts_Usage.csv

Stron za pomocą niestandardowych układach stron

Strony, które używają niestandardowych układach stron.

PageLayouts.csv

FullTrustSolution_PageLayouts_Pages_Usage.csv

Składniki Web Part

Strony, które są używane niestandardowe składniki web Part.

WebParts.csv

FullTrustSolution_WebParts_Usage.csv

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×