Skanowanie ocena migracji: Mapowania właściwości profilu niestandardowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dowiedz się, jak zmniejszeniu problemów z mapowania właściwości profilu niestandardowe podczas migracji.

Omówienie

W środowisku źródła było możliwe dodawanie mapowania właściwości profilu dodatkowe do aplikacji usługi profilu użytkownika. Mapowania właściwości profilu włączyć programu SharePoint uwzględniał wartości właściwości profilu ze źródłami danych spoza programu SharePoint. Można na przykład Mapowanie właściwości profilu atrybut w usłudze Active Directory. Podczas synchronizacji profilu programu SharePoint wypełnione profilu użytkownika z wartością z usługi Active Directory. Scenariusz innego było korzystać z usług łączności biznesowej (BCS) do wypełnienia wartości właściwości profilu z bazy danych, usługi sieci web.

Środowiska docelowego wykorzystuje Azure Active Directory (AAD) wypełnianie wartości profilu programu SharePoint. SharePoint zsynchronizuje najczęściej używanych danych profilu z usługi Azure Active Directory do programu SharePoint. Rozszerzanie schematu AAD i konfigurowanie mapowania właściwości profilu dodatkowe nie obsługuje środowiska docelowego. Jeśli chcesz wypełnić dane, które nie są udostępnione przez nieobecności mapowania właściwości profilu pola jest wymagany do Napisz program, który będzie push wartości, które mają do właściwości profilu w usłudze.

Aby uzyskać wskazówki na temat aktualizowania wartości właściwości profilu używanie modelu obiektów po stronie klienta (CSOM) zobacz:

Ten wynik skanowania umożliwi z listą profilu mapowania właściwości, które nie mają zostać uwzględnione w środowisku docelowym. Pozwoli podjęcie decyzji, w kierunku przenoszenia do przodu.

Migracji danych

Środowiska docelowego będzie zawierać mapowania właściwości profilu domyślnego dla programu SharePoint.

Ważne : Dowolnej witryny, który jest skonfigurowany jako "Brak dostępu" (zablokowane) w programie SharePoint zostanie pominięty. Aby wyświetlić listę zablokowania witryny zbiorów Zobacz zablokowane witryn, przeglądania danych wyjściowych.

Przygotowywanie do migracji

Jeśli mapowania właściwości znajduje się w wynik skanowania są osobie w portalu programu SharePoint dodatek lub firmy, zaleca się możesz szukać w aplikacji synchronizacji omówione w sekcji Omówienie, aby upewnić się, że dane właściwość profilu, nie są uwzględniane domyślnie jest nadal migracji zaktualizowane wpis.

Po migracji

Jeśli wbudowane narzędzie do synchronizacji właściwość profilu, upewnij się, że funkcje narzędzia po migracji.

Przeglądanie wyników raportów

W poniższej tabeli opisano kolumny w raporcie CustomProfilePropertyMappings detail.csv .

Ten raport skanowania zawiera listę wszystkich profilu mapowania właściwości, które nie będzie istnieć w środowisku docelowym. Jeśli masz wiele połączeń synchronizacji profilu, można zobaczyć wielu mapowania właściwości jednego profilu.

Kolumny

Opis

ConnectionName

Nazwa połączenia profilu mapowania właściwości jest skojarzony.

ConnectionType

Typ profilu połączenia. Dzięki temu określić, z której są pobierane wartości właściwości profilu.

PropertyName

Nazwa właściwości profilu. Po utworzeniu właściwości profilu, nie można zmienić tę wartość.

PropertyDisplayName

Nazwa wyświetlana właściwości profilu.

PropertyMapping

Atrybut, który jest mapowany właściwość profilu dla danego połączenia.

Kierunek

Kierunek mapowania. Importowanie lub eksportowanie. Importowanie wskazuje, że wartość właściwości profilu są pobierane ze źródła danych spoza programu SharePoint. Eksportowanie wskazuje, że wartość właściwości profilu w programie SharePoint zostanie przypisany do zewnętrznego źródła danych.

PropertyLength

Długość właściwości profilu.

PropertyUsage

Liczba profile, które mają wartość dla określonej właściwości. Ułatwi to sprawdzić, czy to mapowanie właściwości jest profile aktywnie korzystania z niego. Na przykład wartość 0 czy oznacza, że nie profile mieć wartość dla tej właściwości. Wartość 100 000 czy oznacza, że 100 000 profile mieć wartość dla tej właściwości.

ScanID

Unikatowy identyfikator przypisany do określonych wykonania ocena narzędzia migracji programu SharePoint.

Uwaga : Źródło środowiskach będzie zawierać niektóre właściwości, które poprzednio były używane w funkcji o nazwie fonetyczny wyszukiwania. Ta funkcja jest włączona można wyszukiwać lub nazwisko osoby, a wyniki wyszukiwania zwróci nazwy, które są podobne do wprowadzona nazwa. Ta funkcja nie jest już korzysta z tych właściwości w środowisku docelowym, a w wyniku będzie się znajdować w raporcie. Następujące właściwości nie jest jawnie używasz w dowolnej z opcji dostosowania, możesz nie musisz podejmować żadnych działań na te wpisy.

Nazwa wyświetlana właściwości

Nazwa właściwości

Mapowanie

Imię (fonetycznie)

SPS PhoneticFirstName

MsDS PhoneticFirstName

Nazwa wyświetlana (fonetycznie)

SPS PhoneticDisplayName

MsDS PhoneticDisplayName

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×