Skalowanie arkusza do wydruku

Aby arkusz był lepiej dopasowany do drukowanych stron, można go skalować przez zmniejszanie lub powiększanie jego rozmiaru. Można również przeskalować arkusz w celu dopasowania do szerokości papieru drukowanych stron lub określić liczbę stron, na których arkusz zostanie wydrukowany.

Co chcesz zrobić?

Zmniejszanie lub powiększanie arkusza w celu lepszego dopasowania do drukowanych stron

Dopasowywanie arkusza do szerokości papieru drukowanych stron

Drukowanie arkusza na określonej liczbie stron

Zmniejszanie lub powiększanie arkusza w celu lepszego dopasowania do drukowanych stron

 1. Kliknij dowolne miejsce arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku znajdujący się obok pozycji Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. Na karcie Strona w obszarze Skalowanie kliknij pozycję Dopasuj do, a następnie w polu Dopasuj do wpisz procent rzeczywistego rozmiaru, który chcesz użyć.

Porada : Aby zmniejszyć arkusz w celu dopasowania do drukowanych stron, wpisz wartość mniejszą niż 100%. Aby powiększyć arkusz w celu dopasowania do drukowanych stron, wpisz wartość większą niż 100%.

Początek strony

Dopasowywanie arkusza do szerokości papieru drukowanych stron

 1. Kliknij dowolne miejsce arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku znajdujący się obok pozycji Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. Na karcie Strona w obszarze Skalowanie kliknij pozycję Wpasuj w strony.

 4. W pierwszym polu Wpasuj w strony wpisz wartość 1, aby dopasować arkusz do szerokości jednej strony.

 5. Usuń wartość w drugim polu Wpasuj w strony, tak aby liczba stron w pionie pozostała nieokreślona.

Uwaga : 

 • W przypadku użycia opcji Wpasuj w strony program Microsoft Office Excel ignoruje ręczne podziały stron.

 • Przy zmianie wartości w polu Wpasuj w strony drukowany obraz jest w programie Excel zmniejszany lub powiększany do 100 procent, w zależności od konieczności. Aby zobaczyć, jak obraz zostanie dopasowany po wprowadzeniu nowych wartości, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie otwórz je ponownie (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku znajdujący się obok pozycji Ustawienia strony). Pole Dopasuj do na karcie Strona pokazuje wartość procentową, do której zostanie dopasowana drukowana strona.

 • Drukowane dane nie przekraczają określonej liczby stron. Program Excel nie rozciąga danych, aby wypełnić strony.

Początek strony

Drukowanie arkusza na określonej liczbie stron

 1. Kliknij dowolne miejsce arkusza, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku znajdujący się obok pozycji Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony.

 3. W obszarze Skalowanie kliknij opcję Wpasuj w strony.

 4. Aby wydrukować arkusz na określonej liczbie stron, w obydwu polach Wpasuj w strony wpisz liczbę stron (na szerokość i na wysokość), na których chcesz wydrukować pracę.

Uwaga : 

 • W przypadku użycia opcji Wpasuj w strony program Excel ignoruje ręczne podziały stron.

 • Przy zmianie wartości w polu Wpasuj w strony drukowany obraz jest w programie Excel zmniejszany lub powiększany do 100 procent, w zależności od konieczności. Aby zobaczyć, jak obraz zostanie dopasowany po wprowadzeniu nowych wartości, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie otwórz je ponownie (karta Układ strony, grupa Ustawienia strony, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku znajdujący się obok pozycji Ustawienia strony). Pole Dopasuj do na karcie Strona pokazuje wartość procentową, do której zostanie dopasowana drukowana strona.

 • Drukowane dane nie przekraczają określonej liczby stron. Program Excel nie rozciąga danych, aby wypełnić strony.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×